• 9th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

  Faculty of Architecture University Ss. Cyril and Methodius Skopje, Macedonia

  2024 Cirre conference

 • Interview met Jan Veuger: ‘Vastgoed en stedelijk facility management zijn geen gescheiden werelden’
  Jan Veuger: ‘Vastgoed en stedelijk facility management zijn geen gescheiden werelden’ – Rubrieck

 • Doubling of Dutch Healthcare Real Estate Investments in 2022 Compared to 2016

  Written by Jan Veuger

  Submitted: 16 May 2023, Reviewed 26 June 2023, Published 17 October 2023

  Doubling of Dutch Healthcare Real Estate Investments in 2022 Compared to 2016 | IntechOpen

 • Gemeente De Fryske Marren – Accommodatiebeleid

  De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft de kader voor het accommodatiebeleid vastgesteld. Die kaders beschrijven hoe de gemeente omgaat met huisvestingsvragen van maatschappelijke organisaties. Een nieuw maatschappelijk accommodatiebeleid is aangekondigd in het Coalitieakkoord 2022-2026. Wij vinden goed functionerende maatschappelijke voorzieningen in de kernen en dorpen van onze gemeente van groot belang voor de leefbaarheid. Daarbij streven wij naar zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik, toekomstbestendige accommodaties en duurzame exploitatiemogelijkheden.

 • Verplaatsing Uden Red Sox

  De langverwachte verplaatsing van honkbalclub Uden Red Sox in Uden lijkt eindelijk rond. De club verkast van Park Moleneind naar een terrein aan de Kruisweg, naast de A50. Een tijdelijke oplossing voor tien jaar die de gemeente Maashorst 2,2 miljoen euro kost. Met de verplaatsing wordt een heel oude belofte uit 2008 ingelost.

  Verplaatsing Red Sox kost Maashorst flinke duit: 2,2 miljoen nodig voor tijdelijke oplossing | Maashorst | bd.nl

  1e aanspreekpunt bestuur en directie, procesmanagement en verantwoording ‘Locatieonderzoek Uden Red Sox: 22 potentiële locaties onderzocht met als conclusie en advies Kruisweg 1 Uden’ Jan Veuger (2023) in samenwerking met Metafoor Vastgoed.

   

 • Blockchain in Energy by Jan Veuger (2023)

  Out now: Blockchain in Energy. Proud and grateful that Roudlegde asked me to write this book!

  The global energy crisis is accelerating, and within Europe, the European Union (EU) is actively working to address this challenge through policy frameworks and political management. However, the energy market remains fiercely competitive, prompting us to explore alternative energy sources and rethink how we generate, distribute, and utilize power. This, in turn, raises questions about the allocation of power, energy availability, and usage in various contexts.

  Furthermore, the digital realm is undergoing rapid transformation across multiple sectors. Drawing on my expertise in blockchain technology, I recognize numerous opportunities to enhance the transparency and reliability of data related to energy issues. By leveraging blockchain, we can ensure that the information available is trustworthy and insightful for every user.

  The aim of this book is to share my knowledge in the realm of energy and blockchain. It addresses the urgency of addressing global energy challenges and acknowledges the pivotal role of the EU in this endeavor. It also highlights the intensity of competition in the energy market and the need for innovative approaches. The book also demonstrates how blockchain can contribute to solving these issues, empowering individuals and organizations with reliable information and insights in the field of energy and blockchain technology.
  Bestellen bij Routledge

   

 • Nova Science Publishers. Nova publishes a wide array of books and journals from authors around the globe, focusing on Medicine and Health, Science and Technology and the Social Sciences.

  E-book: The Future of Real Estate II: Interdisciplinary Research on Real Estate (Veuger et al. 2023)

  With participation of seven professors and researchers of Norwegian University of Science and Technology (NTNU), associate professor at University of Belgrade Faculty of Forestry, Department of Landscape architecture, researcher at University of Belgrade Department of Landscape Architecture and Horticulture, professor at Faculty of Architecture University of Skopje North Macedonia and professor and Chair of department Systems Engineering and Economics and professor & head of doctoral study Social gerontology – Social infrastructure Nova Univerza European Faculty of Law Slovenije.

  The Future of Real Estate II: Interdisciplinary Research on Real Estate – Nova Science Publishers (novapublishers.com)


 • Trust in a viable real estate economy with disruption and Blockchain (Veuger 2018) in Journal Facilities Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain | Emerald Insight. This item has been downloaded 4.531 times since 2018.

 • FIBREE industry report 2023 (PDF)

  fibree.org – Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise

  The release of this new edition of the FIBREE Industry Report marks a year in which our global organization FIBREE is in full swing. There is also an awful lot happening in the general blockchain and web3 industries, both in the private and public domains.

   

 • Megaplan voor betere sporthallen en gymzalen in Emmen.

  Bijna 50 miljoen voor vernieuwen, slopen en nieuwbouw. Emmen gaat fors investeren in het opknappen van gymzalen en sporthallen. Ook gaan meerdere oude zalen en hallen tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Het plan is om daar de komende tien jaar bijna vijftig miljoen euro voor uit te trekken. Megaplan voor betere sporthallen en gymzalen in Emmen. Bijna 50 miljoen voor vernieuwen, slopen en nieuwbouw – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

 • 8th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, University of Belgrade, Faculty of Arhitecture. Website: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet (University of Belgrade – Faculty of Architecture) (bg.ac.rs)

  2023 Cirre conference

 • Routledge publishes professional development books and textbooks across psychology, education, STEM, humanities and social sciences

  Book: Blockchain in Energy (Veuger et al. 2023)

  With participation of professor Blockchain Lab Arizona State University USA, World Bank Group, lecturer Department Coordinator Department of Business Law & Taxation School of Business Monash University Malaysia, PhD researcher Institute for Management Research Radboud University The Netherlands, manager Bright DWA & Business and IT specialist, Founder & CEO NouBio Inc: Bio-intelligent manufacturing of synthetic animal serum replacements & deep technologies, professional en PhD IBM Application Architect Blockchain and ConenSys Software Inc.

 • IntechOpen is a leading global publisher of Journals and Books within the fields of Science, Technology and Medicine.

  Bookchapter Increases Investment and differentiation in healthcare real estate (Veuger 2023) in the Open Accessbook Real Estate Development in the Sustainable Built Environment edit by Dr. Amjad Almusaed; ISBN 978-0-85014-004-0

 • Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Onderzoek: Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden (2022)

  Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden | Nieuwsbericht | WODC – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

  Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van virtuele valuta, zoals crypto valuta en prepaid debet- en creditcards. Dit gebruik kan behulpzaam zijn bij de opsporing van criminele gelden. De opsporing lijkt echter nog niet gericht op alle vormen van gebruik. Om de opsporing te verbreden en te verdiepen, lijkt grondig onderzoek naar de werkwijzen, meer mankracht en middelen en beter toezicht op de uitgifte van debet- en creditcards nodig. Dit blijkt uit onderzoek dat de TU Delft uitvoerde op verzoek van het WODC.

  Summary: 3184-virtuele-valuta-summary.pdf (wodc.nl) 3184-virtuele-valuta-summary.pdf (wodc.nl)

  Auteurs: Schrama, V., Laarschot, J. van, Volten, C., Wegberg, R. van (TU Delft). Begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. mr. M. Nelemans (UvT), prof. mr. dr. J.J. Oerlemans (Willem Pompe Instituut voor Strafrechswetenschappen), dr. ing. J. Veuger MRE FRICS (Saxion UAS), drs. H.R. Bredenoord (Openbaar Ministerie), dr. E.W. Kruisbergen (Ministerie van Justitie en Veiligheid) en drs. C.S. van Nassau (WODC).

 • Erasmus+ project (2021-2023)

  Reports – BlockWaste (blockwasteproject.eu)

  A scientific article of BlockWASTE project about State of Digitalization in European Municipal Waste Management has been published in three different journals – BlockWaste

   

  State of Digitalization in European Municipal Waste Management Comparative Study -five EU member countries Estonia, Germany, Greece, the Netherlands, and Spain BlockWASTE Project (2021) (Lenz, R., B. Kleinheyer, J. Veuger, C. Barkel, M. Menegaki, J.M. Torrecilla and M. Klöga).

