Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

American Real Estate Society 2018

Het 34e jaarlijkse congres van 10-14 april vond dit jaar plaats in Bonita Springs (Florida) waarbij de professionals in het vastgoedonderwijs en onderzoek in gesprek gingen over een zestal thema’s: de globale economie- en kapitaalsstromen, vastgoedmarktcycli, demografische effecten, toekomst bestendig vastgoed, disruptie in technologie en toekomstige onderwijsmodellen. Het congres is door bijna 500 deelnemers bezocht in 105 sessies, verschillende plenaire debatten en informele ontmoetingen waarbij Nederland vertegenwoordigd werd met de samenvattingen Key issues in Dutch Municipal Real Estate Management en Dutch Municipal Real Estate: Assessed Value As Foundation for Market Value? van Annette van den Beemt (promovendus Hanzehogeschool & Radboud Universiteit) binnen het thema Public Policies & Real Estate I & II) gepresenteerd door Jan Veuger en de onderzoekspapers Businesscase glinker: A Digital Housing Corporation in the Netherlands en A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain van Jan Veuger (lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen) binnen de thema’s Technology & Housing Dynamics en Big Data & Urban Dynamics.