Publicaties

De boeken zijn te bestellen via: managementboek.nl

OVERVIEW PUBLICATIONS, GRANTS AND ACHIEVEMENTS
JAN VEUGER

 

JOURNALS & (INTERNATIONAL) SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Veuger, J. (2017), The architecture of value thinking & pneuma in housing associations. Journal of Civil Engineering and Architecture 11 (2017) 395-409. JCEA-E 20170415-1. USA: David Publising Company. Double-blind peer reviewed. Impactfactor 2.8654.

Veuger, J. (2017), Excellence board of public housing in the Netherlands through on a coherent set of values. International Journal of Sustainable Real Estate and Construction Economics, vol. 1, No. 1, pp. 77-88. Switzerland: Inderscience Publishers. Double-blind peer reviewed.

Veuger, J. (2017), Control of housing associations in conjunction with social values. World of Real Estate Journal, 2017, vol. 4, no. 102. Double-blind peer reviewed. Under review. ICV 2015: 76.16.

Veuger. J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Dutch community real estate transactions: market value exceeds assessment act value. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer reviewed. Issue 34-1, p.15-22. Impactfactor 0.68.

Veuger. J., M. van Elp en P. Konings (2017), Investing in healthcare property in Netherlands. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer reviewed. Issue 34-2. Impactfactor 0.68.

Veuger. J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Issues in Dutch municipal real estate management. Journal of European Real Estate Research. United Kingdom: Emarald Publising. Double-blind peer reviewed. Under review. Impactfactor 0.79.

Veuger. J. en D. Kootstra (2017), Added Value of a school house. World of Real Estate Research. Under review. ICV 2015: 76.16.

Scholte Lubberink, A.B.M., W.J. van der Post and J. Veuger (2017), Valuation real estate market values as indicator. The Journal of Real Estate Finance en Economics. Issue 34-2. Impactfactor 0.68. Impactfactor 0.698.

Veuger, J., S. Verweij, M. van den Hurk en M. Marcus (2017), Publiek-private samenwerking. Redactie themanummer. Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 50, nr. 2, p. 1-152. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer reviewed

Veuger, J. (2016), Control of housing associations and indices. World of Real Estate Journal – 2016, vol. 4, no. 98. Double-blind peer reviewed.

Veuger, J. (2016), Housing association objectives and the results of indices in the Netherlands. Proceedings of the CIB Building Congress 2016. Volume V: Advancing products and services, p. 134-145. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

Beemt, van den – Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Towards a more Professionalized Municipal Real Estate Management. Journal of Corporate Real Estate, vol. 18 Iss 2 pp. 132-144. United Kingdom: Emarald Publising. Double-blind peer reviewed.

Beemt, van den – Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Barometer for Municipal Real Estate – Developments form 2008 until 2015. Bavaria / Germany, Regensburg: 23rd European Real Estate Society. Book of proceedings, p. 490-523:

Kootstra, D en J. Veuger (2016), How do CREM Strategies Apply to the housing of primary education in the Netherlands. COBRA RICS research conference Toronto Canada.

Kootstra, D. en J. Veuger (2016), Measuring the added value of housing for primary education. CIB World Building Congres, Tempere, Finland. Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions, p. 309-320. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

Veuger, J. (2015), Housing association objectives need to be under the same roof: report. ERES Conference paper, p. 41-50. Proefschrift publicatie. Istanbul, Turkey: European Real Estate Society.

Veuger, J. (2015), Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 48, p. 133-149. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Veuger, J. (2014), Materieel Immaterieel. Besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden. Proefschrift. Rotterdam: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. Assen: Van Gorcum (265 p).

Kootstra, D. & J. Veuger (2013), De waarde van een schoolgebouw. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 46, p.54-59. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Veuger, J. (2012), Bestuurbaarheid van corporaties onderzocht. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 45, nr. 5, p.320-327. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Veuger, J. (2011), Value thinking & pneuma In: Ethik, Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit in Finanzsystem. FINETHIKON, Jahrbuch zum ersten Finanzethik-Kongress 2010 in Berlin, p. 251-273. Steinbeis SMI Universität, Berlin.

 

GRANTS AND ACHIEVEMENTS

2017 Studieboek Handboek Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Totaal € 50.000. Under review.
2016 Lid begeleidingscommissie Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen. In opdracht van de provincie Groningen, 9 gemeenten kerngebied aardbevingen en NAM onder verantwoordelijkheid van de Dialoogtafel Groningen. Uitvoering: OTB-TUD o.l.v. prof. dr. P.J. Boelhouwer. Totaal € 400.000 (2015-2016); financiering NAM, provincie Groningen en 9 aardbevingsgemeenten. Groningen: Dialoogtafel Groningen.
2014 Innovatiewerkplaats Heathy Ageing, Levensloopbesteding wonen in een krimpende regio. Totaal € 280.000 (2014-2017). Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.
2014 Promotieplaats Maatschappelijk rendement met vastgoed. Hoe gemeenten maatschappelijk rendement hebben opgenomen in hun beleid en welke factoren hierop van invloed zijn, A. Tjeerdsma MSc. In samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen, prof.dr. E. van der Krabben.
Totaal € 180.000 (2015-2018). Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.
2014 Externe financiering en Innovatiewerkplaats Healthy Ageing, Gezond ouder worden in leefbaar Annerveenschekanaal.
Totaal € 130.000 (2014-2015). Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.
2013 Promotieplaats Bekostigingssystematiek huisvesting primair onderwijs, mr. D. Kootstra MsRE RT. In samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen, prof.dr. E. van der Krabben.
Totaal € 180.000 (2013-2016). Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.
2012 (Externe) financiering, Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed.
Totaal € 1.100.000 (2012-2016). Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.
2012 RAAK, Public goes private. Naar een marktgestuurd beheer van gemeentelijk vastgoed. Totaal € 330.000 (2011-2012). Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.
2011 Promotieonderzoek Jan Veuger. Materieel Immaterieel.Besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden.
Totaal € 190.000 (2011-2014). CORPORATE © Real Estate Management.
2008 Onderzoeken CORPORATE © Real Estate Management. Totaal: op verzoek (2008-2015). CORPORATE © Real Estate Management.