   

 • URSA-MAJOR: URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools. URSA-MAJOR: URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools | Nansen Environmental and Remote Sensing Center (nersc.no)

 • Het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) staat vanaf 1 januari 2022 op eigen benen en valt vanaf die datum niet meer onder de vleugels van het Emmer college.
  Emmen stopt in 2022 met besturen openbaar onderwijs – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

 • The secure storage of medical records is vital to any healthcare system. Relying solely on centralized servers increases the likelihood of sensitive information going public. Transparency and increased security of Blockchain technology make it an ideal platform for storing medical records.
  Blockchain and Health: Transformation of Care and Impact of Digitalization – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

 • Winner of American Real Estate Society (ERES) 2018 Manuscript Prize Jan Veuger

  August 27, 2018

  On behalf of the American Real Estate Society (ARES) and our entire leadership team, it is my pleasure to announce the winners of our 2018 ARES Manuscript Prize Competition.  This year, 270 papers were presented at our 39th Annual Meeting in Bonita Springs, Florida.  Of that group, 155 were subsequently revised and nominated/submitted for consideration as a “Best Paper” recipient in one of 22 categories. Submissions in each prize category were evaluated by an expert panel of judges with unique knowledge of that area, with several categories requiring multiple rounds of evaluation to determine an ultimate winner. I appreciate our manuscript prize sponsors, conference sponsors, paper reviewers, and authors who supported the 2018 conference and this competition.

  Property/Asset Management, [Institute of Real Estate Management (IREM®)] – “A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain” (S-2018-233) by Jan Veuger, Hanze University of Applied Sciences.

  Having not seen this side of the competition before, I must say that am very impressed and humbled by the work and contributions of so many in our organization, particularly our anonymous reviewers.  

 • This book is a result of international collaboration on blockchain technology and application possibilities. In 2021, the Research Group Blockchain of Saxion University in the Netherlands conducted several webinars, conferences, masterclasses, and research projects, many of which are detailed in this volume.
  Blockchain Technology and Applications III – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

 • This book is a result of international collaboration on blockchain technology and application possibilities. In 2021, the Research Group Blockchain of Saxion University in the Netherlands conducted several webinars, conferences, masterclasses, and research projects, many of which are detailed in this volume.
  Blockchain Technology and Applications III – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

 • Succesvolle Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

  Groningen, 20-21 september 2018 – Het lectoraat Vastgoed is de gastheer van de 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate (CIRRE). De opening op 20 september heeft plaatsgevonden door René Paas, commissaris van de Koning.

  Drijvende kracht achter de Groningse betrokkenheid bij deze geslaagde conferentie met bijna 100 internationale deelnemers is dr. ing. Jan Veuger, lector bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool. ‘De Hanzehogeschool Groningen heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk werken we samen met het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en innovatie. De opzet van dit congres past daar goed bij. Het gaat namelijk niet alleen over vastgoed, maar ook over naastliggende disciplines. Door over de grenzen van onze eigen disciplines heen te kijken en samen te werken met andere vakgebieden, worden wijken, straten en gebouwen energiezuiniger, prettiger en veiliger om in te wonen, werken of anderszins te verblijven. Ook vakgebied overstijgende zaken, zoals financiering en politiek, spelen een rol. Doel van deze conferentie is de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen en kennisdeling te stimuleren. Met 100 deelnemers uit o.a. Australië, Slovenië, Denemarken, Zweden, Kroatië, Noorwegen, Turkije, België, Engeland, Nederland en Spanje, 55 geaccepteerde gereviewede papers, 20 sessies en 78 presentaties kunnen we spreken over een zeer geslaagd congres!

  Tijdens het congres is de exclusieve publicatie van het Book of proceedings plaatsgevonden waarvan Rene Paas het eerste exemplar heeft ontvangen. Een boek van publicaties van de gepresenteerde papers met thema’s als: (1) Real Estate Studies and Analysis, (2) Sustainability in Environment, Economic, Social and Cultural context, (3) Market and Marketability, (4) Facilities Management, (5) Urban planning and Design, (6) Housing and Rural-Urban studies, (7) Socio-Economic, Psychological, Living environment, Demographic researcher, (8), Business, Economics and Management, (9) Policy and Practice and (10) Research methods.

 • 11e editie Barometer Maatschappelijk Vastgoed

  Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2018. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen binnen gemeenten op basis van recent onderzoek vanuit het lectoraat met haar kennispartners. Graag tot dinsdag 2 oktober!

  www.spryg.com/barometer

 • Internationale erkenning voor Hanzehogeschool Groningen Vastgoed & Makelaardij

  De bachelor Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen is als eerste hogeschoolopleiding V^&M in Nederland excellence geaccrediteerd door het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), een internationaal toonaangevend instituut dat de kwaliteit en ethiek van professionals in de grond-, vastgoed- en bouwsector bewaakt. “Een prachtig blijk van erkenning van de kwaliteit van onze opleiding Vastgoed & Makelaardij,” aldus lector Jan Veuger, “en een bonus voor onze studenten.”

  Persbericht Accreditatie RICS Hanzehogeschool Groningen

 • Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

  American Real Estate Society 2018

  Het 34e jaarlijkse congres van 10-14 april vond dit jaar plaats in Bonita Springs (Florida) waarbij de professionals in het vastgoedonderwijs en onderzoek in gesprek gingen over een zestal thema’s: de globale economie- en kapitaalsstromen, vastgoedmarktcycli, demografische effecten, toekomst bestendig vastgoed, disruptie in technologie en toekomstige onderwijsmodellen. Het congres is door bijna 500 deelnemers bezocht in 105 sessies, verschillende plenaire debatten en informele ontmoetingen waarbij Nederland vertegenwoordigd werd met de samenvattingen Key issues in Dutch Municipal Real Estate Management en Dutch Municipal Real Estate: Assessed Value As Foundation for Market Value? van Annette van den Beemt (promovendus Hanzehogeschool & Radboud Universiteit) binnen het thema Public Policies & Real Estate I & II) gepresenteerd door Jan Veuger en de onderzoekspapers Businesscase glinker: A Digital Housing Corporation in the Netherlands en A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain van Jan Veuger (lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen) binnen de thema’s Technology & Housing Dynamics en Big Data & Urban Dynamics.

 • 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate CIRRE 2018 met als gastheer lectoraat Vastgoed: www.cirre.eu

   

 • Op 12 oktober vond het Noordelijk Vastgoed Congres 2017 plaats in de MartiniPlaza in Groningen, met als focus: ‘Next Level: Disruptie, Blockchain & Vastgoed’.Met zo’n 400 bezoekers, vier sprekers en dertien workshops kijken we terug op een geslaagd congres! Lector Vastgoed Jan Veuger van NoorderRuimte presenteerde zijn nieuwe boek met de titel ‘Een wendbare vastgoedeconomie met Disruptie & Blockchain’. De vastgoedwereld bevindt zich op een kantelpunt van transitie: een ingrijpende en onomkeerbare kanteling van (vastgoed)systemen in de samenleving. Het boek van Jan Veuger is een state of the art van Disruptie, Blokchain en Vastgoed en vormt een startpunt voor het nieuwe lectoraat Vastgoed om de echte betekenis van de Blockchain-technologie voor vastgoed te onderzoeken.

  Download het boek

 • Jan Veuger: ‘Vastgoed beweegt nog weinig mee met blockchain-revolutie’. Boek bespreking ‘A viable real estate economy with disruption and blockchain’ in PropertyNL. Verschijningsdatum 12 oktober 2017 op het congres van het lectoraat Vastgoed en Villa 96 in Martini Plaza Groningen: noordelijkvastgoedcongres.nl/

 • Meer regels, betere governance?

  De Woningwet-2015 en het functioneren van raden van commissarissen bij woningcorporaties (2017).

  Thesis (7 Mb)   Samenvatting (500 kB)

 • 10e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed – donderdag 5 oktober 2017

  Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen het jubileumcongres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en actuele ontwikkelingen rondom maatschappelijk vastgoed.

  Uitnodiging Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017

 • Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering

  Keynote speaker PROVADA 1 juni 2017 met minister dr. Ronald Plasterk.

  Er is steeds meer sprake van een Nederland van 2 snelheden. De aanzuigende werking van en groei in de Randstad leidt tot uitdagingen op het gebied van leefbaarheid in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Hoe worden hier dorpen en steden toekomstbestendig gemaakt, welke rol kunnen Nederlandse ontwikkelaars, financiers en beleggers hierin spelen en wat zijn hierbij de risico’s.

  Provada >>>

 • Essay: Meer investeren en differentiëren. Zorgvastgoed in Nederland
  Nog steeds actueel: Lokale wensen zijn leidend voor gedifferentieerde zorg, maar zorgvastgoed kan landelijk georganiseerd worden, waarbij schaal, kennis en transparantie van belang zijn.

  Outline NVB Essay 12.04.20164

 • Minister Stef Blok met Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed op 16 januari 2017 in gesprek over ‘Welk vastgoed hoort bij de gemeente en welk vastgoed niet?’ Het gesprek vond tijdens het diner plaats met wethouder en directeuren van vastgoedbedrijven van gemeenten in Nederland en internationale beleggers in het college Hotel Amsterdam. Aanwezig waren de gemeenten Rotterdam, Enschede, Utrecht, Groningen, Breda, Almere, Vlaardingen.

