Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren – Accommodatiebeleid

De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft de kader voor het accommodatiebeleid vastgesteld. Die kaders beschrijven hoe de gemeente omgaat met huisvestingsvragen van maatschappelijke organisaties. Een nieuw maatschappelijk accommodatiebeleid is aangekondigd in het Coalitieakkoord 2022-2026. Wij vinden goed functionerende maatschappelijke voorzieningen in de kernen en dorpen van onze gemeente van groot belang voor de leefbaarheid. Daarbij streven wij naar zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik, toekomstbestendige accommodaties en duurzame exploitatiemogelijkheden.

Verplaatsing Uden Red Sox

Verplaatsing Uden Red Sox

De langverwachte verplaatsing van honkbalclub Uden Red Sox in Uden lijkt eindelijk rond. De club verkast van Park Moleneind naar een terrein aan de Kruisweg, naast de A50. Een tijdelijke oplossing voor tien jaar die de gemeente Maashorst 2,2 miljoen euro kost. Met de verplaatsing wordt een heel oude belofte uit 2008 ingelost.

Verplaatsing Red Sox kost Maashorst flinke duit: 2,2 miljoen nodig voor tijdelijke oplossing | Maashorst | bd.nl

1e aanspreekpunt bestuur en directie, procesmanagement en verantwoording ‘Locatieonderzoek Uden Red Sox: 22 potentiële locaties onderzocht met als conclusie en advies Kruisweg 1 Uden’ Jan Veuger (2023) in samenwerking met Metafoor Vastgoed.

 

Blockchain in Energie (2023)

Blockchain in Energy by Jan Veuger (2023)

Out now: Blockchain in Energy. Proud and grateful that Roudlegde asked me to write this book!

The global energy crisis is accelerating, and within Europe, the European Union (EU) is actively working to address this challenge through policy frameworks and political management. However, the energy market remains fiercely competitive, prompting us to explore alternative energy sources and rethink how we generate, distribute, and utilize power. This, in turn, raises questions about the allocation of power, energy availability, and usage in various contexts.

Furthermore, the digital realm is undergoing rapid transformation across multiple sectors. Drawing on my expertise in blockchain technology, I recognize numerous opportunities to enhance the transparency and reliability of data related to energy issues. By leveraging blockchain, we can ensure that the information available is trustworthy and insightful for every user.

The aim of this book is to share my knowledge in the realm of energy and blockchain. It addresses the urgency of addressing global energy challenges and acknowledges the pivotal role of the EU in this endeavor. It also highlights the intensity of competition in the energy market and the need for innovative approaches. The book also demonstrates how blockchain can contribute to solving these issues, empowering individuals and organizations with reliable information and insights in the field of energy and blockchain technology.
Bestellen bij Routledge

 

The Future of Real Estate II (2023)

Nova Science Publishers. Nova publishes a wide array of books and journals from authors around the globe, focusing on Medicine and Health, Science and Technology and the Social Sciences.

E-book: The Future of Real Estate II: Interdisciplinary Research on Real Estate (Veuger et al. 2023)

With participation of seven professors and researchers of Norwegian University of Science and Technology (NTNU), associate professor at University of Belgrade Faculty of Forestry, Department of Landscape architecture, researcher at University of Belgrade Department of Landscape Architecture and Horticulture, professor at Faculty of Architecture University of Skopje North Macedonia and professor and Chair of department Systems Engineering and Economics and professor & head of doctoral study Social gerontology – Social infrastructure Nova Univerza European Faculty of Law Slovenije.

The Future of Real Estate II: Interdisciplinary Research on Real Estate – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

Gemeente Emmen

Megaplan voor betere sporthallen en gymzalen in Emmen.

Bijna 50 miljoen voor vernieuwen, slopen en nieuwbouw. Emmen gaat fors investeren in het opknappen van gymzalen en sporthallen. Ook gaan meerdere oude zalen en hallen tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Het plan is om daar de komende tien jaar bijna vijftig miljoen euro voor uit te trekken. Megaplan voor betere sporthallen en gymzalen in Emmen. Bijna 50 miljoen voor vernieuwen, slopen en nieuwbouw – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

Routledge

Routledge publishes professional development books and textbooks across psychology, education, STEM, humanities and social sciences

Book: Blockchain in Energy (Veuger et al. 2023)

With participation of professor Blockchain Lab Arizona State University USA, World Bank Group, lecturer Department Coordinator Department of Business Law & Taxation School of Business Monash University Malaysia, PhD researcher Institute for Management Research Radboud University The Netherlands, manager Bright DWA & Business and IT specialist, Founder & CEO NouBio Inc: Bio-intelligent manufacturing of synthetic animal serum replacements & deep technologies, professional en PhD IBM Application Architect Blockchain and ConenSys Software Inc.