CO-PROMOTOR

Scherrenberg, J., MBA MRICS REV (2017-2020); externe financiering, Zorgvastgoed en financiering. Hanzehogeschool Groningen. Under construction.

Follens, V. (2016-2019); externe financiering, Waardering van Maatschappelijk Vastgoed in België. Hoe kan co-creatie naar de ontwikkeling van “MVV” gestimuleerd worden en welke rol kan de MKBA spelen bij het 5D-proces naar een 5D-product? V. Follens MRE. KU Leuven & Hanzehogeschool Groningen. Onderzoeksplan gereed.

Tjeerdsma, A. (2014-2018), Maatschappelijk rendement met vastgoed. Hoe gemeenten maatschappelijk rendement hebben opgenomen in hun beleid en welke factoren hierop van invloed zijn, A. Tjeerdsma MSc. Promotor: prof.dr. E. van der Krabben. Radboud Universiteit & Hanzehogeschool Groningen.

Kootstra, D. (2013-2017), Bekostigingssystematiek huisvesting primair onderwijs. Een ontwerpgericht onderzoek naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisvesting van primair onderwijs. Mr. D. Kootstra MscRe RT. Promotor: prof.dr. E. van der Krabben. Radboud Universiteit & Hanzehogeschool Groningen.

 

BOOKS

Veuger, J. (2017), Studieboek Handboek Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Under review.

Veuger, J. et al (2016), Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Oplage: 500 (uitverkocht).Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Amsterdam: De Boekdrukker. (514 p. )

Veuger, J. et al (2015), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Public real estate international. 2e oplage: 1000 exemplaren, uitverkocht. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum (301 p.).

Veuger, J. et al (2015), Barometer Zorgvastgoed. Health care real estate international. 2e oplage: 1000 exemplaren, uitverkocht. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum (186 p).

Veuger, J. et al (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oplage: 500 exemplaren, uitverkocht. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum (593 p).

Veuger, J. et al (2014), De kunst van maatschappelijk vastgoed management. Samenhang in maatschappelijk vastgoed, economie, herbestemming en leegstand. Oplage: 300 exemplaren. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum (142 p).

Veuger, J. (2013), Denken in waarden. Thinking in terms of values. Lectorale rede. Oplage: 500 exemplaren. Groningen: Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen (63 p).

Veuger, J. et al. (2013), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement. Oplage: 1000, uitverkocht. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum (365 p).

Veuger, J. et al (2012), Barometer maatschappelijk vastgoed. Visie en onderzoeken. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum (163 p).

Veuger, J. & R. Schreurs (2011), Vastgoedmeter gemeenten. Harderwijk: Weddingproson (131 p).

Veuger, J. (2010), Maatschappelijk ondernemen met vastgoed. Harderwijk: Weddingproson (233 p).

Veuger, J. (2006), Verantwoorde transparante corporate governance van Wooncom. Master Thesis Master of Real Estate. Tilburg: TiasNimbas Business School, Universiteit van Tilburg.

 

BOOKCHAPTERS

Veuger, J. (2017), Investing more and differentiate in healthcare property in the Netherlands. In Building the future of health, Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment. Groningen UMCG: Building the future of Health. Stichting Thomassen &Thuessink. Accepted.

Veuger, J. (2016), Dutch case in Corporate Real Estate Management: Strategy and Implementation. The art of municipal community real estate management: coherence in programmes, functions and people. In Corporate Real Estate Asset Management (Strategy and Implementation). 2nd Edition. England: Elsevier (EG Books).

Veuger J. (2015), Taxatieleer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk Vastgoed In: Arnhem. C. van, T.M. Berkhout, G.M. ten Have (2015), Taxatieleer Vastgoed 2. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

De Klerk, E. & J. Veuger (2014), Professionaliseren cultureel vastgoed: nog drie stappen te gaan. In: Lectorenboek erfgoed en ruimte: De wijde blik. Het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed; onderzoek en onderwijs in het HBO, p. 61-64. Amersfoort: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Veuger, J. (2013), Ik gun het Epke. Waardering voor kwaliteit en kwaliteit uit waardering. In: Perspectieven op kwaliteit, p. 222-225. Maurik: Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement.

 

PROFESSIONAL PUBLICATIONS

Veuger, J. (2016), Minister-president Mark Rutte kruist degens met Jan Veuger. Amsterdam: VastgoedJournaal.

Veuger, J. (2016), Slener in debat met minister-president.

Veuger, J. (2016), Kansen voor zorgvastgoed volop aanwezig. In Zorgvastgoed, bijlage bij Het Financieele Dagblad, p. 2.

Veuger, J. (2016), De groei in het zorgvastgoed is veelbelovend. In Zorgvastgoed, bijlage bij Het Financieele Dagblad, p. 4-5.

Veuger, J. (2016), Taxeren is geen exacte wetenschap. NVM Magazine, jaargang 10, p. 6. Nieuwegein: Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM

Veuger, J. (2016), Zorgvastgoed: meer investeren en differentiëren. In Vastgoedmarkt p. 20-12. Amsterdam: Vastgoedmarkt.