 • Minister-president Rutte en Jan Veuger

  Op 24 oktober in het Amsterdam museum is de minister-president Rutte exclusief in debat gegaan met Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen en andere experts uit het maatschappelijk middenveld: bestuurders, toezichthouders en bewindslieden (minister Blok en straatsecretaris Dekker) en kamerleden. Onderwerp van het debat was de toegevoegde waarde van het maatschappelijk middenveld en de invloed van de overheid daarop. Na het debat heeft de minister-president een exemplaar ontvangen van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed.

 • Verkoop Groothandelsmarkt Rotterdam (74.000 m2) – 27.12.2016
  De gemeente is tot verkoop overgegaan omdat het terrein en de bedrijfsruimte niet meer tot de gemeentelijke kernvastgoedportefeuille behoren. In Urban Industrial hebben zij een nieuwe eigenaar gevonden die belangrijke economische en fysieke impulsen aan de Groothandelsmarkt en aan de ontwikkeling van de Spaanse Polder wil geven.

 • Uitreiking boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed
  Aan Jantina Kriens, voorzitter directieraad VNG en Jan de Vries, voorzitter Actiz.
  5 oktober 2016, Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen.

 • Gemeente Rotterdam (2016, Veuger, J. hoofd vastgoed a.i.)
  Ambtenaren Rotterdam betrokken bij miljoenenfraude. Hilversum: NOS

 • Gemeente Rotterdam (2016, Veuger, J. hoofd vastgoed a.i.),
  Rotterdamse ambtenaren faciliteerden miljoenenfraude. Amsterdam: Het Financieele Dagblad

 • Impressie Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016


 • Gemeente Rotterdam verkoopt honderden panden
  Veuger, J. in Het Financieele Dagblad, 5 september 2016, p. 7.

 • Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart als hoofd Vastgoed a.i. (Stadsontwikkeling)

  Foto: Stadsontwikkeling in De Rotterdam

  De gemeente heeft zelf veel vastgoed in haar bezit, ongeveer 3000 objecten met een globale waarde van circa 3 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan is bestempeld als kernportefeuille. De kernportefeuille omvat al het vastgoed waarvan de gemeente van mening is dat ze dat in eigen bezit moeten hebben en houden omdat ze belangrijk zijn voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, recreatie en cultuur. Denk hierbij aan zwembaden, gymzalen, schoolgebouwen, eigen kantoorhuisvesting en de kunst- en cultuurgebouwen. Deze objecten worden door de gemeente kostendekkend verhuurd. Hiermee heeft de gemeente op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak een goed sturingsmiddel in handen voor stedelijke ontwikkeling. Het doel hiervan is om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de Rotterdammers. Vastgoed als katalysator voor de ontwikkeling van Rotterdam. Waar nodig (her)ontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.

 • 9e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 – Hanzehogeschool Groningen

  Op woensdag 5 oktober 2016 vindt voor de negende keer het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed plaats. Deskundige sprekers gaan in op trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Als deelnemer krijgt u de nieuwste editie van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed cadeau. Dit congres wordt in samenwerking met het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen georganiseerd. Graag tot ziens op 5 oktober!
  Download uitnodiging voor aanmelding en programma

maatschappelijk vastgoed

European Real Estate Society 2016 Regensburg
23rd Annual Conference, June 8-11, 2016, Regensburg, Bavaria/Germany
Beemt, van den – Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Barometer for Municipal Real Estate – Developments form 2008 until 2015. Bavaria / Germany, Regensburg: 23rd European Real Estate Society. Book of proceedings, p. 490-523: www.eres-2016.com

maatschappelijk vastgoedBuilding the Future of Health
Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment
Officiële opening congres door minster-president Mark Rutte
Veuger, J. (2016), Zorgvastgoed in de kinderschoenen. Groningen: International Conference Building the Future of Health. Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment. Groningen: Building the Future of Health; RUG, UMCG, etc. Stichting Thomassen & Thuessink. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. www.buildingthefutureofhealth.eu
Download presentatie

maatschappelijk vastgoedPublic Asset Management
Jan Veuger participant in Public Sector Assset Management: Roundtable Report. RICS 2016. Voorburg: RICS Europe. Download Report April 2016

Marktkansen in Wonen en zorg
Dienstverlening van de nieuwe oudere (maart 2016)
Jan Veuger participant in onderzoek van ING Bank, Economisch Bureau

Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen
Als lid van de begeleidingscommissie Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen breng ik graag het op donderdag 21 januari 2016 gepresenteerde onderzoek onder uw aandacht. De resultaten van het onderzoek in 11 (deel)rapporten zijn aangeboden aan Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. Het onderzoek is in opdracht van de provincie Groningen, 9 gemeenten kerngebied aardbevingen en NAM uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door OTB-TUD onder leiding van prof.dr. P.J. Boelhouwer.
Download hoofdrapport

Ronde tafelgesprek met staatsecretaris Martin van Rijn en initiatiefnemer Jan Veuger: ‘Alles op alles om de zorgbehoefte invulling te geven’
maatschappelijk vastgoedOverhandiging boek Barometer Zorgvastgoed 2015 aan Martin van Rijn Ministerie van VWS, Den Haag 12 november 2015
Voorwoord Jan Veuger in het FD over ontwikkelingen in zorgvastgoed: ‘Het investeren in zorglocaties staat nog aan het begin van haar ontwikkelingen’
Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 – lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen Barometer 2015 De koplopers in 2015
maatschappelijk vastgoed

Foto: Annette Tjeerdsma Minister Jet Bussemaker neemt het eerste exemplaar van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 in ontvangst van Jan Veuger

Afgelopen dinsdag 1 september nam Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tijdens de opening van het hogeschooljaar van de Hanzehogeschool Groningen het boek Barometer Maatschappelijk- en zorgvastgoed 2015 in ontvangst van Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed. Het boek met bijdragen van experts laat de laatste trends en ontwikkelingen zien van maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder die van gemeenten en zorginstellingen. In haar toespraak lichtte ze haar Strategische Agenda Hoger Onderwijs kort toe en ging ze in op de veranderende beroepspraktijk en wat dat vraagt van het hbo en van studenten. Zij sloot haar toespraak af met: ‘ Goed onderwijs, in combinatie met een nauwe samenwerking met het beroepenveld, kan een stevige impuls geven aan het opleiden van 21ste -eeuwse hbo’ers. Professionals die creatief werken en kritisch denken. Die de praktijk kennen, en al tijdens hun opleiding diezelfde praktijk hebben leren innoveren. Die over de grenzen van hun sector heen kijken. En die weten dat ze de techniek niet met een hamer te lijf hoeven gaan – omdat ze weten hoe ze als méns het verschil kunnen maken. Laat ik daarom eindigen met te zeggen dat ik niet geloof in een toekomst die met ons aan de haal gaat. Dat gaat voorbij aan wat goed onderwijs ons leert: dat wij het zélf zijn, die de toekomst vormgeven. Mits je als student, als docent, als hoogleraar, als bestuurder, weet wat je drijft en wat je kan. Wie je bent en wie je wilt zijn. Zodat je je talent kunt delen, en de wereld kunt bewegen, zoals u hier op de Hanze zo mooi zegt.’

CDA-Kamerlid Peter Oskam: “Situaties zoals bij Vestia zullen zich in de toekomst weer voordoen”. Oskam citeert uit het proefschrift en de openbare verdediging van het proefschrift van Jan Veuger over woningcorporaties.
Barometer ZorgvastgoedBarometer Zorgvastgoed 2015 Op het zorgvastgoedcongres 2015 op 15 oktober 2015 vindt de presentatie van de Zorgbarometer 2015 plaats Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek.Dit jaar presenteert het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed voor het eerst de Barometer Zorgvastgoed met als thema internationale context. Deze internationale context is van belang omdat de trackrecord voor het investeren in zorgvastgoed in Nederland nog erg beperkt is. Door te reflecteren aan de hand van de internationale context kunnen we wellicht in Nederland leren van ervaringen van anderen. In de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014 was al te zien dat er veel aandacht is voor zorgvastgoed (Veuger et al., 2014: 129-235). De Barometer Zorgvastgoed is hier dan ook een gevolg van en heeft een drietal relevante en actuele invalshoeken: ontwikkelingen in zorgvastgoed, waardering en financiering van zorgvastgoed en assetmanagement zorgvastgoed. Het belang van de internationalisering van de zorgvastgoed wordt onderschreven door de bijdragen in internationale context en bijdrage van internationale auteurs.