IntechOpen

IntechOpen is a leading global publisher of Journals and Books within the fields of Science, Technology and Medicine.

Bookchapter Increases Investment and differentiation in healthcare real estate (Veuger 2023) in the Open Accessbook Real Estate Development in the Sustainable Built Environment edit by Dr. Amjad Almusaed; ISBN 978-0-85014-004-0

WOD

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onderzoek: Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden (2022)

Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden | Nieuwsbericht | WODC – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van virtuele valuta, zoals crypto valuta en prepaid debet- en creditcards. Dit gebruik kan behulpzaam zijn bij de opsporing van criminele gelden. De opsporing lijkt echter nog niet gericht op alle vormen van gebruik. Om de opsporing te verbreden en te verdiepen, lijkt grondig onderzoek naar de werkwijzen, meer mankracht en middelen en beter toezicht op de uitgifte van debet- en creditcards nodig. Dit blijkt uit onderzoek dat de TU Delft uitvoerde op verzoek van het WODC.

Summary: 3184-virtuele-valuta-summary.pdf (wodc.nl) 3184-virtuele-valuta-summary.pdf (wodc.nl)

Auteurs: Schrama, V., Laarschot, J. van, Volten, C., Wegberg, R. van (TU Delft). Begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. mr. M. Nelemans (UvT), prof. mr. dr. J.J. Oerlemans (Willem Pompe Instituut voor Strafrechswetenschappen), dr. ing. J. Veuger MRE FRICS (Saxion UAS), drs. H.R. Bredenoord (Openbaar Ministerie), dr. E.W. Kruisbergen (Ministerie van Justitie en Veiligheid) en drs. C.S. van Nassau (WODC).

Erasmus+ project (2021-2023)

Erasmus+ project (2021-2023)

Reports – BlockWaste (blockwasteproject.eu)

A scientific article of BlockWASTE project about State of Digitalization in European Municipal Waste Management has been published in three different journals – BlockWaste

 

State of Digitalization in European Municipal Waste Management Comparative Study -five EU member countries Estonia, Germany, Greece, the Netherlands, and Spain BlockWASTE Project (2021) (Lenz, R., B. Kleinheyer, J. Veuger, C. Barkel, M. Menegaki, J.M. Torrecilla and M. Klöga).

 

Blockchain & Health (book)

The secure storage of medical records is vital to any healthcare system. Relying solely on centralized servers increases the likelihood of sensitive information going public. Transparency and increased security of Blockchain technology make it an ideal platform for storing medical records.
Blockchain and Health: Transformation of Care and Impact of Digitalization – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

Manuscript Prize Jan Veuger

Winner of American Real Estate Society (ERES) 2018 Manuscript Prize Jan Veuger

August 27, 2018

On behalf of the American Real Estate Society (ARES) and our entire leadership team, it is my pleasure to announce the winners of our 2018 ARES Manuscript Prize Competition.  This year, 270 papers were presented at our 39th Annual Meeting in Bonita Springs, Florida.  Of that group, 155 were subsequently revised and nominated/submitted for consideration as a “Best Paper” recipient in one of 22 categories. Submissions in each prize category were evaluated by an expert panel of judges with unique knowledge of that area, with several categories requiring multiple rounds of evaluation to determine an ultimate winner. I appreciate our manuscript prize sponsors, conference sponsors, paper reviewers, and authors who supported the 2018 conference and this competition.

Property/Asset Management, [Institute of Real Estate Management (IREM®)] – “A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain” (S-2018-233) by Jan Veuger, Hanze University of Applied Sciences.

Having not seen this side of the competition before, I must say that am very impressed and humbled by the work and contributions of so many in our organization, particularly our anonymous reviewers.  

Book Blockchain Technology and Applications (2020)

This book is a result of international collaboration on blockchain technology and application possibilities. In 2021, the Research Group Blockchain of Saxion University in the Netherlands conducted several webinars, conferences, masterclasses, and research projects, many of which are detailed in this volume.
Blockchain Technology and Applications III – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

Blockchain Technology and Applications III (2022) (book)

This book is a result of international collaboration on blockchain technology and application possibilities. In 2021, the Research Group Blockchain of Saxion University in the Netherlands conducted several webinars, conferences, masterclasses, and research projects, many of which are detailed in this volume.
Blockchain Technology and Applications III – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

Succesvolle Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

Groningen, 20-21 september 2018 – Het lectoraat Vastgoed is de gastheer van de 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate (CIRRE). De opening op 20 september heeft plaatsgevonden door René Paas, commissaris van de Koning.

