logo

overview publicaties

Uw strategisch partner in maatschappelijk vastgoed

Onze pijlers

CORPORATE Real Estate Management

Professioneel management van maatschappelijk vastgoed

 

meer>>

CORPORATE Kennis & Onderzoek

Kennis en onderzoek gericht op maatschappelijk vastgoed van zorg, onderwijs, overheid en corporaties.

 

 

meer>>

CORPORATE Procesmanagement

Professioneel management van processen in het maatschappelijk vastgoed.

 

 

meer>>

CORPORATE Fonds Maatschappelijk Vastgoed

Ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijk vastgoed met voor u aantrekkelijke rendementen.

 

 

meer>>

 

Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed

 • Gebouw ten behoeve van ouderenzorg
 • HOED (huisartsen onder een dak) of A-HOED (huisartsen en apotheek onder een dak)
 • Medisch centrum, waarin en/of ondergebracht: een huisarts, apotheek, polikliniek, fysiotherapeut, tandarts, verloskundige
 • Theaters en schouwburgen
 • Verpleegtehuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken in combinatie met zorg- en welzijnsdiensten
 • Atelier
 • Jongerencentrum
 • Bredeschool en muziekschool
 • Wijkgebouw
 • Opvanghuis voor dak- en thuislozen, verslaafden en vrouwen
 • Zorgcentrum
 • Zorg- werkhotel         
 • Buurtsporthal
 • Kindertehuis en jeugdinternaat
 • Dorps-, wijkbibliotheek en infocentra
 • Gebouw ten behoeve van kinderopvang en crèches
 • Centrum voor sociale en culturele evenementen (buurthuis, dorpshuis, cultuurgebouw)
 • Gebouw ten behoeve van dagbesteding en zorginfrastructuur voor gehandicapten
 • Gebouw ten behoeve van ambulante en niet ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • Gebouw ten behoeve van opvang asielzoekers

 

 

Maatschappelijk vastgoed - Rendement - Kennis - Waardesturing - Strategie - Vastgoedportefeuille -
Maatschappelijk ondernemen - Gemeenten - Woningcorporaties - Wonen en zorg - Vastgoedmanagement - Onderwijsvastgoed - Publiek vastgoed - Zorgvastgoed - Barometer Maatschappelijk Vastgoed - Publicaties - Gemeentelijk vastgoedmanagement - Opleidingen - lector Maatschappelijk Vastgoed - Governance - Hanzehogeschool Groningen - RICS - Proefschrift -
Definitie Maatschappelijk Vastgoed - Belangen - Sport - Cultuur - Onderwijs - Welzijn - Maatschappelijke opgave -
Sociale woningbouw - Brede scholen - Bouwstenen voor sociaal - Cijfers maatschappelijk vastgoed -
Raadgever maatschappelijk vastgoed - Onderzoeken - Actuele thema’s - Boeken -
Management-, proces- en exploitatieverbetering - Portefeuilleanalyses - Accommodatiebeleid - Kostprijsdekkende huur - Planeconomie - Interim management - Vastgoedbeleid - Strategisch voorraadbeleid - Portefeuilleanalyse - Huisvetsingsplannen - Duurzame exploitatie - Vermogensvraagstukken - Vastgoedbeleggingen - Procesmanagement - Scenarioanalyses -
Opleiding maatschappelijk vastgoed - Dagvoorzitterschap - Spreker

 

webdesign: TXTWEB