De mensen in de organisatie:

 

Onze missie

Waar kansen zijn op werk, wonen, onderwijs, zorg en sociale interactie en waar ruimte is voor persoonlijke, sociale en economische ontwikkeling, daar willen mensen wonen. Het woongenot wordt voor een groot deel, zo niet het belangrijkste deel, bepaald door de maatschappelijke context en dus door maatschappelijk vastgoed, waarbij wij een belangrijke bijdrage leveren in de professionalisering en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed: het cement van de samenleving.

Onze visie

CORPORATE Real Estate Management en CORPORATE Fonds Maatschappelijk Vastgoed voegen waarde toe door professionele vastgoedontwikkeling en exploitatie met aantrekkelijke rendementen en spelen een belangrijke rol in de professionalisering en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. De wereld van het maatschappelijk vastgoed is een specialisatie geworden en investeringsbeslissingen in dit segment vergen een bedrijfseconomische benadering.
Beheer en exploitatie van maatschappelijke vastgoed worden steeds professioneler.CORPORATE Real Estate Management en CORPORATE Fonds Maatschappelijk Vastgoed spelen in deze professionalisering en ontwikkeling, over de hele vastgoedkolom, een belangrijke rol:

 • Fundmanagement
 • Strategiemanagement
 • Tactisch management
 • Operationeel management
 • Servicemanagement
 

 

En dit letterlijk als uitgangpunt op basis van onze visie met de vier strategische pijlers:

 • Professionaliteit
 • Visie op de toekomst
 • Werken met mensen
 • Waardecreatie

 

CORPORATE© Real Estate Management en CORPORATE© Fonds Maatschappelijk Vastgoed voegen waarde toe door professionele vastgoedontwikkeling en exploitatie met aantrekkelijke rendementen en spelen een belangrijke rol in de professionalisering en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed.
De wereld van het maatschappelijk vastgoed is een specialisatie geworden en investeringsbeslissingen in dit segment vergen een bedrijfseconomische benadering. Het maatschappelijke vastgoed wordt bovendien steeds professioneler in beheer en exploitatie. CORPORATE© Real Estate Management en CORPORATE© Fonds Maatschappelijk Vastgoed spelen een belangrijke rol in deze professionalisering en ontwikkeling over de hele vastgoedkolom: fund-, strategie-, tactisch-, operationeel- en servicemanagement. Met als uitgangspunt onze vier strategische pijlers: Professionaliteit – Visie op de toekomst – Werken met Mensen – Waardecreatie..

 

Strategische pijlers

Strategische pijlers

Strategische velden

Strategische velden

Visie op kwaliteit

Onze filosofie over bedrijfsvoering is gebasseerd op het INK-model

INK-managementmodel

Het INK-managementmodel

 

Er zijn vijf elementen die de organisatie meeneemt in haar weg naar een (top)conditie.

 • Bewust worden
  Zou ik aan mijn conditie werken? Wat is de wens of wat is de noodzaak?
 • Positie
  Wat is dan mijn conditie? Hoe sta ik er voor? En wat speelt er in mijn omgeving?
 • Ambitie
  Waar gaan we voor?
  Welke conditie wil ik hebben gezien mijn eigen wensen en de wensen vanuit de omgeving?
 • Implementatie
  Wat betekent dit dan concreet voor het parcours dat ik ga lopen?
  Welke doelen, welke plannen en welke activiteiten? Met wie, voor wie en op welke manier?
 • Reflectie
  Hoe en wanneer stel ik vast of ik in gewenste conditie ben? Wat stuur ik bij en wanneer?