Veuger. J. (2016) in Handel in zorgvastgoed verdrievoudigd. Skipr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media.

Veuger, J. (2016), Gemeente Rotterdam verkoopt honderden panden. Utrecht: Het Financieele Dagblad, p. 7

Veuger, J. (2016), Gemeente Rotterdam verkoopt commercieel vastgoedbezit via internetveiling. Amsterdam: VastgoedJournaal

Veuger, J. (2016), Rotterdam veilt commercieel vastgoed. Amsterdam: Vastgoedmarkt.

Veuger, J. (2016), Rotterdam zet nu ook internetveiling in. Amsterdam: PropertyNL.

Veuger, J. (2016), Woningen Hoogstraat in de verkoop. Amsterdam: AD Rotterdams Dagblad 19.08.2016.

Veuger, J. (2016), Huurders in spanning: Rotterdam verkoopt 550 panden. Rotterdam: RTV Rijnmond.

Veuger, J. (2016), Gemeente Rotterdam verkoopt deel niet-kernportefeuille via internetveiling. Amersfoort: BOG Auctions.

Veuger, J. (2016), Gemeente Rotterdam verkoop groot deel van haar vastgoed. Amersfoort: Bouw en Uitvoering.

Veuger, J. (2016), in Leegstandsgolf trekt door zorgsector (M. ten Katten en E. Rooijers). Utrecht: Het Financieele Dagblad, p. 7.

Veuger, J. (2016), Goede perspectieven voor zorg en gemeentelijk vastgoed om te investeren en te verkopen. Amsterdam: Vastgoedjournaal.

Veuger, J. (2016), Meer grip op maatschappelijk vastgoed. In: Binnenlands Bestuur. Den Haag: Binnenlands Bestuur.

Veuger, J. (2016) in Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016. VNG Magazine. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Veuger, J. (2016), Gemeenten krijgen steeds meer grip op het beheer van hun gebouwen. Facility Management Magazine (FMM). Amsterdam: WEKA Business Media B.V.

Veuger, J. (2016), Vitaal bouwen: meebewegen met wat nodig is. Bouwen in het Noorden, p. 31-35. Groningen. Uitgeverij In het Noorden.

Veuger, J. (2016), Meer investeren en meer differentiëren in zorgvastgoed. Essay. Voorburg: Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB). Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Meer investeren, meer differentiëren. Barometer zorgvastgoed bevestigt behoefte aan transformatie en differentiatie. Interview in Bouwen aan zorg. p. 8-9.

Veuger, J. (2016), Krimp vraagt provinciale regie. Interview in Leeuwarder Courant, p. 16.

Veuger, J. (2016), Maatschappelijk Vastgoed bestaat niet! Interview in Schooldomein I sportdomein I zorgdomein I wijkdomein, maart 2016, p. 8-11. Magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving. Amsterdam: Schooldomein.

Veuger, J. (2016) in Reconstructie: De leegstandsmessias. Hoe gemeenten zich een rad voor ogen laten draaien. Door Heleen D’Haens, Menno Sedee en Evan van Barneveld in Vrij-Nederland p. 1-11. Amsterdam: Vrij-Nederland.

Veuger, J. (2016) in VNG Magazine: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016. Den Haag: VNG.

Veuger, J. en A. van den Beemt – Tjeerdsma (2016), Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2016. In Service Magazine, december 2016, p. 6-9. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.

Veuger, J. en A. van den Beemt – Tjeerdsma (2016), Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016. Alle gemeenten beleggen vastgoed management en het aantal verkopen is verdubbeld. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, p. 287-310. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J., A. van den Beemt – Tjeerdsma, P. Broer en L. Looise (2016), Positionering vastgoedmanagement gemeenten. Stap voor stap professioneler. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, p. 311-320. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en R. de Blauw (2016), Urban Industrial koopt Groothandelsmarkt n Rotterdam. Amsterdam: PropertyNL.

Veuger, J. en K. Camu (2016), Urban Industrial heeft grootste plannen voor Groothandelsmarkt. Amsterdam: VastgoedJournaal.

Veuger, J. en E. de Klerk (2016), Rekenkameronderzoeken gemeentelijk vastgoedbeleid. Geen overbodige luxe voor grip op vastgoedbeleid door gemeenteraad. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, p. 321-334. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. , H. Hanssen en S. Top (2016), Groningse leefbaarheid en woningmarkt zwaar onder druk. Het woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016, p. 447-450. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en A. van den Beemt – Tjeerdsma (2016), Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. In Vastgoedmarkt p. 18-19. Amsterdam: Vastgoedmarkt.

Veuger, J., A. bam den Beemt-Tjeerdsma, P. Broer, L. Looise (2016), Positionering vastgoedmanagement gemeenten: stap voor stap professioneler. VastgoedJournaal.

Veuger, J. en E. de Klerk (2017), Vastgoedbeleid gemeente moet dienend zijn. In Vastgoedmarkt p. 20. Amsterdam: Vastgoedmarkt.

Veuger, J., M. Tans en W. van den Wilderberg (2016), Zo verkopen gemeenten hun vastgoed. In Vastgoedmarkt p. 19. Amsterdam: Vastgoedmarkt.

Veuger, J. en T. Smit (2016), Een vergelijkend onderzoek naar de nawerking van gemeentelijke rekenkameronderzoeken gemeentelijk vastgoed 2011-2015. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Het investeren in zorglocaties staat nog aan het begin van haar ontwikkeling. In: Het Financieele Dagblad, Zorgvastgoed, p. 2. Amsterdam: Het Financieele Dagblad.

