Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart …

Gemeente Rotterdam – Jan Veuger gestart als hoofd Vastgoed a.i. (Stadsontwikkeling)

Foto: Stadsontwikkeling in De Rotterdam

De gemeente heeft zelf veel vastgoed in haar bezit, ongeveer 3000 objecten met een globale waarde van circa 3 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan is bestempeld als kernportefeuille. De kernportefeuille omvat al het vastgoed waarvan de gemeente van mening is dat ze dat in eigen bezit moeten hebben en houden omdat ze belangrijk zijn voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, recreatie en cultuur. Denk hierbij aan zwembaden, gymzalen, schoolgebouwen, eigen kantoorhuisvesting en de kunst- en cultuurgebouwen. Deze objecten worden door de gemeente kostendekkend verhuurd. Hiermee heeft de gemeente op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak een goed sturingsmiddel in handen voor stedelijke ontwikkeling. Het doel hiervan is om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de Rotterdammers. Vastgoed als katalysator voor de ontwikkeling van Rotterdam. Waar nodig (her)ontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.