Blockchain & Health (book)

The secure storage of medical records is vital to any healthcare system. Relying solely on centralized servers increases the likelihood of sensitive information going public. Transparency and increased security of Blockchain technology make it an ideal platform for storing medical records.
Blockchain and Health: Transformation of Care and Impact of Digitalization – Nova Science Publishers (novapublishers.com)

Manuscript Prize Jan Veuger

Winner of American Real Estate Society (ERES) 2018 Manuscript Prize Jan Veuger

August 27, 2018

On behalf of the American Real Estate Society (ARES) and our entire leadership team, it is my pleasure to announce the winners of our 2018 ARES Manuscript Prize Competition.  This year, 270 papers were presented at our 39th Annual Meeting in Bonita Springs, Florida.  Of that group, 155 were subsequently revised and nominated/submitted for consideration as a “Best Paper” recipient in one of 22 categories. Submissions in each prize category were evaluated by an expert panel of judges with unique knowledge of that area, with several categories requiring multiple rounds of evaluation to determine an ultimate winner. I appreciate our manuscript prize sponsors, conference sponsors, paper reviewers, and authors who supported the 2018 conference and this competition.

Property/Asset Management, [Institute of Real Estate Management (IREM®)] – “A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain” (S-2018-233) by Jan Veuger, Hanze University of Applied Sciences.

Having not seen this side of the competition before, I must say that am very impressed and humbled by the work and contributions of so many in our organization, particularly our anonymous reviewers.  

Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

Succesvolle Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

Groningen, 20-21 september 2018 – Het lectoraat Vastgoed is de gastheer van de 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate (CIRRE). De opening op 20 september heeft plaatsgevonden door René Paas, commissaris van de Koning.

Drijvende kracht achter de Groningse betrokkenheid bij deze geslaagde conferentie met bijna 100 internationale deelnemers is dr. ing. Jan Veuger, lector bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool. ‘De Hanzehogeschool Groningen heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk werken we samen met het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en innovatie. De opzet van dit congres past daar goed bij. Het gaat namelijk niet alleen over vastgoed, maar ook over naastliggende disciplines. Door over de grenzen van onze eigen disciplines heen te kijken en samen te werken met andere vakgebieden, worden wijken, straten en gebouwen energiezuiniger, prettiger en veiliger om in te wonen, werken of anderszins te verblijven. Ook vakgebied overstijgende zaken, zoals financiering en politiek, spelen een rol. Doel van deze conferentie is de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen en kennisdeling te stimuleren. Met 100 deelnemers uit o.a. Australië, Slovenië, Denemarken, Zweden, Kroatië, Noorwegen, Turkije, België, Engeland, Nederland en Spanje, 55 geaccepteerde gereviewede papers, 20 sessies en 78 presentaties kunnen we spreken over een zeer geslaagd congres!

Tijdens het congres is de exclusieve publicatie van het Book of proceedings plaatsgevonden waarvan Rene Paas het eerste exemplar heeft ontvangen. Een boek van publicaties van de gepresenteerde papers met thema’s als: (1) Real Estate Studies and Analysis, (2) Sustainability in Environment, Economic, Social and Cultural context, (3) Market and Marketability, (4) Facilities Management, (5) Urban planning and Design, (6) Housing and Rural-Urban studies, (7) Socio-Economic, Psychological, Living environment, Demographic researcher, (8), Business, Economics and Management, (9) Policy and Practice and (10) Research methods.

11e editie Barometer Maatschappelijk Vastgoed

11e editie Barometer Maatschappelijk Vastgoed

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2018. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen binnen gemeenten op basis van recent onderzoek vanuit het lectoraat met haar kennispartners. Graag tot dinsdag 2 oktober!

www.spryg.com/barometer

Internationale erkenning voor Hanzehogeschool Groningen Vastgoed & Makelaardij

Internationale erkenning voor Hanzehogeschool Groningen Vastgoed & Makelaardij

De bachelor Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen is als eerste hogeschoolopleiding V^&M in Nederland excellence geaccrediteerd door het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), een internationaal toonaangevend instituut dat de kwaliteit en ethiek van professionals in de grond-, vastgoed- en bouwsector bewaakt. “Een prachtig blijk van erkenning van de kwaliteit van onze opleiding Vastgoed & Makelaardij,” aldus lector Jan Veuger, “en een bonus voor onze studenten.”

Persbericht Accreditatie RICS Hanzehogeschool Groningen

Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

Beter benutten van vastgoedonderzoek en onderwijs

American Real Estate Society 2018

Het 34e jaarlijkse congres van 10-14 april vond dit jaar plaats in Bonita Springs (Florida) waarbij de professionals in het vastgoedonderwijs en onderzoek in gesprek gingen over een zestal thema’s: de globale economie- en kapitaalsstromen, vastgoedmarktcycli, demografische effecten, toekomst bestendig vastgoed, disruptie in technologie en toekomstige onderwijsmodellen. Het congres is door bijna 500 deelnemers bezocht in 105 sessies, verschillende plenaire debatten en informele ontmoetingen waarbij Nederland vertegenwoordigd werd met de samenvattingen Key issues in Dutch Municipal Real Estate Management en Dutch Municipal Real Estate: Assessed Value As Foundation for Market Value? van Annette van den Beemt (promovendus Hanzehogeschool & Radboud Universiteit) binnen het thema Public Policies & Real Estate I & II) gepresenteerd door Jan Veuger en de onderzoekspapers Businesscase glinker: A Digital Housing Corporation in the Netherlands en A Real Game Changer in Real Estate: Blockchain van Jan Veuger (lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen) binnen de thema’s Technology & Housing Dynamics en Big Data & Urban Dynamics.

