logo

overview publicaties

Uw strategisch partner in maatschappelijk vastgoed

 

 

Overheid    Woningcorporaties

 

 

Zorg    Onderwijs

 

Definitie van maatschappelijk vastgoed (Veuger 2014: 67):

De specifieke karakteristiek van het maatschappelijk vastgoed heeft betrekking op (a) een gebouwgerelateerde gemeenschappelijke sociale activiteit en (b) het voorzien en faciliteren van die behoefte van belanghebbenden vanuit een erkend maatschappelijk belang.

Hiermee wordt het beschikbaar stellen van het vastgoed en die betrokkenheid gerechtvaardigd. De doelmatige en doeltreffende toegevoegde waarde is dan uit te drukken in maatschappelijk en economisch rendement. Het maatschappelijk rendement slaat dan op het toegekende nut voor de maatschappelijke onderneming als gebruiker. Het economisch rendement is daarbij dan de consequentie van het geheel voor de onderneming. Beide rendementen dienen wel geplaatst te worden in het onderliggende erkende maatschappelijk belang.


Onze pijlers

 

CORPORATE
Real Estate Management

 

Professioneel management van maatschappelijk vastgoed meer>>

 

CORPORATE
Kennis & Onderzoek

 

Kennis en onderzoek gericht op maatschappelijk vastgoed van zorg, onderwijs, overheid en corporaties meer>>

 

CORPORATE Procesmanagement

 

Professioneel management van processen in het maatschappelijk vastgoed

meer>>

 

CORPORATE
Fonds Maatschappelijk Vastgoed

Ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijk vastgoed met voor u aantrekkelijke rendementen meer>>

 

Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed

 • Gebouw ten behoeve van ouderenzorg
 • HOED (huisartsen onder een dak) of A-HOED (huisartsen en apotheek onder een dak)
 • Medisch centrum, waarin en/of ondergebracht: een huisarts, apotheek, polikliniek, fysiotherapeut, tandarts, verloskundige
 • Theaters en schouwburgen
 • Verpleegtehuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken in combinatie met zorg- en welzijnsdiensten
 • Atelier
 • Jongerencentrum
 • Bredeschool en muziekschool
 • Wijkgebouw
 • Opvanghuis voor dak- en thuislozen, verslaafden en vrouwen
 • Zorgcentrum
 • Zorg- werkhotel         
 • Buurtsporthal
 • Kindertehuis en jeugdinternaat
 • Dorps-, wijkbibliotheek en infocentra
 • Gebouw ten behoeve van kinderopvang en crèches
 • Centrum voor sociale en culturele evenementen (buurthuis, dorpshuis, cultuurgebouw)
 • Gebouw ten behoeve van dagbesteding en zorginfrastructuur voor gehandicapten
 • Gebouw ten behoeve van ambulante en niet ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • Gebouw ten behoeve van opvang asielzoekers

 

 

Maatschappelijk vastgoed - Rendement - Kennis - Waardesturing - Strategie - Vastgoedportefeuille -
Maatschappelijk ondernemen - Gemeenten - Woningcorporaties - Wonen en zorg - Vastgoedmanagement - Onderwijsvastgoed - Publiek vastgoed - Zorgvastgoed - Barometer Maatschappelijk Vastgoed - Publicaties - Gemeentelijk vastgoedmanagement - Opleidingen - lector Maatschappelijk Vastgoed - Governance - Hanzehogeschool Groningen - RICS - Proefschrift -
Definitie Maatschappelijk Vastgoed - Belangen - Sport - Cultuur - Onderwijs - Welzijn - Maatschappelijke opgave -
Sociale woningbouw - Brede scholen - Bouwstenen voor sociaal - Cijfers maatschappelijk vastgoed -
Raadgever maatschappelijk vastgoed - Onderzoeken - Actuele thema’s - Boeken -
Management-, proces- en exploitatieverbetering - Portefeuilleanalyses - Accommodatiebeleid - Kostprijsdekkende huur - Planeconomie - Interim management - Vastgoedbeleid - Strategisch voorraadbeleid - Portefeuilleanalyse - Huisvetsingsplannen - Duurzame exploitatie - Vermogensvraagstukken - Vastgoedbeleggingen - Procesmanagement - Scenarioanalyses -
Opleiding maatschappelijk vastgoed - Dagvoorzitterschap - Spreker

 

webdesign: TXTWEB