Barometer maatschappelijk vastgoedBarometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 Op het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed op 5 oktober 2015 wordt het eerste exemplaar van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 (595 p., hardcover) door Jan Veuger aangeboden aan prof.dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf.Na de diverse thematieken van de afgelopen jaren Trends en ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed (2011), Onderzoeken en visie (2012), Onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement (2013) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (2014) kunnen we de scope van de 8e Barometer Maatschappelijk vastgoed verbreden. Dit hebben we gedaan door (inter)nationaal te kijken naar onderzoek over en ontwikkelingen van maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder gemeentelijk vastgoed en zorgvastgoed. Deze internationale ontwikkeling van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed wordt door actoren in en rondom maatschappelijk vastgoed gezien als interessant, actueel en belangrijk. Met deze stap van de Barometer beoog ik om vanuit andere contexten en culturen – door bijdragen over andere landen en met buitenlandse auteurs – te kijken naar ons eigen maatschappelijk vastgoed in Nederland en inzicht te geven in de problematiek en oplossingsrichtingen van gemeentelijk vastgoed en zorgvastgoed. Daarbij is een herverkaveling van vastgoedbelangen een gedachtegang voor de toekomst. De internationalisering wordt ook onderschreven door de RICS die wereldwijd actief is vanuit New York, Sao Paulo, London, Brussel, Dubai, New Delhi, Singapore, Hong Kong, Tokyo, Beijing en Sydney.
Taxatieleer 2: Maatschappelijk Vastgoed door Jan Veuger Op het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed op 5 oktober 2015 wordt het eerste exemplaar van het geheel herziene studieboek voor het hbo/wo Taxatieleer 2 (662 p.) door Jan Veuger aangeboden aan prof.dr. T.M. (Tom) Berkhout. Nieuw hierin is o.a. het hoofdstuk Maatschappelijk Vastgoed (zorg, gemeenten, corporaties en onderwijs).De taxatieleer en -professie zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Nationaal en internationaal zijn grote stappen gezet op het gebied van standaardisering, uniformering en transparantie. Internationale taxatiestandaarden worden inmiddels voorgeschreven door Nederlandse brancheverenigingen en beroepsorganisaties en worden toegepast in en door de Nederlandse taxatiepraktijk. Financiële toezichthouders als DNB en AFM onderkennen en onderstrepen het belang van goede, betrouwbare en transparante taxaties voor de Nederlandse economie. Daarvoor hebben we deskundige vastgoedtaxateurs nodig die kwalitatief hoogwaardige vastgoedtaxaties kunnen verrichten. De standaardwerken Taxatieleer vastgoed 1 en 2 ondersteunen deze ontwikkelingen. Taxatieleer vastgoed 1 behandelt grondslagen van de taxatieleer en -professie. Het vormt de basis voor en opmaat naar Taxatieleer vastgoed 2, dat specialistische toepassingen van de taxatieleer behandelt. In deel 2 worden twee soorten bijzondere toepassingen onderscheiden: het specifieke taxatiedoel (bijvoorbeeld onteigening, huurprijsherziening, WOZ) en het object (bijvoorbeeld: woningcomplexen, landelijk vastgoed of parkeervoorzieningen). De fundamenten van boek 1 worden concreet toegepast in negen onderscheiden situaties bij acht onderscheiden objecttypen.
European Real Estate Society – 22nd Anual Conference – 24-27 juni 2015, Istanbul, Turkey Presentation en paper Jan Veuger Housing association objectives need to be under the same roofVeuger, J. (2015), Housing association objectives need to be under the same roof: report. ERES Conference paper, p. 41-50. Proefschrift publicatie. Istanbul, Turkey: European Real Estate SocietyPhoto GalleryVideo Gallery
Op maandag 5 oktober 2015 organiseert het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de Hanzehogeschool Groningen voor de achtste keer het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Deskundige sprekers gaan in op actuele ontwikkelingen rondom maatschappelijk vastgoed. U ontvangt tijdens het congres twee boeken: Taxatieleer 2 met het hoofdstuk Maatschappelijk Vastgoed door Jan Veuger (hardcover 662 p) en Barometer Maatschappelijk Vastgoed en Zorgvastgoed (hardcover 595 p.) ter waarde van € 125,-. Uitnodiging en programma Aanmelden
Stef Blok, minister Wonen en Koninkrijksrelatie, heeft op 4 december 2014 het proefschrift Materieel Immaterieel (Veuger 2014) ontvangen op zijn verzoek. Op 11 december 2014 heeft de minister besloten zijn voorgenomen beleid te wijzigen door de inrichting van een inspectiemodel waarin de financiële en maatschappelijke doelstellingen van de corporaties worden getoetst, met de minister als eindverantwoordelijke. De Tweede Kamer heeft hiermee unaniem ingestemd.
Jan Veuger is door de voorzitter van de Parlementaire Enquete Commissie als expert uitgenodigd om de presentatie van het rapport van bevindingen van de commissie bij te wonen. Vanmiddag om 13.30 presenteert de commissie in de Tweede Kamer haar bevindingen alleen aan de pers. Op 11 december promoveert Jan Veuger aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over besturing van de woningcorporaties. (Donderdag 30 oktober 2014) NOS Rapport enquêtecommissie woningcorporaties.
Minister Blok neemt boek van Jan Veuger in ontvangst Minister Blok neemt barometer maatschappelijk vastgoed van Jan Veuger in ontvangst Foto Anette Tjeerdsma Afgelopen woendag 8 oktober nam minister Blok van Wonen en Rijksdienst op de Business Universiteit Nyenrode het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed in ontvangst van Jan Veuger. Het boek, met bijna 600 pagina’s met bijdragen van verschillende auteurs, geeft de laatste trends en ontwikkelingen weer op het gebied van maatschappelijk vastgoed van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen weer. Het initiatief komt van Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehogeschool Groningen. De minister was verheugd dat er (veel) onderzoek wordt gedaan naar oplossingsrichtingen voor leegstand, beleid en samenwerkingen op dit gebied. Reactie van minister Blok: ‘……….Transformatie van maatschappelijk vastgoed, los van de vraag van wie het is, is een ontdekkingsreis. Daar zijn mensen voor nodig die een onbekende horizon tegemoet willen gaan. Mensen die kennis en ervaring willen delen. Daarom is een bundeling als de Barometer Maatschappelijk Vastgoed van belang; om te delen, te inspireren en elkaar te kunnen versterken bij die transformatie. De minister stelt zich uitdrukkelijk op als bondgenoot bij die transformatie.’ Omslag:pdf Inhoud: pdf Te bestellen bij: s.r.wiepkema@pl.hanze.nl Presentaties Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed pdf

Uitnodiging Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed, 8 0ktober 2014. pdf Op woensdag 8 oktober 2014 organiseert het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Deskundige sprekers zullen de huidige stand van zaken rondom maatschappelijk vastgoed belichten, aan de hand van het onderzoek onder alle gemeenten in Nederland en onderzoeken op het gebied van zorg, onderwijs, woningcorporaties, ruimte, duurzaamheid & energie van experts in 2014. U kunt zich hier inschrijven
Vijf Conclusie over idealen: zes aanbevelingen voor gemeenten pdf (1,1 mB) Krimpcafe Onderzoek en de gevolgen van beleid pdf (370 kB) Expertmeeting Rendement op zorgvastgoed pdf (1,1 mB)

kadaster

Lector Installatie Jan Veuger (2013)