Noordelijk Vastgoed Congres 2017

Op 12 oktober vond het Noordelijk Vastgoed Congres 2017 plaats in de MartiniPlaza in Groningen, met als focus: ‘Next Level: Disruptie, Blockchain & Vastgoed’.Met zo’n 400 bezoekers, vier sprekers en dertien workshops kijken we terug op een geslaagd congres! Lector Vastgoed Jan Veuger van NoorderRuimte presenteerde zijn nieuwe boek met de titel ‘Een wendbare vastgoedeconomie met Disruptie & Blockchain’. De vastgoedwereld bevindt zich op een kantelpunt van transitie: een ingrijpende en onomkeerbare kanteling van (vastgoed)systemen in de samenleving. Het boek van Jan Veuger is een state of the art van Disruptie, Blokchain en Vastgoed en vormt een startpunt voor het nieuwe lectoraat Vastgoed om de echte betekenis van de Blockchain-technologie voor vastgoed te onderzoeken.

Download het boek

10e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed

10e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed – donderdag 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen het jubileumcongres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en actuele ontwikkelingen rondom maatschappelijk vastgoed.

Uitnodiging Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017

Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering

Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering

Keynote speaker PROVADA 1 juni 2017 met minister dr. Ronald Plasterk.

Er is steeds meer sprake van een Nederland van 2 snelheden. De aanzuigende werking van en groei in de Randstad leidt tot uitdagingen op het gebied van leefbaarheid in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Hoe worden hier dorpen en steden toekomstbestendig gemaakt, welke rol kunnen Nederlandse ontwikkelaars, financiers en beleggers hierin spelen en wat zijn hierbij de risico’s.

Provada >>>

Welk vastgoed hoort bij de gemeente

Minister Stef Blok met Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed op 16 januari 2017 in gesprek over ‘Welk vastgoed hoort bij de gemeente en welk vastgoed niet?’ Het gesprek vond tijdens het diner plaats met wethouder en directeuren van vastgoedbedrijven van gemeenten in Nederland en internationale beleggers in het college Hotel Amsterdam. Aanwezig waren de gemeenten Rotterdam, Enschede, Utrecht, Groningen, Breda, Almere, Vlaardingen.

Minister-president Rutte en Jan Veuger

Minister-president Rutte en Jan Veuger

Op 24 oktober in het Amsterdam museum is de minister-president Rutte exclusief in debat gegaan met Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen en andere experts uit het maatschappelijk middenveld: bestuurders, toezichthouders en bewindslieden (minister Blok en straatsecretaris Dekker) en kamerleden. Onderwerp van het debat was de toegevoegde waarde van het maatschappelijk middenveld en de invloed van de overheid daarop. Na het debat heeft de minister-president een exemplaar ontvangen van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed.

Groothandelsmarkt

Verkoop Groothandelsmarkt Rotterdam (74.000 m2) – 27.12.2016
De gemeente is tot verkoop overgegaan omdat het terrein en de bedrijfsruimte niet meer tot de gemeentelijke kernvastgoedportefeuille behoren. In Urban Industrial hebben zij een nieuwe eigenaar gevonden die belangrijke economische en fysieke impulsen aan de Groothandelsmarkt en aan de ontwikkeling van de Spaanse Polder wil geven.

Uitreiking boek Barometer …

Uitreiking boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed
Aan Jantina Kriens, voorzitter directieraad VNG en Jan de Vries, voorzitter Actiz.
5 oktober 2016, Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen.

Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart …

Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart als hoofd Vastgoed a.i. (Stadsontwikkeling)

Foto: Stadsontwikkeling in De Rotterdam

De gemeente heeft zelf veel vastgoed in haar bezit, ongeveer 3000 objecten met een globale waarde van circa 3 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan is bestempeld als kernportefeuille. De kernportefeuille omvat al het vastgoed waarvan de gemeente van mening is dat ze dat in eigen bezit moeten hebben en houden omdat ze belangrijk zijn voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, recreatie en cultuur. Denk hierbij aan zwembaden, gymzalen, schoolgebouwen, eigen kantoorhuisvesting en de kunst- en cultuurgebouwen. Deze objecten worden door de gemeente kostendekkend verhuurd. Hiermee heeft de gemeente op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak een goed sturingsmiddel in handen voor stedelijke ontwikkeling. Het doel hiervan is om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de Rotterdammers. Vastgoed als katalysator voor de ontwikkeling van Rotterdam. Waar nodig (her)ontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.

9e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 – Hanzehogeschool Groningen

9e Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 – Hanzehogeschool Groningen

Op woensdag 5 oktober 2016 vindt voor de negende keer het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed plaats. Deskundige sprekers gaan in op trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Als deelnemer krijgt u de nieuwste editie van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed cadeau. Dit congres wordt in samenwerking met het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen georganiseerd. Graag tot ziens op 5 oktober!
Download uitnodiging voor aanmelding en programma