Onderwijssector

  • Strategisch- en assetmanagement
  • Management-, proces- en exploitatieverbetering
  • Strategisch huisvestingsplan
  • Optimalisatie vraag en aanbod
  • Investering en bemiddeling financiering
  • Scenarioanalyses

Business School Nederland
MBA-programme External examinator 2019 – heden

Openbaar Onderwijs Emmen (OOE)
Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs in Emmen inclusief vastgoedportefeuille

 

 

 

Openbaar Onderwijs Emmen (OOE)
Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs in Emmen inclusief vastgoedportefeuille

 

 

 

Saxion University of Applied Sciences
Counselor RICS, Teamleider

 

 

 

Hanzehogeschool Groningen Counsellor RICS, docent/onderzoekers opleiding Vastgoed & Makelaardij

 

 

 

Hogeschool Utrecht
Opleiding Assetmanagement & Maintenance

 

 

 

 

Hanzehogeschool Groningen
Counsellor RICS, promovendus lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed

 

 

 

CIB

CIB World Building Congres
Presentatie onderzoeksresultaten lectoraat Maatschappelijk Vastgoed
Kootstra, D. en J. Veuger (2016), Measuring the added value of housing for primary education. CIB World Building Congres, Tempere, Finland. Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions, p. 309-320. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

 

 

 

NVM-SOM, Academie voor Vastgoed
Hercertificering Waarderen van maatschappelijk vastgoed

 

 

 

Amsterdam School of Real Estate
Jurylid Eindscripties opleiding Asset Management Maatschappelijk Vastgoed

 

 

 

Kinderdagverblijf ‘t Armhoes Sleen
Visie en marktonderzoek kinderdagverblijf ’t Armhoes Sleen
Kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

 

 

 

Hobeon
Beoordelingsrapport HBO bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd
Hogeschool van Amsterdam

NS Poort

Steinbeiss-Hochschule Berlin
SHB Participant promotieonderzoek

 

 

 

NS Poort

World Servants, Guatamala
Bouwen aan de buitenschoolse opvang

 

 

 

NS Poort Jacobus Fruytier scholengemeenschap    

Advisering

 

 

 

Stad en Esch – regionale scholengemeenschap
Positiebepaling in project Ezinge Park Meppel

 

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Maatschappelijk vastgoed: lust of last?
Onderdeel van de leergang vastgoedmanagement

NS Poort De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)

Lid VTOI

 

 

 

NS Poort Dr. Nassau College Assen

Lid Raad van Toezicht dr. Nassau College Assen

 

 

 

NS Poort Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Hoogeveen

Lid Raad van Toezicht, portefeuille vastgoed en financiën

 

 

NS Poort Hogeschool van Amsterdam – Hobeon

Lid accreditatiepanel HBO bachelor Bouwtechnische Bedrijfskunde

 

NS Poort

Het Nederlands Vastgoed Instituut
Incompany trainingen 2 gemeenten

NS Poort

Drenthe College Emmen
Revitalisering onderwijsgebouw

NS Poort

Timpaan|Groep, Kinderopvang en peuterspeelzalen

portefeuillemanagement

 

NS Poort

Euroform
Opleiding Financieel Vastgoedmanagement

 

NS Poort

Onderwijsgroep Zuid West Drenthe
Huisvestingsplan en investeringen Ezingepark Meppel

 

NS Poort

Gemeente Westerveld en Onderwijsgroep Zuid West Drenthe
Huisvestingsplan onderwijs en investeringen

 

NS Poort

SBM Almelo (Gemeente Dinkelland)
Strategisch huisvestingsplan

 

 

UVA

NS Poort

 

Universiteit van Amsterdam & Hogeschool van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam hebben besloten hun activiteiten op het gebied van huisvesting en vastgoed te gaan bundelen. CORPORATE Real Estate Management  heeft de opdracht om op het gebied van vastgoedmanagement als kwartiermaker leiding te geven aan dit proces. Daarnaast worden kaders geschetst voor het huisvestingsbeleid waaraan nieuwe ontwikkelingen van locaties alsmede de bestaande portefeuille moeten gaan voldoen.

Meer informatie (pdf)

NS Poort

Hanzehogeschool Groningen
Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed

 

 

NS Poort

Hanzehogeschool Groningen
Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed

 

NS Poort

Drenthe College – Emmen

 

Meer informatie (pdf)

 

 

Fontys Hogeschool Eindhoven

 

 

 

 

Consortium Maatschappelijk Vastgoed    (www.consortiummvg.nl)

 

Meer informatie (pdf)

 

Maatschappelijk vastgoed prestaties van gemeenten in Nederland

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanze University Groningen in opdracht van CORPORATE Kennis & Onderzoek door honneurs studenten – dit zijn de beste studenten uit de opleiding Vastgoed. Het betreft een met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed prestatie van gemeenten op het gebied van visie op ontwikkelingen, de inzet van vastgoed als bedrijfsmiddel, organisatievraagstukken en operationeel beleid. Het onderzoek vindt op dit moment plaats in de gemeenten: Meppel, Emmen, Amersfoort, Utrecht, Tilburg, Rotterdam, Hengelo, Almelo, Lemsterland, Midden Drenthe, Kampen, Gaasterlan, Oostellingwerf, Bedum, Coevorden, Dongeradeel, Franekeradeel en Haren (GN). De presentatie van de onderzoeksresultaten zal begin 2010 plaatsvinden in een seminair, georganiseerd door YACHT en CORPORATE Kennis & Onderzoek.

 

 

Projecten:referenties

Bredeschool De Tondel Emmen.
Ontwikkeling bibliotheek en investeringsmanagement
Realisatie 2007