Business School Nederland
MBA-programme External examinator 2019 – heden

Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise
President Academic Board: Jan Veuger

 

Conference of Interdisciplinairy Research on Real Estate
Scientific Editorial Board: Jan Veuger

RICS vakgroep Maatschappelijk Vastgoed
Voorzitter vakgroep
http://www.rics.org/nl/about-rics/where-we-are/europe/rics-nederland/

RICS vakgroep Innovation & Research
Lid vakgroep
http://www.rics.org/nl/about-rics/where-we-are/europe/rics-nederland/

kenniscentrum European Real Estate Society (ERES)
ERES was established in 1994 to create an international real estate network between academics and professionals across Europe: www.eres.org
NVM-SOM, Academie voor Vastgoed
Hercertificering Waarderen van maatschappelijk vastgoed
Amsterdam School of Real Estate
Opleiding Asset Management Maatschappelijk Vastgoed
kenniscentrum Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen
Lectoraat Maatschappelijk VastgoedHet lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, dat aansluit op het bestaande lectoraat Vastgoed, richt zich op het begrijpen en operationaliseren van de waarde van vastgoed voor gebruikers. De thematiek van maatschappelijk vastgoed sluit daar op aan en verdiept dit door de voorzieningen in de leefomgeving. Een bedrijfseconomische en organisatorische benadering is ook dan meer gewenst.
Uit onderzoeken en ervaringen in de afgelopen twee jaar uit het project Maatschappelijk vastgoed in private handen blijkt dat: (a) een bedrijfseconomisch perspectief voor eigenaren van (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed meer bepalend wordt, (b) er is vraag naar professionaliteit in besturing van maatschappelijk vastgoed, (c) er is duidelijke behoefte aan integraal bouwen aan kennis en kenniscirculatie, specifiek op het gebied van maatschappelijk vastgoed, (d) er is een wens naar een duurzaam onderzoek- en kennisinstituut van maatschappelijk vastgoed (e) de relatie tussen schaalvergroting van maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid, in- en identiteitsontwikkeling voor krimpgebieden levert veel vragen op voor gemeenten, corporaties, zorg en onderwijs. 

Leeropdracht
De leeropdracht omvat het beantwoorden van de vraag: Kunnen lessen van Corporate Real Estate Management (CREM) een nieuwe theorie vormen voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, en in het bijzonder gemeenten, ter bevordering van de sociale cohesie, waarbij het bedrijfsmiddel maatschappelijk vastgoed een verbindende factor vormt? Deze leeropdracht is gericht op het verder ontwikkelen en toepassen van theorieën en concepten van waardedenken en waardesturing door good governance, met een coöperatieve vorm als breekijzer voor een realistisch beleid. Deze opdracht levert niet alleen theoretisch wetenschappelijke kennis op; door betrokkenheid van gemeenten en corporaties zal het onderzoek ook inzichtelijk maken in hoeverre maatschappelijk vastgoed in de praktijk zinvol ingezet kan worden ter bevordering van sociale cohesie.

img87
The mark of property
profesionalism worldwide

RICS – de Royal Institution of Chartered Surveyors – werd in 1868 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. In 1881 werd de RICS koninklijk erkend. RICS-leden zijn bekend als chartered surveyors en zijn herkenbaar aan het predikaat achter hun naam – FRICS (Fellow van de RICS) of MRICS (Lid van de RICS).

Vandaag de dag is de RICS een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals met:

 • Het internationaal hoofdkwartier in Londen en regionale kantoren in Brussel, Dubai, Hong Kong, New York en Sydney.
 • 140 000 leden in meer dan 120 landen.
 • 34 000 studenten aan 400 geaccrediteerde opleidingen.
 • 500 researchpapers en beleidsdocumenten betreffende de sector per jaar.
 • 50 national associations.
 • 160 verschillende specialisaties bijeengebracht in 16 ‘faculteiten’ .

Als haar belangrijkste rol ziet de RICS:

 • Regulering en promotie van de professie.
 • Handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening.
 • Bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode.
 • Levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtsnoeren.

