logo

overview publicaties

Uw strategisch partner in maatschappelijk vastgoed

Onze pijlers

CORPORATE Real Estate Management

Professioneel management van maatschappelijk vastgoed

 

meer>>

CORPORATE Kennis & Onderzoek

Kennis en onderzoek gericht op maatschappelijk vastgoed van zorg, onderwijs, overheid en corporaties.

 

 

meer>>

CORPORATE Procesmanagement

Professioneel management van processen in het maatschappelijk vastgoed.

meer>>

CORPORATE Fonds Maatschappelijk Vastgoed

Ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijk vastgoed met voor u aantrekkelijke rendementen.

 

 

meer>>

 

Wat verstaan we onder maatschappelijk vastgoed?

 

Bij maatschappelijk vastgoed gaat het om de sociale en culturele voorzieningen, bijvoorbeeld (brede) scholen, buurthuizen en buurtkamers voor ouderen, cultuurhuizen, buurtsupers, begeleide woonprojecten voor gehandicapten en sociale pensions. Of gedefinieerd als 'alle vastgoed dat volgens bestemming of gebruik het uitvoering geven aan - als zodanig door de samenleving geïdentificeerde - publieke functies fysiek mogelijk maakt'. Het is veelal de bedoeling deze voorzieningen in de komende jaren te vernieuwen en te verbeteren. De voorzieningen worden gevestigd in mooie gebouwen, middenin de buurt of wijk, en zijn betaalbaar voor alle verenigingen in de wijk. Daarnaast worden de gebouwen zo ingericht dat ze voor meerdere activiteiten te gebruiken zijn. De organisaties, bijvoorbeeld wijkwelzijn en scholen, kunnen onderling gebruik maken van de ruimte in elkaars gebouwen.

 

 

Gebouwen met een maatschappelijke functie

 

 • Gebouw ten behoeve van ouderenzorg
 • HOED (huisartsen onder een dak) of A-HOED (huisartsen en apotheek onder een dak)
 • Medisch centrum, waarin en/of ondergebracht: een huisarts, apotheek, polikliniek, fysiotherapeut, tandarts, verloskundige
 • Theaters en schouwburgen
 • Verpleegtehuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken in combinatie met zorg- en welzijnsdiensten
 • Atelier
 • Jongerencentrum
 • Bredeschool en muziekschool
 • Wijkgebouw
 • Opvanghuis voor dak- en thuislozen, verslaafden en vrouwen
 • Zorgcentrum
 • Zorg- werkhotel         
 • Buurtsporthal
 • Kindertehuis en jeugdinternaat
 • Dorps-, wijkbibliotheek en infocentra
 • Gebouw ten behoeve van kinderopvang en crèches
 • Centrum voor sociale en culturele evenementen (buurthuis, dorpshuis, cultuurgebouw)
 • Gebouw ten behoeve van dagbesteding en zorginfrastructuur voor gehandicapten
 • Gebouw ten behoeve van ambulante en niet ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • Gebouw ten behoeve van opvang asielzoekers

 

 

 

webdesign: TXTWEB