Lustrumcongres Vastgoedmanagement Nederland: Evolutie in vastgoedmanagement op 25 sept 2014 Uitnodiging
Seminar 9 april 2014 Professioneel omgaan met maatschappelijk vastgoed Met Jan Veuger, Guus Berkhout, Brenda van der Wal, Henk de Kok en Jean Baptist Hoe kunnen overheden professioneler met hun vastgoed omgaan? Welk vastgoed bezit een gemeente en wat wil zij daarmee bereiken? Welke strategieën zijn mogelijk? Hoe kunnen de kosten verlaagd worden en de opbrengsten vergroot? Wat is een kostprijs dekkende huur als door bezuinigingen de subsidie wegvalt? Corresponderen boekwaarden met de reële waarden; zijn afboekingen noodzakelijk? Zie: buildingbusiness.nl
Conferentie Maatschappelijk Vastgoed 24 april 2014 De benefits van regionale samenwerking door Jan Veuger Gemeenten moeten zich opmaken voor een revolutionaire verandering in de vraag naar maatschappelijk vastgoed. De afgelopen jaren is al stevig werk gemaakt van de kostenkant, veel gemeentes hebben een professionele vastgoedorganisatie opgetuigd. Maar daarmee zijn we er nog niet, want het is nu de vraag hoeveel fysieke ruimte we in de nabije toekomst nodig hebben. Zijn er over vijf jaar nog bibliotheken? Hoe ziet een schoolgebouw eruit als het onderwijs via een app wordt gegeven? Kortom, waarvoor komt ‘het publiek’ anno 2020 überhaupt nog zijn huis uit? Een geruststelling is op zijn plaats: mensen zullen de fysieke publieke ruimte blijven opzoeken, om geïnspireerd te worden en mensen te ontmoeten. Een bijzonder gebouw en een inspirerende ruimtelijke omgeving kunnen daarbij helpen. En dat schept kansen voor binnenstedelijke centra, waar een groot deel van het gemeentelijk vastgoed staat. Zie: conferentiemaatschappelijkvastgoed.nl
Praktijkleergang Vastgoedmanagement: Maatschappelijk vastgoed: lust of last? Bijeenkomst 11 december 2014 door Jan Veuger in de gemeente Apeldoorn Zie: bouw-instituut.nl
Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2012: Gebruikerstevredenheid en kostenreductie belangrijkste thema’s. pdf (1.2 mB)
Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed Afgelopen maandag 8 oktober heeft het College van Bestuur ingestemd met de benoeming van Jan Veuger (46) als lector Maatschappelijk Vastgoed. Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed is ingebed in het lectoraat Vastgoed en maakt daarmee onderdeel uit van het Kenniscentrum NoorderRuimte. Door zijn ervaring in het werkveld, in combinatie met zijn onderzoekservaring, is Jan Veuger bij uitstek in staat om het onderzoek op het gebied van maatschappelijk vastgoed vorm te geven, aan te sturen en uit te voeren. Daarnaast zal hij ook voor de opleiding Vastgoed & Makelaardij van toegevoegde waarde te zijn. Jan Veuger heeft in eerste instantie de opleiding Bouwkunde gedaan. Later heeft hij de Master of Real Estate aan TiasNimbas Businessschool in Eindhoven gedaan. In zijn laatste jaar van deze opleiding won hij de ‘Best Student Award 2006’. In 2009 is hij begonnen met zijn promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderwerp van zijn promotie is Waardedenken & Besturen van corporaties. Zijn promotietraject bevindt zich in de afrondende fase. Sinds 1991 heeft Jan Veuger verschillende functies binnen het bouw- en vastgoeddomein vervuld. Nadat hij bij woningcorporatie Lefier verschillende managementfuncties had vervuld, heeft hij zijn eigen bedrijf Corporate Real Estate Management opgezet. Daarnaast is hij de afgelopen jaren gastdocent geweest bij verschillende hogescholen en opleidingen, waaronder de Master of Real Estate van de Hanzehogeschool Groningen.Rob van Linschoten Leading dean Kenniscentrum NoorderRuimtekenniscentrum
Corporaties & Onderhoudsbedrijven: nieuwe perspectieven pdf (270 kB) Digitale uitnodiging congres Barometer Maatschappelijk Vastgoedpdf (1 mB)
Verslag Netwerkbijeenkomst Energiek herontwikkelen van historische gebouwen. Georganiseerd doorKenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool in Groningen. Drachten, 23 mei 2012.pdf (1,2 mB)
De gevolgen van het kooprecht voor de koopwoningmarkt: vraaguitval door substitutie. Door Frans Schilder en Johan Conijnpdf (1,1 mB) Kennisdeling middag BEL-gemeenten Inzichtmeeting overheid: maatschappelijk vastgoed en integraal accomodatiebeleid.pdf (1,2 mB)
Maatschappelijk vastgoed gedefinieerd 2011 pdf (103 kB) Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2011 pdf (3 mB)
Congres van ERES (European Real Estate Society)pdf (5 mB)
Persbericht IPD (mei 2011), Woningcorporaties behaalden in 2010 positief rendement van 3,5%pdf (295 kB) Vastgoed: stof tot nadenken. Methoden, Techniek en Ethiek. 31e VOGON Studiemiddag, 15 april 2011, Amsterdam School of Real Estate. Presentatiepdf (2,5 mB)
Nieuwsbrief Consortium Maatschappelijk Vastgoed oktober 2010pdf (76 kB) Onderzoeken 2010-2011 Consortium Maatschappelijk Vastgoed pdf (220 kB)
Release nieuw boek ‘Maatschappelijk ondernemen met vastgoed’ Omslag boek pdf (420 kB)

bestel

Belangrijkste resultaat: Naast de inhoudelijke beschouwingen worden ook concrete instrumenten beschreven voor bestuurders, toezichthouders en strategische beleidsmedewerkers. Instumenten op het maatschappelijk vastgoedgebied van wonen en zoals deze kunnen worden toegepast op zorg, overheid en onderwijs. Verkrijgbaar: Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of hier te bestellen.

Prijs: € 14,90 (incl. BTW, excl. verzendkosten € 3,95)
ISBN: 978-90-812440-3-9
Aantal pagina’s : 253
Auteur : Jan Veuger

 • 1e druk februari 2010
 • 2e druk augustus 2010

Informatie: Voor meer informatie neemt u contact op met de heer Jan Veuger E: j.veuger@corporateREM M: 06 22 99 53 12