Veuger, J. (2015), Rondetafelgesprek met staatsecretaris Martin van Rijn: Alles op alles om de zorgbehoefte invulling te geven. In: Het Financieele Dagblad, Zorgvastgoed, p. 4-5. Amsterdam: Het Financieele Dagblad.

Veuger, J. (2015), Woningcorporaties: stel maatschappelijke bijdrage weer centraal. Proefschrift publicatie. In: Sigma, jrg. 2015, nr. 2, p. 54-58. Proefschrift publicatie. Deventer: Sigma.

Veuger, J. (2015), Proefschrift Materieel Immaterieel: Stuur op samenhang in maatschappelijk en financiële waarden. Interview in CorporatieGids. Breda: Corporatie Media. 6e jaargang, nr. 1, maart 2015, p. 52-55.

Veuger, J. (2015), Beleggen in zorgvastgoed: een alternatief voor schaars beschikbare bancaire middelen. Amsterdam: WoningmarktNL, Building Business.

Veuger, J. (2015), De belangrijkste conclusie over gemeentelijk maatschappelijk op een rij. Amsterdam: Vastgoedjournaal.

Veuger, J. (2015), Interview in VPNG publicatie: Gemeentelijk vastgoed: de stap naar strategisch vastgoedmanagement van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten (VPNG). Utrecht: VPNG.

Veuger, J. (2015), Terug naar kerntaken ‘rare veronderstelling’. Amsterdam: Building Business.

Veuger, J. (2015), Corporaties moeten kijken naar hun bestaansrecht voor de toekomst. Amsterdam: Vastgoed Journaal.

Veuger, J. (2015), Interview met dr.ing. Jan Veuger MRE FRICS: ‘Er is bij corporaties vrijwel zonder uitzondering een intrinsieke motivatie voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage’. Proefschrift publicatie. Utrecht: Vereniging van Toezichthouders in woningcorporaties (VTW).

Veuger, J. (2015), We creëeren steeds meer ‘abnormale kinderen’. Houten: Lucide. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Veuger, J. (2015), Voldoende kansen voor effectiviteit en efficiency bij corporaties. Amsterdam: Building Business.

Veuger, J. (2015), Review ‘Investeren in Vastgoed grond en gebieden’ van P.J. Vlek et al. Vlaardingen: Management Producties.

Veuger, J. (2015), Het Rijksvastgoedbedrijf en herverkaveling. In gesprek met prof.dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek. In Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: 139-148. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2015), Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Meer beleid, beperkte maatregelen tegen risico’s. In Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: 13-32. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2015), Richting, verrichting, inrichting en uitdagingen. Een kwalitatieve analyse van de koplopers gemeentelijk vastgoed. In Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: 33-42. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2015), WOZ-waarden benaderen de transactieprijzen. Transactietrends in maatschappelijk vastgoed. In Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: 167-174. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2015), Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2015: Enschede weer voorop in gemeentelijk vastgoedbeheer. In Vastgoedmarkt p. 22-23. Amsterdam: Vastgoedmarkt.

Veuger, J., S.O. Meier, M.P. Mobach, M.A.R. Oostra en M.H. Stijnenbosch (2015), Position Paper NoorderRuimte 2020, Centre of Research & Innovation for Built Environment. Lectoraten Facility Management, Krimp en Leefomgeving, Maatschappelijk Vastgoed, Ruimtelijke Transformatie en Vastgoed. Thematieken: Aardbevingen, Krimp, Duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn. Opleidingen: Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek, Vastgoed & Makelaardij, Human Technology en Facility Management. Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte.

Boer, E. de en J. Veuger (2015), Gemeente moet taal van een belegger spreken. Amsterdam: PropertyNL, Wikestedia.

Boer. E. de en J. Veuger (2015), Gemeenten slagen matig in verkopen eigen vastgoed. Amsterdam: PropertyNL.

Building Business (2015), Enschede: ‘Huisvest-activiteiten voorop’. Amsterdam: Building Business.

Buitelaar, S. en J. Veuger (2015), Weinig risicomanagement maatschappelijk vastgoed. Den Haag: Binnenlands Bestuur.

Elsen, W. van der en J. Veuger (2015), Investeren in zorgvastgoed. Belangstelling uit het buitenland In: Zorgvisie Magazine, p.20-21. Amsterdam: Reed Business.

Kootstra, D. en J. Veuger (2015), Measuring the added value of housing for primary education. ERES Conference paper / abstract p. 134. Istanbul, Turkey: European Real Estate Society.

Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2015), WOZ-waarden benaderen de transactieprijzen. Transactietrends in maatschappelijk vastgoed. In Vastgoedmarkt, augustus 2015, jaargang 42, p. 22-23. Den Haag: Sdu uitgevers.

Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2015), How Dutch municipalities manage their community real estate. ERES Conference paper / abstract p. 133. Istanbul, Turkey: European Real Estate Society.

Veuger, J. (2014), De huurder heeft nog steeds niks te zeggen. Proefschrift publicatie. NRC interview Economie p. 6-7. Proefschrift publicatie. Amsterdam: NRC.

Veuger, J. (2014), Stel maatschappelijke bijdrage weer centraal bij woningcorporaties. Proefschrift publicatie. Rotterdam: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam.

Veuger, J. (2014), Housing association objectives need to be under the same roof: report. Proefschrift publicatie. Rotterdam: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam.

Veuger, J. (2014), Probleem hoge salarissen corporaties lost zichzelf op. Proefschrift publicatie. Amsterdam: BNR Nieuwsradio.

