Overheid

 • Strategisch- en assetmanagement
 • Management-, proces- en exploitatieverbetering
 • Portefeuilleanalyse/ Accommodatiebeleid
 • Planeconomie
 • Financieel-, administratief-, techinsch- en juridisch beheer
 • (Interim)management
 • Kostprijsdekkende huur en bezettingsgraad

 

Gemeente De Fryske Marren
Projectleider Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid (IMAB)

Gemeente Maashorst
Projectleider Strategisch Vastgoedbeleid

Gemeente Maashorst
Projectleider Locatieonderzoeken herontwikkeling

Samenwerkingsorganisatie (SWO) gemeenten De Wolden Hoogeveen
Interim adviseur vastgoed | Fysieke Leefomgeving | Grondzaken

Openbaar Onderwijs Emmen
Strategisch huisvestingsplan scholen
Het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt les aan zo’n 4400 leerlingen en heeft 535 werknemers verdeeld over 32 schoollocaties. De stichting OOE wordt zelf verantwoordelijk voor onderwijsbeleid en financiën, zo’n 34 miljoen euro.

Gemeente Emmen
Integraal Huisvestingsplan Sport gemeente Emmen

Gemeente Emmen – Openbaar Onderwijs Emmen
Verzelfstandiging Huisvesting Openbaar Onderwijs Emmen (OOE)

 

Bouwexpertise – gemeente
Berekeningen kostprijs dekkende huur vastgoedportefeuille

 

Gemeente Amersfoort
Advies verlening en aanpassing van de Raamovereenkomst Onroerende zaken met SRO Amersfoort

 

Gemeente Ede
Counsellor RICS, projectmanager vastgoed

 

Gemeente Haren
Advisering bestuur verkoop school

 

Gemeente Ede Counsellor RICS, projectmanager vastgoed

 

Gemeente Ede
Interim manager Grondzaken en Vastgoed

 • Bestuurlijke continuïteit;
 • Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018;
 • Jaarrekening Grondzaken en Vastgoed 2017;
 • Strategisch Personeel Plan 2018-2025;
 • Financiële Rapportage Vastgoed;
 • Onderhoud in Regie;
 • uitbesteding onderhoud gehele portefeuille;
 • World Food Centre & Top Sport Hal Ede

Gemeente Smallingerland
Nieuwe beheersvormen Multi Functionele Accomodaties

Gemeente Terschelling
Opdrachtgever: Gemeentesecretaris
Strategisch Vastgoedmanagement

Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling – Vastgoed
Opleiding Assetmanagement & Maintenance

Rotterdam

Gemeente Rotterdam – Hoofd Vastgoed a.i.
Doorontwikkeling organisatie en medewerkers; doorontwikkeling kwaliteit bedrijfsvoering; versnelling verkoopstrategie; innovatie en externe ontwikkeling; creëren van bestuurlijke rust en doorvoeren conclusies en aanbevelingen vanuit onderzoeken.

gemeente-rotterdam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Counselor RICS, programmamanager Verkoop Commercieel en Maatschappelijk Vastgoed

Rechtbank Noord-Nederland
Deskundige waardebepaling (2017)

Regensburg

European Real Estate Society 2016 Regensburg
23rd Annual Conference, June 8-11, 2016, Regensburg, Bavaria/Germany

Beemt, van den – Tjeerdsma, A.  en J. Veuger (2016), Barometer for Municipal Real Estate – Developments form 2008 until 2015. Bavaria / Germany, Regensburg: 23rd European Real Estate Society. Book of proceedings, p. 490-523: http://www.eres-2016.com/program.html

 

logo

Gemeente Midden-Groningen
(voorheen: Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde)

 • Samenvoeging gemeentelijke vastgoed portefeuilles voor de gemeentelijke herindeling
 • Procesbegeleiding vaststellen van Vastgoed- en accommodatiebeleid
 • Procesbegeleiding en actualisatie van Meerjaren Onderhoud Plannen vastgoed portefeuille

 

logo

Assetmanagent Maatschappelijk Vastgoed – Amsterdam School of Real Estate
Executive Education
Gemeenten Almere, Amsterdam, Delft, Ede, Gouda, Haarlemmermeer, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer en Vlaardingen; Universiteit Leiden, Ministerie BZK – Rijksvastgoedbedrijf, Veiligheidsregio Haaglanden, Bibliotheek Rotterdam, De Alliantie.