Stand van zaken consortium maatschappelijk vastgoed op 1 juni 2010 presentatie door Jan Veuger, programmamanager Consortium Maatschappelijk Vastgoed De presentatie pdf (800 kB) Presentatie resultaten Maatschappelijk Vastgoed 2010 door Lies Oldenhof De presentatiepdf (3 mB)
Gemeentelijke vastgoedsturing als profit centre – Gemeente Helmond. Een presentatie op de bijeenkomst van NeVaP en Consortium Maatschappelijk Vastgoed op 1 juni 2010 door Johan Brands De presentatie pdf (740 kB) Kansen in gemeentelijk vastgoedmanagen door Paula Smits. Een presentatie op de bijeenkomst van NeVaP en Consortium Maatschappelijk Vastgoed op 1 juni 2010 De presentatie pdf (66 kB)
Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2010 De titel Barometer Gemeentelijk Vastgoed 2010 geeft aan dat het een herhaling is van onderzoek, zoals dat vanaf 2008 jaarlijks plaatsvindt. Het onderzoek van 2010 is inhoudelijk verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren door een verdere verdieping en uitbreiding. De vragen sluiten zoveel mogelijk aan op de kennis en ervaring van de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en de ROZ Performancemeting. De verbeterde vragenlijst, andere al in de ROZ opgenomen gemeenten, en andere antwoorden schetsen een beeld en trends in de huidige politiek en economisch turbulente periode, waarin het gemeentelijk vastgoed een belangrijke rol speelt. Deze Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed bevat de belangrijkste onderzoeksresultaten, gevolgd door conclusies. De Barometer: pdf (700 kB) Maatschappelijk Vastgoed uitbesteden? Download hier de flyer pdf (4 mB)
‘Een succesvolle bijeenkomst met 15 gemeenten.’ Maandag 29 maart j.l. zijn op het gemeentehuis van Meppel de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘Maatschappelijk Vastgoed Gemeenten’ aan de gemeenten gepresenteerd. In de presentatie werd het vastgoedmanagement van de geïnterviewde gemeenten met elkaar vergeleken. Aansluitend op de presentatie volgde een interessante discussie over de ontwikkelingen binnen het gemeentelijk vastgoedmanagement.De presentatie: pdf (900 kB) De Wijkschool Steeds meer woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zien schoolgebouwen als interessante investering. Zij zoeken nieuwe oplossingen om een duurzaam, flexibel gebouw neer te zetten. Investeerders hebben meer budget over om een gebouw te realiseren dat over dertig jaar nog steeds functioneel is. Met name brede scholen, waarin onderwijs gecombineerd wordt met andere functies, zijn voor hen interessante vastgoedobjecten. Community of Practice ‘De Wijkschool’ bestaat uit mensen vanuit woningbouwcorporaties, schoolbesturen, adviesbureaus en gemeenten. Samen werkten deze mensen aan de handleiding ‘Schoolgebouw te Huur’. Dit boek bevat informatie, een stappenplan en rekenmodellen om direct aan de slag te gaan met rolverdeling en huurprijsberekening. Boek Schoolgebouw_te_huur pdf (1215 kB) Rekenmodel Rekenen aan brede scholen pdf (86 kB)
Studiedag Waardecreactie Woningportefeuille groot succes! 19 maart 2010 door M&C. 135 deelnemers vanuit woningcorporaties bezochten op 17 maart jl. de studiedag Waardecreatie Woningportefeuille van het Onderzoeksinstituut OTB – TU Delft. De presentaties staan online en kunt u hier downloaden.
‘Consortium Maatschappelijk Vastgoed van start’ Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie www.consortiummvg.nl) gestart vanuit een RAAK-aanvraag door de Hanzehogeschool. Doel van het tweejarig project is het onderwijs en bedrijfsleven kennis te laten uitwisselen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Als projectmanager is ing. Jan Veuger MRE FRICS aangesteld die het project vooral inhoudelijk programmeert. Lies Oldenhof is Consortiumlid vanuit de Hanzehogeschool. Het Consortium is de stuurgroep van het project. De andere leden zijn: Ruud Vriese van Draaijer+partners, Johan Dijkstra van de gemeente Assen, Mariëlle Wieman van NeVaP (Nederlands Vastgoedmanagement Platform) en Jan Veuger in zijn rol als directeur van Corporate Real Estate Management. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het KC Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte. Lector Vastgoed Frank van Genne heeft vanuit de hoek van waardecreatie zijn inbreng in het project. Binnen het project zijn een vijftal thema’s benoemd, waarvoor studenten, docenten, gemeenten en MKB vastgoedbedrijven worden ingezet. pdf (131 Kb) ‘Bouwimpuls overheid werkt niet’ De maatregelen waarmee de overheid de bouw in de zorg wil aanzwengelen, zetten onvoldoende zoden aan de dijk. Banken betwijfelen of de bouwimpuls voor de caresector en de GO-regeling voor ziekenhuizen wel het bedoelde effect zullen hebben. Het ministerie van VWS heeft 160 miljoen euro beschikbaar om bouw in de caresector te stimuleren. AWBZ-zorginstellingen kunnen daarop een beroep doen als ze meerbedskamers hebben. Met de regeling kunnen ze oude boekwaardeproblemen versneld oplossen.Bron: Zorgvisie, 30 november 2009pdf (184 kB)
Waardecreatie. Factoren die de ontwikkeling van vastgoedwaarde bepalen. Studiedag Onderzoeksinstituut OTB – TU Delft, 17 maart 2010, met onder anderen sprekers als Hugo Priemus, Jan van der Moolen, Arnoud Vlak en Jan Veugerpdf (3.4 mB) Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2009. Deze rapportage bevat een samenvatting van de onderzoeksresultaten, gevolgd door de belangrijkste conclusies en vervolgvragen.pdf (333 kB)
BAROMETER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 2009 Gemeenten hebben vaak slecht zicht op omvang en samenstelling eigen vastgoedportefeuille.Bron:Property NL, 22-10-2009pdf (104 kB) Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed. Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie? Jan Veuger – Utrecht, 14 oktober 2009 pdf (844 kB)
Kansen voor commercieel vastgoedmanagement. Ingrid Jansen – TU Eindhoven. pdf (3 mB) Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2009, een presentatie. Lies Oldenhof – Utrecht, 14 oktober 2009 pdf (2 mB)
‘COMMERCIEEL MANAGEN VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED: KANSEN VOOR BEIDEN?’ 14 OKTOBER, UTRECHT De Kopgroep en Nederlands Vastgoedmanagement Platform (NeVaP) organiseren samen de bijeenkomst ‘Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed: kansen voor beiden?’ op woensdag 14 oktober 2009. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten spelers uit de commerciële en de maatschappelijke wereld elkaar. Doel is kennis te maken met de (on)mogelijkheden van het uitbesteden van (operationeel) vastgoedmanagement en de kansen te bekijken voor vastgoedmanagement in maatschappelijk vastgoed als nieuwe markt. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Duidelijke kaders voor woningcorporaties. Minister van der Laan heeft in zijn brief van 12 juni aangegeven binnen welke kaders woningcorporaties mogen investeren in maatschappelijk vastgoed en deze vervolgens op 24 juli nader uitgewerkt. Vastgoed voor onderwijs, eerstelijns gezondheidszorg, sport, cultuur, winkels en bedrijfsruimten is steeds meer geaccepteerd als een toegestane activiteit. Belangrijk is wel de bedrijfseconomische en maatschappelijke onderbouwing en de relatie met het eigen vastgoed en de wijk. De exploitatie van diensten is voorbehouden aan anderen. In de brief van 24 juli is een aardig overzicht opgenomen waarin concrete projecten worden beoordeeld als toegestaan of niet toegestaan, waaronder de ss-Rotterdam, een hotel, een campus, een brede school, een ziekenhuis en een HOED (Huisartsen Onder Een Dak).Bron: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Millieubeheer.
SEV-publicatie over maatschappelijk vastgoed SEV heeft publicatie uitgebracht voor corporaties die echt willen ondernemen met maatschappelijk vastgoed en daarvoor een ondernemingsplan willen opstellen. Ingrid de Moel, Jasper van der Wal, Klaas Mulder en Marc van Leent hebben actief meegeschreven.pdf ( 613 kB) Mitros maakt waarde met voorzieningen Marc van Leent heeft voor Mitros een essay geschreven dat is opgenomen in het cahier: “Waarde maken met voorzieningen” (juni 2009). In dit essay zijn tevens voorbeelden opgenomen uit de stedelijke praktijk van Mitros.pdf (1.4 mB)
Onderzoek voor maatschappelijk vastgoed noodzakelijk Vanwege hun persoonlijke, sociale en economische ontwikkeling willen mensen wonen waar kansen zijn op werk, onderwijs, zorg en sociale interactie. Dat woongenot wordt voor een belangrijk deel bepaald door de maatschappelijke context er daarbij vervult het maatschappelijk vastgoed in toenemende mate een belangrijke rol. Zorg, onderwijs en overheid kunnen veel leren van de vastgoedwereld. Bron: Real Estate Magazine (juni 2009) (365 kB) Verantwoorde corporate governance van woningcorporaties: een (des)illusie? ‘De werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken waarop we waren toen we ze hebben gecreëerd’, zei Albert Einstein ooit. Deze uitspraak typeert de actuele voorbeelden van mismanagement binnen corporaties en politiek, van zelfverrijking en van zelfoverschatting. Is alle media aandacht toeval en gaat het om incidenten of tekent zich een trend af? Kunnen we sturen op zintuiglijke waarnemingen, waardecreatie, integriteit en vice versa? Zijn de spelregels voor sturing wel voldoende? Is het toezicht wel goed geregeld?Bron: Real Estate Magazine (juni 2009) (242 kB)
Zorginstellingen zetten eigen vastgoed bv’s op AMSTERDAM – De introductie van meer marktwerking in de zorgsector heeft nog niet geleid tot veel investeringen van commerciële beleggers in zorgvastgoed. Er is juist sprake van een professionalisering van vastgoedbeheer en – ontwikkeling bij zorginstellingen. Verschillende instellingen, zoals de Parnassia Bavo Groep en de Zorgcoöperatie, hebben eigen vastgoed bv’s opgezet. Belangrijke redenen om vastgoed niet af te stoten is behoud van zeggenschap en de mogelijkheden om bij de bank geld te lenen. Ook cultuurverschillen staan toenadering van de zorg- en vastgoedsector in de weg. Het zijn vooral de instellingen met financiële problemen die gedwongen worden tot verkoop van vastgoed. Bron: PropertyNL Magazine 11/12 Commerciële vastgoedactiviteiten corporaties aan banden gelegd AMSTERDAM – De commerciële vastgoedactiviteiten van corporaties worden sterk ingedamd. Corporatiedochters mogen maximaal een derde van het balanstotaal in commercieel vastgoed investeren. Daarnaast moet minimaal tweederde van het benodigde kapitaal om in commercieel vastgoed te kunnen investeren, uit de markt komen. Dat zijn enkele van de besluiten die het kabinet heeft genomen.Bron: PropertyNL, 15 juni 2009 (113 kB)
Weer 2 leden bevorderd tot Fellow Wij feliciteren de volgende leden met hun bevordering tot Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS): Ing. J. Veuger MRE FRICS (Corporate Real Estate Management) en G.H.M. Nibbering FRICS RT (FGH Bank N.V.) Bron: www.rics.org PROVADA, the biggest conference on real estate in The Netherlands, puts TiasNimbas Business School center stage in the afternoon of 16 June 2009. The celebrational symposium is held to mark ten years of success for the TiasNimbas Executive Master of Real Estate (MRE) programme. A special edition of Real Estate Magazine, with contributions from opinion leaders like Norbert Bol, Jan Veuger, Caroline Weeber-Vrenken and many others, will also be presented. (63 kB)
aeDex wordt onderdeel IPD-groep aeDex wordt met ingang van 1 september 2009 onderdeel van de IPD Groep. De IPD-groep houdt zich wereldwijd bezig met de objectieve meting van het bedrijfseconomisch presteren van investeringen in commercieel en maatschappelijk vastgoed. Binnen IPD wordt aeDex het platform voor diensten ten behoeve van primair maatschappelijk gedreven investeerders in vastgoed in geheel Europa. aeDex gaat daarom verder onder de naam IPD European Social Property Services. Bron: Persbericht aeDex 29 mei 2009 (89 kB)
Succesvolle presentatie 14 gemeenten Noord Nederland door CORPORATE Real Estate Management! Op 2 april heeft een presentatie aan 14 gemeenten in Noord Nederland plaatsgevonden in de Stellingwerf College in Oosterwolde over de resultaten van de ontwikkelingen van gemeenten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. In de onderstaande documenten vindt u de presentatie en de conclusies van het onderzoek, uitgevoerd door de Hanzehogeschool. Bron: CORPORATE Real Estate Management, mei 2009.Presentatie: (384 kB) Conclusies: (154 kB) Opleidingen Orientatie op Maatschappelijk Vastgoed, Basis Maatschappelijk Vastgoed en Platforms Maatschappelijk Vastgoed. Meld u nu aan voor de opleidingen in oktober en november 2009 en download de folder! (193 kB)
ROZ-Vastgoedindex: rendementen nemen toe in eerste kwartaal 2009 DEN HAAG – Het totaal rendement op Nederlandse vastgoedbeleggingen (exploitatieportefeuille) is in het eerste kwartaal op jaarbasis uitgekomen op 0,5%. Dat is lager dan het totaal rendement in het voorgaande kwartaal, toen het rendement op jaarbasis nog 2,8% bedroeg. De netto huurinkomsten (direct rendement) kwamen op jaarbasis op 5,0% uit en de waardegroei op -4,3%. Dat meldt de ROZ-Vastgoedindex die in samenwerking met IPD de rendementen berekent. Bron: PropertyNL, 11 mei 2009 (124 kB) Toezicht op vastgoedtransacties bij corporaties verscherpt DEN HAAG – Het toezicht op integriteit bij woningcorporaties wordt geïntensiveerd. Dit om eventueel misbruik vast te stellen en aan te pakken én om waar nodig een cultuuromslag bij corporaties teweeg te brengen. Er zal meer dan voorheen op basis van onderzoek en analyses actief worden nagegaan of er sprake is van integriteitrisico’s. Daarbij zullen mogelijkheden worden onderzocht om meer toe te zien op grond- en vastgoedtransacties. Bron: PropertyNL 06.04.2009 (64 kB) en Het Financieele Dagblad 04.06.2009 (31 kB)
RICS verhoogt eisen voor taxaties AMSTERDAM – De RICS wil de eisen voor waardebepaling van vastgoed verhogen. Wereldwijd worden RICS-leden geconsulteerd over het voorstel om een ‘enhanced regulatory framework for valuation’ te ontwikkelen. Daarmee moet de professionele taxatiestandaard en de zekerheid voor klanten worden verhoogd en moet een accurate taxatie worden gewaarborgd. Als men akkoord is, zal de RICS de competentie van leden die zich bezig houden met taxaties van commercieel en residentieel onroerend goed monitoren. De nieuwe accreditatie voor taxateurs die aangesloten zijn bij de Royal Institute of Chartered Surveyors zal een herkenbare ‘mark of trust and integrity’ bevatten, die elke drie jaar opnieuw zal worden verleend. Dit zal in april 2010 worden geëffectueerd en wordt verplicht voor alle leden die taxactie-activiteiten verrichten volgens de standaard van het Red Book. Bron: PropertyNL 3 april 2009 NS Poort houdt ondanks crisis prestaties op peil. • Vastgoed NS Poort stabiliserende factor binnen NS • NS Poort ontwikkeld zonder vreemd vermogen en haalt hoog rendement uit kantoren en winkels.Bron: PropertyNL, 13 februari 2009
Mini-ziekenhuis aan A28 bij Beilen. Beilen krijgt een mini ziekenhuis aan de A28. Daarin komen vier privé klinieken en een kliniek waar specialisten spreekuur houden. Initiatiefnemer is de Emmer ondernemer Jan Houkes. Bron: Dagblad van het Noorden, 5 januari 2009 (1037 kB) Vervolg Proeftuin Brede school als business case Op 10 december troffen circa 50 professionals van gemeenten, corporaties en scholen elkaar in de Observant te Amersfoort voor een oriëntatiebijeenkomst over de Proeftuin Brede School als Business case. Het idee van de proeftuin is het resultaat van een KEI-atelier over de brede school in de wijk. Bron: CORPORATE Real Estate Management, januari 2009 (36kB)
Ethiek in vastgoed? – Prof. dr. E. F. Nozeman Prof. dr. Ed Nozeman is hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de Universiteit van Groningen en aan de Amsterdam School of Real Estate.Fraude, zelfverrijking, corruptie, belangenverstrengeling en ander onethisch gedrag is van alle tijden. Wel verhogen de eigenschappen van vastgoed en van de vastgoedsector de kans op deze uitwassen. Verscherpte maatregelen van overheidswege en vanuit de sector zelf gericht op bestrijding daarvan zullen een bescheiden effect sorteren. Minstens zo belangrijk is het werken aan de moraliteit van de betrokken professionals.Bron: Service – Studievereniging Real Estate Management en Development Eindhoven, december 2008 pdf (3,6 Mb)
Vastgoed in de zorg.