Veuger, J. (2014), Maatschappelijke bijdrage moet weer centraal bij woningcorporaties. Proefschrift publicatie. Building Business. Amsterdam: Building Business.

Veuger, J. (2014), Er is verandering nodig om nieuwe crisis in de volkshuisvesting te voorkomen. Proefschrift publicatie. Amsterdam: Vastgoed Journaal.

Veuger, J. (2014), Focus lag te veel op foute woningcorporaties. Proefschrift publicatie. Interview. Groningen: Dagblad van het Noorden.

Veuger, J. (2014), Focus lag te veel op foute woningcorporaties. Het sociale huurstelsel moet ter discussie worden gesteld. Proefschrift publicatie. Interview. Leeuwarden: Leeuwarder Courant.

Veuger, J. (2014), Veuger: Er is verandering nodig om nieuwe crisis in de volkshuisvesting te voorkomen. Proefschrift publicatie. Nieuwegein: Vastgoedmanagement Nederland .

Veuger, J. (2014), Stelsel van woningcorporaties moet veranderen. Proefschrift publicatie. Amsterdam: Profnews. http://www.profnews.nl/1034292/stelsel-van-woningcorporaties-moet-veranderen

Veuger, J. (2014), Vijf conclusies over idealen. Onderzoek vastgoedbeleid gemeente Enschede 2001-2013. In B&G, juli/augustus 2014, p. 14-17. Den Haag: BNG Bank.

Veuger, J. (2014), Resultaten van het onderzoek Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014. Breda: Corporatiegids Magazine. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio. Centre of Expertise Healthy Ageing, Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Enschede past vastgoedbeleid aan. In: Cobouw. Den Haag: BIM Media. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), De missing link in gemeentelijk omgang met bestaande voorraad. Building Business. Amsterdam: Building Business. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed enniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Raadgever Maatschappelijk vastgoed. Gemeenteraads informatie. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Veuger, J. (2014), Professionalisering van maatschappelijk vastgoed is cruciaal. Column in Building Business. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Amsterdam: Building Business.

Veuger, J. (2014), Ondernemerschap is bittere noodzaak: bezuiniging en kans. Dubbelinterview Hans Buijtelaar en Jan Veuger in Vakblad Maatschappelijk Vastgoed, nr.01-2014, p. 5-8.. Amersfoort: Elba Media.

Veuger, J. (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: zichbare effecten maatschappelijk Vastgoed bepalen vastgoedwaarde. In: Building Business. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Meeste gemeenten voeren vastgoedmanagement zelf uit. In: Vastgoedmarkt. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Gemeenten zetten vastgoed beleidsmatiger in. In: Binnenlands Bestuur. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Gemeenten willen niet uitbesteden. In Bouwstenen voor sociaal. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), De kunst van maatschappelijk vastgoedmanagement: samenhang in programma’s, functies en in mensen. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014: 80-84. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Vastgoeddata woningcorporaties beperkt: geen inzicht in effecten van maatschappelijke doelen. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014: 312-317. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Bestuurbaarheid woningcorporaties onderzocht: lessen die geleerd kunnen worden uit CREM. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014: 318-328. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J., A.Tjeerdsma en M. Stijnenbosch (2014), Vijf conclusies over idealen: vastgoedbeleid gemeenten Enschede 2001-2013. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014: 50-59. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Oomen, H. en J. Veuger, J. (2014), Eerste regionaal vastgoedbedrijf. Binnenlands Bestuur p. 30-33. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Den Haag: Binnenlandsbestuur.

Bijleveld, C,. A. Tjeerdsma en J. Veuger (2014), Gemeenten willen kosten maatschappelijk vastgoed terugbrengen. In: Vastgoed Journaal. Zandvoort: Vastgoed Journaal.

Bouwstenen voor Sociaal (2014), Gemeenten willen niet uitbesteden. Boekbespreking. Amersfoort: Bouwstenen voor sociaal. In:

Building Business (2014), Boek ‘Barometer Maatschappelijk Vastgoed’. Amsterdam: Building Business.

Building Business (2014), Betere afstemming vastgoed en beleid. Amsterdam: Building Business.

Cobouw (2014), Enschede past vastgoedbeleid aan. De gemeente wijzigt zijn vastgoedbeleid op basis van aanbevelingen van de Hanzehogeschool Groningen. Amsterdam: Cobouw.

Corporatiegids (2014), Resultaten van het onderzoek Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014. Breda: Corporatiemedia.

Dagblad van het Noorden (2014), Wetenschap en kunst tot het eind. Groningen: Dagblad van het Noorden.

Klerk, E. en J. Veuger (2014), Cultureel vastgoed interessant voor beleggers. Onderzoek naar professionaliseren gemeentelijk cultureel vastgoed. In Vastgoedmarkt, februari 2014, jaargang 41, p. 63. Den Haag: Sdu uitgevers.

Mudde, L., A. Tjeerdsma en J. Veuger (2014), 99 procent gemeenten heeft maatschappelijk vastgoed in beeld. In: VNG Magazine, p. 16-17. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Oomen, H. en J. Veuger (2014), Eerste regionaal vastgoedbedrijf. Den Haag: Binnenlands Bestuur.

Sleenweb (2014), Minister Blok ontvangt boek van Slener.

Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2014), Resultaten landelijk onderzoek vastgoedmanagement onder instutionele en particuliere eigenaren/beleggers, gemeenten, corporaties en zorginstellingen. In PropertyNL, p. 70-71. Nieuwegein: Vastgoedmanagement Nederland.

Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2014), Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014. Gemeenten verkopen nog zeer beperkt hun vastgoed. In: Vastgoedmarkt, september 2014, jrg. 41, p. 18-19. Den Haag: Sdu uitgevers.

Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2014), Barometer gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014: gemeenten in beweging. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014: 22-37. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2014), Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014: meer vastgoedmanagement uitbesteden. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014: 554-561. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Je moet je visie helder hebben. In: Woonzorg Nederland wil zijn klanten kennen. Lucide, nr.4, p. 39. Houten: Springer Media & Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen.

Veuger, J. (2013), Jan Veuger wordt lector in Groningen. In: PropertyNL, jrg. 13, nr. 16, p. 81. Amsterdam: PropertyNL.

Veuger, J. & A. Kil (2013), Kenniscentra Maatschappelijk Vastgoed. Eenheid in verscheidenheid: een veldverkenning. In Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Perspectieven en onderzoek op maatschappelijk en financieel rendement, p. 285-295. Assen: Van Gorcum.

Veuger, J. (2013), IPD Vastgoeddata maatschappelijk rendement beperkt. In Real Estate Magazine, Real Estate Magazine, nr. 86, p. 16-19. Weka uitgeverij.

Veuger, J. (2013), Maatschappelijke organisatie moet vastgoed aansturen. Interview in Vastgoedmarkt, februari 2013, jrg. 40, p. 59. Den Haag: Sdu uitgevers.

Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed veel bedrijfskundiger aanvliegen. Interview in Building Business, jrg. 15, nr. 2, p. 42-43. Amsterdam: Building Business.

Veuger, J. (2013), CREM voor woningcorporaties. In: Service magazine, jrg. 20, nr. 2, p.24-27. Eindhoven: Study Association Real Estate Management and Development Eindhoven. TU Eindhoven.

Veuger, J. (2013), Bedacht in het Noorden. Vraag: slopen of herbestemmen? Interview in Dagblad van het Noorden, jrg. 12, nr. 177, p. 21. Groningen: Dagblad van het Noorden.

Veuger, J. (2013), Professionalisering maatschappelijk vastgoedmanagement bij gemeenten. In: Vastgoedrapport 2013 Groningen-Assen: Maatschappelijk vastgoed. Groningen: Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Aalbers, F.P.H, & J. Veuger (2013), Optimaal verantwoord resultaat in gemeentelijk maatschappelijk Vastgoed. Amsterdam: MVGM, Provada.

Aalbers, F.P.H, & J. Veuger (2013), Eindwaarde: waar of niet waar? Amsterdam: MVGM, Provada.

Kootstra, D. & J. Veuger (2013), De waarde van een schoolgebouw. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 46, p.54-59. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Olde Bijvank, H.M. & J. Veuger (2013), Zelf(zorg)organisatie in een coöperatie. In FMI, nr. 10. P.36-39. Naarden: Facility Management Nederland.

Olde Bijvank, H.M. & J. Veuger (2013), Scheiden wonen & zorg: zekerheden over de schutting? In: Vitale Stad, nr. 3, p. 14. Amersfoort: Elba.
Bouwstenen voor Sociaal (2013), Barometer zonder cijfers. Boekbespreking. Amersfoort: Bouwstenen voor sociaal. In:

Maatschappelijk Vastgoed (2013), Eigen initiatief is het toverwoord. Boekbespreking Barometer Maatschappelijk Vastgoed in: Vitale Stad, p. 5. Amersfoort: Elba Media

RICS (2013), Publicatie: Barometer Maatschappelijk Vastgoed: Onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement.

ScieneGuide (2013), Greep op vastgoed. Boekbespreking lectorale rede van Jan Veuger.

Vastgoed Journaal (2013), Nieuwe trends en ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed geboekstaafd.

Aedes Magazine (2013), Herbestemming in Drenthe. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Bestuurbaarheid van corporaties onderzocht. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 45, nr. 5, p.320-327. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Veuger, J. (2012), Competitieve strategie voor woningcorporaties. In: Sigma, jrg. 58, nr. 6, p.17-19. Deventer: Sigma Online

Veuger, J. (2012), Wel of niet overdragen? Blijf zakelijk. Interview in: Vitale Stad, jrg. 2012, nr. 3, p. 6-7. Amersfoort: Elba.

Veuger, J. (2012), Experts RICS helpen corporaties bij professionalisering: Corporatiesector wordt door schade en schande wijzer. Interview in: Vastgoedmarkt, juni 2012, p. 29-30. Den Haag: Sdu uitgevers.

Veuger, J. (2012), Gemeentelijk Vastgoed: raak de regie niet kwijt. In: Vitale Stad, jrg. 2012, nr. 29, p.48. Amersfoort: Elba.

Veuger, J. & F. Duijff (2012), ESCo bewezen de beste oplossing. In: Vitale Stad, jrg. 2012, nr. 16. P. 14. Amersfoort: Elba.

Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2012), Regionale samenwerking voor beter beheer maatschappelijk vastgoed. Barometer Maatschappelijk vastgoed 2012. In: Vastgoedmarkt, oktober 2012, jrg. 39, p. 68-69. Den Haag: Sdu uitgevers.

Bouwstenen voor Sociaal (2012), Vijf jaar barometer. Boekbespreking. Amersfoort: Bouwstenen voor sociaal.

Veuger, J. (2011), Zorghotels schieten als paddenstoelen uit de grond. Interview in: Vastgoedmarkt, februari, jrg. 38, p. 70. Den Haag: Sdu uitgevers.

Veuger, J. (2011), Zorgondernemers logische bondgenoten vastgoedpartijen. Interview in: Vastgoedmarkt, februari, jrg. 38, p. 69. Den Haag: Sdu uitgevers

Veuger, J. (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed: trends & ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2011), Effectief verantwoord ondernemen: maak visitatie en benchmarken complementair aan elkaar. In: KWH Magazine, jrg. 2011, nr. 4, p.26-27. Rotterdam: Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector.

Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed gedefinieerd. In: Service magazine, jrg. 18, nr. 1, p. 6-7. Eindhoven: Study Association Real Estate Management and Development Eindhoven. TU Eindhoven.

Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed 2011. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2011), Gemeenten zien in corporatie partner voor beheer vastgoed. In: Vastgoedmarkt, september, p. 36-37. Den Haag: Sdu uitgevers

Veuger, J. & O. Buiter (2010), Barometer maatschappelijk vastgoed 2010. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2009), Onderzoek voor maatschappelijk vastgoed noodzakelijk. In: Real estate magazine, Special, p. 11-13. Den Haag: Weka uitgeverij.

Veuger, J. (2009), Verantwoorde corporate governance van woningcorporaties: een (des)illusie? In: Real estate magazine, nr. 64, p.28-31. Den Haag: Weka uitgeverij.

Veuger, J. (2008), Sustained and transparent corporate governance from Wooncom. Tilburg: Universiteit Tilburg.

Veuger, J. (2008), Het dashboard voor het besturen van een corporatie, Het Vastgoed INK Management Model. In: SG|Magazine, jrg. 2, nr. 3, p. 34-36 . Emmen: SG.

Veuger, J. (2008), Eigen kwaliteitsnorm (MQM) onderhoudsbedrijven. Ketenintegratie: KOVON zet onderhoudssector op een hoger plan. In: SG|Magazine, jrg. 2, nr. 3, p. 7-8. Emmen: SG.

Veuger, J. (2008), Op weg naar een klantgestuurde organisatie. Interview in: Knooppunt Emmen, jrg. 3, nr. 8, p. 24-25.

Veuger, J. (2007), Eigentijds maatschappelijk ondernemen in de praktijk: ondernemen leren. In: Kennisplatform maatschappelijk ondernemen, p. 65-66. Hilversum: Aedes.

Veuger, J. (2007), De samenhang en verschillen van kwaliteitsinstrumenten binnen woningcorporaties. In: Six Sigma. Amsterdam.

Veuger, J. (2007), Verantwoorde Corporate governance van Wooncom. In: Service magazine, jrg. 14, nr. 1, p. 36-39. Eindhoven: Study Association Real Estate Management en Development Eindhoven. TU Eindhoven.

Veuger, J. (2007), Het VIB-Managementmodel: het dashboard voor het besturen van een corporatie. In: Aedes magazine, jrg. 2007, nr. 17-18, p. 29-30. Hilversum: Aedes.

Veuger, J. (1999), Marketing communicatie met huurders. Klantgericht organiseren van de marketingcommunicatie met huurders in het vastgoed. Eindhoven: Fontys Hogeschool, post HBO Commercieel Vastgoed Management.

Veuger, J. (1990), Zaltbommel derde monumentenstad. Onderzoeker wijst op noodzaak bijstelling monumentenbeleid. Den Bosch: Brabants Dagblad.

Veuger, J. (1989), Adviesnota voor een nieuw monumentenbeleid van de gemeente Zaltbommel. Zwolle: Hogere Technische School Zwolle.

 

COLLEGE VIDEO TOURS

Veuger. J. (2016), Rotterdam moet parkeergarages voor vele miljoenen opknappen. Rotterdam: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Veuger, J. (2016), Leegstand dreigt voor zorgsector.Tom van ’t Hek in gesprek met Jan Veuger. BNR Nieuwsradio 13 juli 2016. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Paneldebat Makelen, taxeren en waarderen. Groningen: NVM. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015. Breukelen: Nyenrode University. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. 220 deelnemers.

Veuger, J. (2015), Gouden Kikker Award, Juryvoorzitter. Stimuleren van duurzame ontwikkelingen. 8e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres in Groningen. 900 deelnemers. Groningen: Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Het vastgoedbedrijf Almere. Uitzending omroep Flevoland. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Promotiefilm. Materieel Immaterieel. Besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden. Rotterdam: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam.

Veuger, J. (2014), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Breukelen: Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Barometer vastgoedmanagement Nederland. Meer vastgoedmanagement uitbesteden. Spreker op lustrum congres Evolutie in vastgoedmanagement. Amsterdam: Vastgoedmanagement Nederland. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Compilatiefilm

VGM NL Jan Veuger over onderzoek naar uitbesteden vastgoedmanagement in de toekomst.

Veuger, J. (2013), Denken in waarden. Thinking in terms of values. Lectorale rede. Groningen: Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

 

COURSE BOOK

Veuger, J (2013), Van kerk tot boot. In syllabus Van vastgoed naar bloeigoed door dr. H.L. Jonkers. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. & D. Kootstra & P. Smits (2012), Gemeentelijk vastgoedmanagement financieel. Maatschappelijke vastgoedsturing. Eindhoven: Euroforum.

Veuger, J. & C.A.J. van Beukering (2012), Strategisch vastgoedmanagement. Eindhoven: Euroforum.

Veuger, J. & C.A.J. van Beukering & G. Hiemenga (2012), Financiële aspecten van vastgoedmanagement. Eindhoven: Euroforum.

 

RESEARCH – PROJECTS – ADVISORY

Veuger, J. (2017), Onderzoek vonnis kantonrechter 29.11.2016 inzake 4093401, CV EXPL 15-3181. Expertonderzoek betreffende residuele waarderingsmethodiek vastgoedportefeuille met erven. Assen: Rechtbank Noord-Nederland.