 

logo

Gemeente Coevorden
Ontwikkeling vastgoedvisie gemeente Coevorden

 

logo

 

Gemeente Zwolle
Counsellor RICS, Strategisch adviseur Vastgoedmanagement

 

logo Gemeente Nijmegen Adviesrapport marktontwikkelingen maatschappelijk- en commercieel vastgoed in de regio Nijmegen  
logo Gemeente Nijmegen Benchmark gemeentelijk vastgoed gemeente Nijmegen  
logo Gemeente Groningen Implementatie en procesbegeleiding Total Cost of Ownership (TCO) voor gehele vastgoedportefeuille gemeente Groningen  
logo Gemeente Hoogezand-Sappemeer Advisering optimalisatie MFC De Foxhol en educatief centrum de Borgstee Harkstede  
logo Gemeente Nijmegen Analyse en advisering huurmarktontwikkelingen vastgoedportefeuille gemeente Nijmegen
logo Department of International Police Information Deelname in adviesraad Interpol over onderzoek naar het zorgkader rondom politie uitzendingen
logo Gemeente Hoogezand-Sappemeer Interim medewerker gebouwenbeheer 2014 tot 2018
logo Gemeente Groningen Total Cost of Ownership (TCO) gehele vastgoedportefeuille gemeente Groningen  
logo Gemeente Enschede Inventarisatie en strategisch plan Vastgoed
logo Gemeente Dinkelland Strategisch huisvestingsplan scholen
logo Gemeente Doetinchem Ontwikkeling inrichting Vastgoedfonds, huurharmonisatie en benchmark gemeente Doetinchem  
logo Gemeente Coevorden Advisering professionalisering vastgoed gemeente Coevorden  
logo Gemeente Menterwolde Professionalisering maatschappelijke vastgoed portefeuille  
logo Gemeente Zuidhorn Organisatie inbedding Vastgoed  
logo Gemeente Zuidhorn Verkenning vrijkomende schoolgebouwen (vertrouwelijk)  
Gemeente Molenwaard Onderzoek bezettingsgraad sportvoorzieningen  
logo Gemeente Gilze Rijen Exploitatie- en investringsanalyses Multi Functionele Accomodaties  
logo Gemeente Slochteren Project Ruitenvelder – optimalisatie eigendomsverhoudingen sportvoorzieningen  
Gemeente Spijkenisse Maatschappelijk ondernemen met vastgoed  
Gemeente Graafstroom Vastgoed- en accomodatiebeleid  
Gemeente Liesveld Vastgoed- en accomodatiebeleid  
Gemeente Nieuw Lekkerland Vastgoed- en accomodatiebeleid  
logo Stichtse Vecht Advisering kostprijsdekkende huur(beleid)  
Gemeente Hoogezand Sappemeer Procesbegeleiding huurbeleid (maatschappelijk) vastgoed    
Gemeente Haren Advisering outsourcing maatschappelijk vastgoed  
Krimp Congres 9 oktober 2013 Amersfoort Wonen en Leefomgeving – Integraal vastgoedbeleid in gemeenten    
logo Gemeente Leeuwarden Implementatie rekenmodel kostprijsdekkende huur
logo Gemeente Gilze en Rijen Incompany training en vastgoedanalyses
logo Gemeente Losser Strategische Beleidskaders Maatschappelijk Vastgoed
logo Gemeente Losser Plan van aanpak uitvoering gemeentelijke vastgoedportefeuille
logo Gemeente Barendrecht Analyse vastgoed en beleidsvelden met CREM-model
logo Gemeente Barendrecht Handleiding kostprijs dekkende huur.
logo Gemeente Slochteren Realisatie Vereniging van Eigenaren Ruitenvelder
logo Gemeente Hoogezand-Sappemeer Exploitatieopzet en -model Multi Functioneel Accommodatie Foxhol Download film
logo Gemeente Zuidhorn Optimalisatie gemeentelijk vastgoed, beleidskaders, verhuurbeleid en doorrekeningen.
logo Gemeente Losser Maatschappelijk Vastgoed Onderzocht
logo Gemeente Barendrecht Nota Maatschappelijk Vastgoed en potentie analyse  
logo De Waard Strategische kaders Maatschappelijk Vastgoed en potentie analyse De Waard werkt voor inwoners en bestuurders van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuwlekkerland
logo Provincie Drenthe Energiebesparing in overheidsmanagement
Multifunctioneel Centrum Foxhol Beheer Multifunctioneel Centrum
Gemeente Westerveld en Onderwijsgroep Zuid West Drenthe Huisvestingsplan onderwijs en investeringen
Gemeente Hoogezand-Sappemeer en Gemeente Slochteren Strategische Beleidskaders Maatschappelijk Vastgoed   Meer informatie (pdf)
Gemeente Veenendaal Organisatieontwikkeling   Meer informatie (pdf)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Millieubeheer Rijksgebouwendienst CORPORATE Real Estate Management  is betrokken bij het brandveilig maken van ca. 520 panden in Nederland die door De Rijksgebouwendienst worden gehuurd. Daarnaast geeft CORPORATE Real Estate Management op strategisch niveau ondersteuning aan het proces van onderhandelingen met de eigenaren, om zo tot een brandveilige situatie te komen. Meer informatie (pdf)
Gemeente Slochteren    
Gemeente Hoogeveen   Meer informatie (pdf)
Gemeente Borne Strategische Beleidskaders Maatschappelijk Vastgoed   Meer informatie (pdf)
Gemeente Almelo Vastgoed & Belastingen Met ruim 72.000 inwoners is Almelo een middelgrote gemeente midden in het Twentse land. Door een breed aanbod van winkels, scholen, bedrijven en de sfeervolle binnenstad is Almelo een aantrekkelijke woon-, leer- en werkstad. De gemeentelijke organisatie telt ruim 700 medewerkers. Zij zijn verdeeld over negen afdelingen, met daaronder 22 teams, die onder leiding staan van de algemeen directeur / gemeentesecretaris. De afdeling Vastgoed & Belastingen bestaat uit twee teams; geografische informatie en belastingen, en het team wonen en grondzaken. De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van onroerende zaken, het grondbeleid, alle kadastrale informatie en landmeetkundige diensten. Daarnaast heft en int de afdeling alle gemeentelijke belastingen.