Voor alle informatie over RICS wereldwijd of voor alleen voor leden beschikbare informatie verwijzen wij u naar www.rics.org

img87
The mark of property profesionalism worldwide
Missie
• Het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement
• Het bevorderen van de interesse voor, respectievelijk de bewustwording van het belang van kwaliteitsmanagement.
• Het vormen van een (inter)nationaal netwerk van gelijkgezinde organisaties
• Het bevorderen van onderzoek en het ontwikkelen en verspreiden van toepasbare kennis en kunde op het gebied van kwaliteitsmanagement
• Het ontwikkelen en verzorgen van kwaliteitskundige opleidingen op basis van geconstateerde behoeften van uit de markt.Visie (ambitie)
NNK wordt door de beroepsgroep, het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid gezien als hét platform voor kwaliteitsmanagement.
N.B.: Onder kwaliteitsmanagement wordt verstaan het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties.

Alpha Adviseurs
Eltje de Klerk is een ervaren professional op het gebied van strategische vraagstukken ten aanzien van gemeentelijk vastgoed- en culturele bedrijfsvoering. Zij heeft vanaf 2008 haar eigen adviespraktijk Alpha Adviseurs.

 • Strategische vraagstukken culturele programma’s en voorzieningen
 • Haalbaarheid herhuisvesting en nieuwbouw culturele voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringsvraagstukken culturele voorzieningen
 • Onderzoek evenementen in relatie tot de stad
 • Gespreksleiding en voorzitterschap
Notariaat De maatschap beoogt te voorkomen dat de rechtsprekende macht zich over zaken moet buigen, door het geven van adequate adviezen en het waterdicht vastleggen van afspraken in notariële akten. Deze regels worden kort samengevat in de slagzin (de ‘pay-off’): “Wij maken uw afspraken waterdicht”
Hanze University

HBO Vastgoed & Makelaardij Groningen

De HBO-opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool leidt op voor vele vastgoedfuncties. Deze vier jarige bachelor opleiding is sinds 2001 een zelfstandige opleiding binnen het instituut voor Bedrijfskunde, een cluster van economische opleidingen. De opleiding komt voort uit de afstudeerrichting MER/Onroerend goed/makelaardij van de HEAO. In vier jaar worden studenten voorbereid voor functies in het ontwikkelen, financieren, exploiteren, kopen, verkopen van en beleggen in vastgoed. De opleiding is sterk praktijkgericht (ook internationaal) en heeft een uitgebreid netwerk. Om de wisselwerking van onderwijs en praktijk te bevorderen is er een lectoraat Vastgoed ingesteld, van waaruit onderzoek wordt geïnitieerd dan wel begeleid.

Het topprogramma voor toptalent ‘ Honneursprogramma Vastgoed & Makelaardij’ kent een brede blijk en zit behalve in kennisgebieden, vooral in vaardigheden. Er wordt vooral extra aandacht besteed aan sociale- en communicatie vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, toegepast onderzoek en de maatschappelijke –ethische component.

 

TiasNimbas

 

BERLIN – BONN – EINDHOVEN –
TAPEI -TILBURG – UTRECHT

Executive Master of Real Estate

De Executive MRE opleiding van TiasNimbas Business School is een vooraanstaande opleiding in Nederland op het gebied van vastgoedmanagement op academisch niveau.

Deelnemers leren de kennis vanuit de opleiding toe te passen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast wordt het opbouwen van een professioneel netwerk in de vastgoedsector als een zeer belangrijke meerwaarde van de opleiding ervaren.

Overview (klik op de afbeelding voor een vergroting) :

Overzicht modules MRE

TNO

TNO Management Consultants is een toonaangevend managementadviesbureau dat voortdurend werkt aan innovaties van adviesproducten en ontwikkeling van kennis. Op inspirerende en waarderende wijze dragen wij bij aan de dialoog binnen organisaties. TNO Management Consultants begeleidt veranderings- en verbeterprocessen en adviseert organisaties over kwaliteitsmanagement, resultaatgericht management en management development. Centraal in de aanpak van TNO Management Consultants staat dat wij klanten helpen bij het oplossen van hun organisatorische puzzels. De basis van die aanpak is reflectie. Reflectie leert om andere en betere perspectieven te vinden en om de visie op de organisatie en de mensen helder te krijgen. Missie: ‘Creating new perspectives for our customers by consultancy based on an integrated management model.’

 

Yacht

 

VOGON, Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland, www.vogon.nl

Stichting KOVON, www.kovon.nl

KOVON is het kenniscentrum voor kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijven.
KOVON ondersteunt en begeleidt onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en co-makers bij het verbeteren en vervolgens bewaken van de kwaliteit van onderhoud, onderhoudsbedrijf en co-makers.