 • Strategisch omgaan met a-specifieke seniorenwoningen.
 • Opnieuw voorzichtige stappen PPS in de zorg. Besparing tot 15% op de gebouwkosten mogelijk.
 • Gedifferentieerd management van ziekenhuisvastgoed: een kwantitatieve analyse van courant versus specifiek ziekenhuisvastgoed.
 • Zorgvastgoed wordt commercieel vastgoed.

Bron: Service – Studievereniging Real Estate Management en Development Eindhoven, december 2008

School zet panden in de verkoop. Het Drenthe College in Emmen doet drie schoolgebouwen in de verkoop.‘Een nieuw te bouwen schoolgebouw (bij het stadion van FC Emmen, red.) wordt de komende zomer opgeleverd’, aldus Santema, Drenthe College.Bron: Dagblad van het Noorden, 22 december 2008 pdf ( 367 kB)

 

Groep private investeerders trekt nieuw ziekenhuis van de grond. Kliniek gaat concurrentie aan met gevestigde orde in kankerbestrijding.Bron: Het Financieele Dagblad 12 december 2008 pdf (508 kB)
Zorgprimeur in Boxmeer. Nieuw privaat ziekenhuis kiest locatie waar gevestigde belangen geen belemmering opwerpen.Bron: Het Financieele Dagblad 12 december 2008 pdf (582 kB)

Het Vastgoed INK Management Model.

Bron: SG Automatisering,

december 2008 pdf (143 kB)

