MATERIEEL IMMATERIEEL

Besturing van woningcorporaties in
samenhang met maatschappelijke waarden

temp

Download proefschrift
Download omslag
Boekbestelling: j.veuger@corporaterem.nl

Aanwezigen promotieplechtigheid Jan Veuger

Stef Blok, minister Wonen en Koninkrijksrelatie, heeft op 4 december 2014 het proefschrift Materieel Immaterieel  (Veuger 2014) ontvangen op zijn verzoek.  Op 11 december 2014 heeft de minister besloten zijn voorgenomen beleid te wijzigen door de inrichting van een inspectiemodel waarin de financiële en maatschappelijke doelstellingen van de corporaties worden getoetst, met de minister als eindverantwoordelijke. De Tweede Kamer heeft hiermee unaniem ingestemd.

Promotiecommissie

Promotoren

prof.dr.ing. T.W. Hardjono Erasmus Universiteit Rotterdam

Professor of Quality Management

prof.dr. E. van der Krabben Radboud Universiteit Nijmegen

Professor Geography, Spatial Planning and Environment Department

 

Leden kleine commissie

prof.dr.ir. C.T.B. Ahaus Rijks Universiteit Groningen

Professor of Economics and Business, UMCG-chair Healthcare Management

 

prof.dr. L.C.P.M. Meijs Erasmus Universiteit Rotterdam

Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy

 

prof.dr.ir. G.R.W. de Kam Rijks Universiteit Groningen

Honorary Professor of Housing and land market with particular attention for living and elderly

 

 

Leden grote commissie

prof.dr. J.J.A. Maas Erasmus Universiteit Rotterdam

Associate Professor Organizational Change and Social Integration

 

prof.dr. A.P.W.P. van Montfoort Universiteit van Twente

Professor in Business , Healthcare and Medical Technology    

 

dr.ir. A.P. Dreimuller Extern deskundige

CEO at roAg              

 

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)
is ranked among Europe’s top business schools for education and among the top three for research. RSM provides ground-breaking research and education furthering excellence in all aspects of management and is based in the international port city of Rotterdam – a vital nexus of business, logistics and trade. RSM’s primary focus is on developing business leaders with international careers who carry their innovative mindset into a sustainable future thanks to a first-class range of bachelor, master, MBA, PhD and executive programmes. RSM also has offices in the Amsterdam Zuidas business district and in Taipei, Taiwan. www.rsm.nl

                                  

 

Het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (30 oktober 2014)
Nr. 3      Brief van de Parlementaire enquêtecommisie Woningcorporaties
Nr. 4      Hoofdrapport
Nr. 5      Deelrapport politieke besluitvorming
Nr. 6      Deelrapport casussen
Nr. 7      Deelrapport Vestia
Nr. 8      Literatuurstudie
Nr. 9      Omgevingsanalyse
Nr. 10    Lijst van openbare verhoren