Gemeente Weststellingwerf

Interimmanagement Maatschappelijk Vastgoed

 

Meer informatie (pdf)

Gemeente Weststellingwerf

Professionalisatie vastgoedbeheer

 

Na de afronding van het project Beheer en Eigendommen begin 2009 heeft CORPORATE Real Estate Management opdracht gekregen voor het uitwerken van een vijf stappen plan. De wens van de gemeente Weststellingwerf om het vastgoedbeheer te professionaliseren past in de algemene trend dat veel meer gemeenten de noodzaak zien om dit bedrijfsmiddel effectiever en efficiënter in te zetten ten behoeve van het gemeentelijk beleid.

 

Weststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf

Onderzoeksplan Beheer Eigendommen

Na inventarisatie blijkt dat het beheer van de eigendommen van de gemeente Weststellingwerf niet eenduidig geregeld is. Naar aanleiding hiervan heeft Corporate Real Estate Management de opdracht gekregen om door middel van een onderzoek het beheer van de eigendommen van de gemeente Weststellingwerf op orde te brengen.  In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Hoe kan gemeente Weststellingwerf zijn eigendommen zo efficiënt mogelijk beheren, binnen de beleidskaders en met de hulp van ERIS?’

 

 

Projecten:referenties

MFC Sleen Multifunctioneel Centrum De Brink Sleen Oprichting stichtingsbestuur, investeringsmanagement en bouwmanagement van een multifunctioneel centrum met o.a. kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, muziekschool, jongerencentrum en expositieruimte. Realisatie 2006-2007 Investeringskosten circa 1,5 miljoen euro