Zorginstellingen mogen winst uit vastgoedtransacties vrij besteden AMSTERDAM – Ziekenhuizen en andere zorginstellingen mogen de winst uit transacties met vastgoed naar eigen inzicht besteden. De Raad van State heeft de beperkingen die minister Ab Klink de instellingen wilde opleggen onwettig verklaard. De uitspraak is het voorlopige eindpunt van een juridische strijd tussen de minister en zo’n 400 zorginstellingen. Dat meldt het FD. Sinds het begin van dit jaar zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor de exploitatie van hun eigen vastgoed. De minister eiste daarbij dat eventuele winsten op transacties met vastgoed worden teruggeploegd in de zorg. De zorginstellingen zijn het hier niet mee eens en zeggen dat het nieuwe beleid juist bedoeld is om ondernemender met hun vastgoed om te gaan. Ook hebben ze principiële bezwaren: zorginstellingen zijn private organisaties en de overheid kan niet zomaar een claim leggen op hun vermogen. Aanvankelijk hadden de instellingen bezwaar gemaakt bij de commissie bezwaarschriften van Klinks eigen departement. Die stelde hen in het gelijk, maar de minister volhardde in zijn standpunt. Daarop zijn de zorginstellingen naar de Raad van State gestapt. Volgens Klaas Meersma van Houthoff Buruma, de advocaat die zo’n 280 instellingen bijstond, maakt Klink zich ten onrechte bang dat bij verkoop van vastgoed geld weglekt uit de zorg. ‘Zorginstellingen zijn stichtingen. Zij zijn vanwege hun statutaire doelstelling gehouden winsten te investeren in de zorg’, zegt hij in het FD. Bron: PropertyNL, 24 november 2008
Ruim een miljoen voor collectie Brands vrijdag 31 oktober 16:45 NIEUW DORDRECHT – De collectie Jans Brands in Nieuw-Dordrecht blijft bewaard voor de toekomst. Dit erfgoed heeft een bovenlokale betekenis en uitstraling en levert een belangrijke bijdrage aan toerisme en cultuur. Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) overhandigde een bijdrage van ruim 600.000 euro uit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma aan de stichting Beheer Collectie Brands. Wethouder Mariet Thalens-Kolker van de gemeente Emmen vulde dit bedrag aan met ruim 400.000 euro. Met deze bijdragen kan de unieke collectie van Jans Brands in stand worden gehouden.Munniksma uitte zich verrast over de collectie: “Ik ben er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud en beheer van deze bijzondere collectie. Met de renovatie van de boerderij tot een beleef- en kenniscentrum levert deze cultuurhistorisch waardevolle collectie een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling en het plattelandstoerisme.” Wethouder Thalens-Kolker geeft aan dat “de gemeente Emmen een aantal toeristische attracties heeft die de specifieke kenmerken van zuidoost Drenthe laten zien. Met het beleef- en kenniscentrum Brands wordt daar een belangrijk element aan toegevoegd. Het geeft bovendien een impuls aan de gebiedsontwikkeling rondom het kanaal Erica – Ter Apel.”De collectie van Jans Brands heeft betrekking op de geschiedenis van Drenthe en het Drentse veengebied. Door zijn omvang en zijn diversiteit is de collectie van grote waarde. Eigenaar Jans Brands wil zijn verzameling van circa 60 jaar bij elkaar houden en heeft deze daarom geschonken aan de Stichting Beheer Collectie Brands. De stichting wil de verzameling op verantwoorde wijze bewaren, beheren en toegankelijk maken. Het op te richten beleef- en kenniscentrum moet zowel een lokale als regionale betekenis krijgen. De gehele collectie wordt daarin ondergebracht en met exposities en tentoonstellingen ontsloten voor een breed publiek. Op dit moment trekt de collectie zo’n 1.000 bezoekers per jaar. De verwachting is dat dit in de toekomst kan oplopen tot 10.000 bezoekers.Bron, Emmen Nu, 29 oktober 2008
Een corporatie ondernemend in maatschappelijk vastgoed. Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.184 kB) Vastgoedstrategen verwachten veel van centralisatie. Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.613 kB)

Het spel en de knikkers. Zoektocht naar evenwichtige rolverdeling in de onderwijshuisvesting. Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.750 kB)

Maatschappelijk vastgoed: rendement gegarandeerd? In de grondwet is vastgelegd dat onderwijs een zorg is van de overheid. De zorgplicht voor onderwijshuisvesting ligt nu vanaf 1997 op het bordje van gemeenten. Dat levert voor de vastgoedbelegger nieuwe kansen op: het verhuren van ruimten aan diverse maatschappelijke instellingen verhoogt de verhuurinkomsten van nabijgelegen vastgoed. Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.685 kB)

Waarom hebben gemeenten vastgoed? Vier strategische opties.

Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.280 kB)

DBFMO voor gemeenten? Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.635 kB)

De winst ligt voor het oprapen. Strategisch portefeuillemanagement bij gemeenten.

Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.484 kB)

Te koop: Nederland. Monopolitische en politieke projectontwikkeling. Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.320 kB)

Het blijft maatwerk. Vastgoed. Jet kunt erin wonen, in werken, in winkelen en beleggen. Maar er is ook vastgoed dat op de eerste plaats wordt ingezet om bepaalde sociale doelstellingen te realiseren. Hoe gaan gemeenten om met dit zogenaamd maatschappelijk vastgoed? En is het wel noodzakelijk om vastgoed voor dit doel in eigendom te hebben? Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf (1.707 kB)

Kredietcrisis heeft nauwelijks vat op duurzaam beleggen. Bron: Het Financieele Dagblad, 14 oktober 2008 pdf(890 kB) ROZ Benchmark gemeentelijk vastgoed Bron: Real Estate, oktober 2008 pdf(2.018 kB)
Toetsingskader onroerende zaken. College sanering onroerende zaken.Bron: Staatcourant, 2 oktober 2007 pdf (150 kB)
Verslag van de IPSV Themabijeenkomst ‘ Wijkaanpak en maatschappelijk vastgoed’ SEV Realisatie 8 september 2008 Utrecht Het volledige artikel "pdf (662 kB) Beleid en beleidskader College sanering zorginstellingen inzake transacties onroerende zaken. Vastgesteld dor het College sanering zorginstellingen op 29 mei 2008. Bron: Staatcourant 6 augustus 2008 pdf (223 kB)

Nooit meer met z’n vieren op een kamer

Ouderenzorg heeft slechte reputatie, maar innoveert ook. Genoeg? De vele incidenten rond verpleegtehuizen ontnemen het zicht op verbeteringen in de zorg voor de alleroudsten. Kleinschaligheid is het toverwoord. ‘De intensieve mensveehouderij is voorbij’. Bron: Elsevier, 4 oktober 2008: pdf (1196 kB)

8 reden van dr. Ed om optimitische te zijn De pessimisten zijn momenteel in de meerderheid. Econoom Ed Yardeni, voormalig hoofd van Deutsche Bank ziet het nog wel zitten. Bron: Het Financieele Dagblad, 8 oktober 2008: pdf (87 kB)

Kansen in de zorgsector groot

De kansen in de zorgsector zijn zeer groot. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg raamt de boekwaarde van zorgvastgoed op 20 tot 22 miljard euro. De totale jaarlijkse investering in vastgoed is naar schatting 2 tot 3 miljard euro, en de jaarlijkse kapitaallasten bedragen 2,2 tot 2,4 miljard euro. Indien we 1% van de jaarlijkse investering mogen verwachten in het fonds is dit 20 tot 30 miljoen euro; idem voor de kapitaalslasten, wat een zeer groot verwachtingspatroon heeft. Laten we een vergelijkbaar patroon los op het gebied van welzijn, gemeente en onderwijs, wat verondersteld mag en kan worden en realistisch is, kunnen we een portefeuille verwachten tussen de 80 tot 120 miljoen euro. Realistisch is om te veronderstellen dat we dit in het tweede jaar van de ontwikkelingen van het fonds kunnen en mogen verwachten. De ontwikkelingen in de zorgvastgoed zijn ook gunstig. Het College van Bouw Zorginstellingen stelt dat de zorg in 2007 ruim 4 miljard euro aan onderhoud en nieuwbouw heeft gepleegd. Het volledige artikel: pdf (165 kB)

Maatschappelijk Vastgoed centraal op DHV-congres

Op 14 april jl. is in de Meervaart Amsterdam het 7e DHV-Vastgoedcongres gehouden, met als titel ‘Maatschappelijk Vastgoed als motor voor stedelijke vernieuwing’. Een aantal LPB-leden was aanwezig om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen. Maatschappelijk Vastgoed, ofwel de ontmoetingsplaatsen (gebouwen en openbare ruimte) die bijdragen aan het vitale en bruisende karakter van de wijk. Vanuit wijkgericht werken zijn deze locaties belangrijke dragers voor het ontstaan van de sociale cohesie, naast de ontwikkelingen op straat- of buurtniveau. Ook woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en gemeentelijke diensten die gericht zijn op de sociale pijler hebben Maatschappelijk Vastgoed nu ontdekt, zo bleek uit het congres. Bron: DHV :: pdf (74 kB)

Zo rekenen wij aan maatschappelijk vastgoed.

Binnen de Kopgroep is al eerder aandacht besteed aan het thema Rekenen aan maatschappelijk vastgoed. Toch lijkt de behoefte aan kennis over zaken als kosten, opbrengsten en waarde van maatschappelijk vastgoed onverminderd groot. In het bijzonder horen wij de roep om gezaghebbende referenties en modellen. Vragen die professionals in het veld stellen, zijn:

 • Wat is een reële kostendekkende huur?
 • Welke exploitatieduur moeten we voor maatschappelijke accommodaties aanhouden?
 • Welke discontovoet of rekenrente dienen we te hanteren bij het contant maken van kosten en opbrengsten?
 • Met welk niveau voor onderhoudskosten moeten we rekening houden en voor markttechnische aanpassingen.
 • Welk effect heeft avond- en weekendverhuur van maatschappelijke accommodaties op het rendement
 • Enzovoort

Bron: De Kopgroep: pdf (567kB)

RICS klaar voor tweede groeistuip

Veertien jaar na de oprichting van RICS Nederland prijkt de afkorting MRICS (member of RICS) vooral op de visitekaartjes van topfiguren en internationaal georiënteerde mensen in de vastgoedwereld. Voor een verdere groei wil de organisatie nu ook het middensegment van de markt gaan aanboren. Om die stap te kunnen maken, wil RICS Nederland de komende jaren op regelmatige basis van zich laten horen in de media. Voorzitter Peter Keller stelt zijn organisatie voor aan een breder publiek. Bron: Vastgoedmarkt