Drijvende kracht achter de Groningse betrokkenheid bij deze geslaagde conferentie met bijna 100 internationale deelnemers is dr. ing. Jan Veuger, lector bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool. ‘De Hanzehogeschool Groningen heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk werken we samen met het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en innovatie. De opzet van dit congres past daar goed bij. Het gaat namelijk niet alleen over vastgoed, maar ook over naastliggende disciplines. Door over de grenzen van onze eigen disciplines heen te kijken en samen te werken met andere vakgebieden, worden wijken, straten en gebouwen energiezuiniger, prettiger en veiliger om in te wonen, werken of anderszins te verblijven. Ook vakgebied overstijgende zaken, zoals financiering en politiek, spelen een rol. Doel van deze conferentie is de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen en kennisdeling te stimuleren. Met 100 deelnemers uit o.a. Australië, Slovenië, Denemarken, Zweden, Kroatië, Noorwegen, Turkije, België, Engeland, Nederland en Spanje, 55 geaccepteerde gereviewede papers, 20 sessies en 78 presentaties kunnen we spreken over een zeer geslaagd congres!

Tijdens het congres is de exclusieve publicatie van het Book of proceedings plaatsgevonden waarvan Rene Paas het eerste exemplar heeft ontvangen. Een boek van publicaties van de gepresenteerde papers met thema’s als: (1) Real Estate Studies and Analysis, (2) Sustainability in Environment, Economic, Social and Cultural context, (3) Market and Marketability, (4) Facilities Management, (5) Urban planning and Design, (6) Housing and Rural-Urban studies, (7) Socio-Economic, Psychological, Living environment, Demographic researcher, (8), Business, Economics and Management, (9) Policy and Practice and (10) Research methods.

11e editie Barometer Maatschappelijk Vastgoed

11e editie Barometer Maatschappelijk Vastgoed

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2018. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen binnen gemeenten op basis van recent onderzoek vanuit het lectoraat met haar kennispartners. Graag tot dinsdag 2 oktober!

www.spryg.com/barometer

Internationale erkenning voor Hanzehogeschool Groningen Vastgoed & Makelaardij

Internationale erkenning voor Hanzehogeschool Groningen Vastgoed & Makelaardij

De bachelor Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen is als eerste hogeschoolopleiding V^&M in Nederland excellence geaccrediteerd door het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), een internationaal toonaangevend instituut dat de kwaliteit en ethiek van professionals in de grond-, vastgoed- en bouwsector bewaakt. “Een prachtig blijk van erkenning van de kwaliteit van onze opleiding Vastgoed & Makelaardij,” aldus lector Jan Veuger, “en een bonus voor onze studenten.”

Persbericht Accreditatie RICS Hanzehogeschool Groningen

Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

American Real Estate Society 2018

Het 34e jaarlijkse congres van 10-14 april vond dit jaar plaats in Bonita Springs (Florida) waarbij de professionals in het vastgoedonderwijs en onderzoek in gesprek gingen over een zestal thema’s: de globale economie- en kapitaalsstromen, vastgoedmarktcycli, demografische effecten, toekomst bestendig vastgoed, disruptie in technologie en toekomstige onderwijsmodellen. Het congres is door bijna 500 deelnemers bezocht in 105 sessies, verschillende plenaire debatten en informele ontmoetingen waarbij Nederland vertegenwoordigd werd met de samenvattingen Key issues in Dutch Municipal Real Estate Management en Dutch Municipal Real Estate: Assessed Value As Foundation for Market Value? van Annette van den Beemt (promovendus Hanzehogeschool & Radboud Universiteit) binnen het thema Public Policies & Real Estate I & II) gepresenteerd door Jan Veuger en de onderzoekspapers Businesscase glinker: A Digital Housing Corporation in the Netherlands en A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain van Jan Veuger (lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen) binnen de thema’s Technology & Housing Dynamics en Big Data & Urban Dynamics.

Noordelijk Vastgoed Congres 2017

Op 12 oktober vond het Noordelijk Vastgoed Congres 2017 plaats in de MartiniPlaza in Groningen, met als focus: ‘Next Level: Disruptie, Blockchain & Vastgoed’.Met zo’n 400 bezoekers, vier sprekers en dertien workshops kijken we terug op een geslaagd congres! Lector Vastgoed Jan Veuger van NoorderRuimte presenteerde zijn nieuwe boek met de titel ‘Een wendbare vastgoedeconomie met Disruptie & Blockchain’. De vastgoedwereld bevindt zich op een kantelpunt van transitie: een ingrijpende en onomkeerbare kanteling van (vastgoed)systemen in de samenleving. Het boek van Jan Veuger is een state of the art van Disruptie, Blokchain en Vastgoed en vormt een startpunt voor het nieuwe lectoraat Vastgoed om de echte betekenis van de Blockchain-technologie voor vastgoed te onderzoeken.

Download het boek

10e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed

10e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed – donderdag 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen het jubileumcongres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en actuele ontwikkelingen rondom maatschappelijk vastgoed.

Uitnodiging Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017

Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering

Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering

Keynote speaker PROVADA 1 juni 2017 met minister dr. Ronald Plasterk.

Er is steeds meer sprake van een Nederland van 2 snelheden. De aanzuigende werking van en groei in de Randstad leidt tot uitdagingen op het gebied van leefbaarheid in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Hoe worden hier dorpen en steden toekomstbestendig gemaakt, welke rol kunnen Nederlandse ontwikkelaars, financiers en beleggers hierin spelen en wat zijn hierbij de risico’s.

Provada >>>

Welk vastgoed hoort bij de gemeente

Minister Stef Blok met Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed op 16 januari 2017 in gesprek over ‘Welk vastgoed hoort bij de gemeente en welk vastgoed niet?’ Het gesprek vond tijdens het diner plaats met wethouder en directeuren van vastgoedbedrijven van gemeenten in Nederland en internationale beleggers in het college Hotel Amsterdam. Aanwezig waren de gemeenten Rotterdam, Enschede, Utrecht, Groningen, Breda, Almere, Vlaardingen.

Minister-president Rutte en Jan Veuger

Minister-president Rutte en Jan Veuger

Op 24 oktober in het Amsterdam museum is de minister-president Rutte exclusief in debat gegaan met Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen en andere experts uit het maatschappelijk middenveld: bestuurders, toezichthouders en bewindslieden (minister Blok en straatsecretaris Dekker) en kamerleden. Onderwerp van het debat was de toegevoegde waarde van het maatschappelijk middenveld en de invloed van de overheid daarop. Na het debat heeft de minister-president een exemplaar ontvangen van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed.

Groothandelsmarkt

Verkoop Groothandelsmarkt Rotterdam (74.000 m2) – 27.12.2016
De gemeente is tot verkoop overgegaan omdat het terrein en de bedrijfsruimte niet meer tot de gemeentelijke kernvastgoedportefeuille behoren. In Urban Industrial hebben zij een nieuwe eigenaar gevonden die belangrijke economische en fysieke impulsen aan de Groothandelsmarkt en aan de ontwikkeling van de Spaanse Polder wil geven.

Uitreiking boek Barometer …

Uitreiking boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed
Aan Jantina Kriens, voorzitter directieraad VNG en Jan de Vries, voorzitter Actiz.
5 oktober 2016, Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen.

Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart …

Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart als hoofd Vastgoed a.i. (Stadsontwikkeling)

Foto: Stadsontwikkeling in De Rotterdam

De gemeente heeft zelf veel vastgoed in haar bezit, ongeveer 3000 objecten met een globale waarde van circa 3 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan is bestempeld als kernportefeuille. De kernportefeuille omvat al het vastgoed waarvan de gemeente van mening is dat ze dat in eigen bezit moeten hebben en houden omdat ze belangrijk zijn voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, recreatie en cultuur. Denk hierbij aan zwembaden, gymzalen, schoolgebouwen, eigen kantoorhuisvesting en de kunst- en cultuurgebouwen. Deze objecten worden door de gemeente kostendekkend verhuurd. Hiermee heeft de gemeente op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak een goed sturingsmiddel in handen voor stedelijke ontwikkeling. Het doel hiervan is om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de Rotterdammers. Vastgoed als katalysator voor de ontwikkeling van Rotterdam. Waar nodig (her)ontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.

9e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 – Hanzehogeschool Groningen

9e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 – Hanzehogeschool Groningen

Op woensdag 5 oktober 2016 vindt voor de negende keer het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed plaats. Deskundige sprekers gaan in op trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Als deelnemer krijgt u de nieuwste editie van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed cadeau. Dit congres wordt in samenwerking met het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen georganiseerd. Graag tot ziens op 5 oktober!
Download uitnodiging voor aanmelding en programma