Veuger, J., A. van den Beemt-Tjeerdsma en J. van Ettekoven (2017), College-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffenheid van het vastgoedbeheer. Leidschemdam-Voorburg: gemeente Leidschemdam-Voorburg. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

 

Veuger, J. (2016-2017), Gemeente Rotterdam, afdeling Vastgoed – Stadsontwikkeling, interim manager (gemandateerd):

 • Vastgoedkader gemeente Rotterdam 2017-2021. Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling.
 • Verkoopstrategie 2016-2017, netto opbrengst 2016 circa € 11 miljoen euro.
 • Optimalisatie afdeling Vastgoed: Inventarisatie, analyse, nieuw organisatiemodel en implementatie.
 • Uitvoering onderzoeks-aanbevelingen SBV Forensics 2016.
 • Opdrachtnemer van het college van B&W Vervolgonderzoek Boompjeskade c.q. Audit afdeling Vastgoed.
 • Taskforce en Plan van Aanpak verdere professionalisering afdeling Vastgoed.
 • Opleidingsplan Vastgoed 2016-2020.
 • Verzelfstandiging Sportbedrijf 2016-2020.
 • Verzelfstandiging Concernhuisvesting 2017.
 • Verzelfstandiging Natuur, Milieu en Educatie (NME) 2017
 • Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2017.
 • Bestuurlijke Plan van Aanpak renovatie museum Boymans van Beuningen.

Veuger, J. (2016), Accreditation Real Estate Management Hanzehogeschool Groningen for RICS Europe. Voorburg: RICS Nederland; Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Institute for Business.

Veuger, J. (2016), Evaluatie lectoraat Maatschappelijk Vastgoed 2012-2016: Exellentie, ondernemerschap en healthy ageing. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Strategische kaders vastgoedbeleid, huurprijsbeleid en kostprijs dekkende huur voor de gemeente Midden-Groningen (voorheen Hoogezand, Slochteren en Menterwolde). Hoogezand: gemeente Hoogezand, Slochteren en Menterwolde.

Veuger, J. (2016) participant in Marktkansen in wonen en zorg. Dienstverlening voor de nieuwe oudere. ING Groep N.V., ING Bank N.V. Amsterdam: ING Economisch Bureau. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016) participant in Public Sector Assset Management: Roundtable Report. RICS 2016. Voorburg: RICS Europe. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Adviesrapport Nieuwe werkelijkheid: overschot aan gemeentelijk vastgoed. Nijmegen: gemeente Nijmegen, Sport en Accommodaties (VSA).

Veuger. J., M.H. Stijnenbosch en A. Tjeerdsma (2016), Een consistente lijn. Rekenkameronderzoek gemeente Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Putten. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Oldebroek: gemeente Oldebroek.

Veuger, J. (2016), Veranderingen in zorgvastgoed voor de gemeente Winsum. Winsum: gemeente Winsum. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en H. Houwen (2016), 40 Taxaties commercieel onroerend goed in Nederland en België. Assen: Re-Z beheer, Ziengs Holding.

Veuger, J. en H. Houwen (2016), Herwaardering vastgoedportefeuille commercieel onroerend goed in Nederland en België. Assen: Re-Z beheer, Ziengs Holding.

Veuger, J. (2015), Het krimpbeleid van de provincie Drenthe. Interview. Assen: Noordelijke Rekenkamer. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Maatschappelijk Vastgoed 2.0. Nieuwe professionals in gemeenten willen herbestemming maatschappelijk vastgoed beter organiseren. SiA aanvraag lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Analyse en advisering huurmarktontwikkelingen. Vastgoedportefeuille gemeente Nijmegen. Nijmegen: gemeente Nijmegen, Vastgoed, Sport en Accomodaties.

Veuger, J. (2015), Total Cost of Ownership vastgoedportefeuille gemeente Groningen. Groningen: gemeente Groningen.

Veuger, J., en Rekenkamercommissie gemeente Haren (2015), Rekenkameronderzoek maatschappelijk vastgoed gemeente Haren (Gn). Rapport onderzoek vastgoedbeleid gemeente Haren. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Haren: Rekenkamer gemeente Haren. Vertrouwelijk.

Stee, L. van en J. Veuger (2015), Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol. Hoogezand: gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Stee, L. van en J. Veuger (2015), Hoe kan de expolitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee. Hoogezand: gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Veuger, J. (2014), Vastgoedportefeuille onderzoek en analyse gemeente Menterwolde. Hoogezand-Sappemeer: gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Veuger, J. (2014), Publiek Vastgoed 2.0. Multidisciplinaire aanpak krimp, leegstand en herbestemming gemeentelijke maatschappelijk vastgoed. SiA aanvraag lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Zorgvastgoedportefeuille onderzoek. The proof of the pudding. Assen: College van bestuur Interzorg.

Veuger, J. (2014), Kostprijsdekkende huur en huurbeleid in de gemeente Hoogezand Sappemeer.Hoogezand: gemeente Hoogezand Sappemeer.

Veuger, J. (2014), Onderzoek vastgoedfonds, huurharmonisatie en benchmark gemeente Doetinchem. Doetinchem: gemeente Doetinchem.

Veuger, J. (2014), Trends en ontwikkelingen Maatschappelijk Vastgoed. In: Vastgoedrapport 2014 Groningen-Assen: Maatschappelijk vastgoed. Groningen: Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Toekomst centrum dorp Winsum. Winsum: College van Burgemeester en Wethouder. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2014), Resultaten landelijk onderzoek vastgoedmanagement onder instutionele en particuliere eigenaren/beleggers, gemeenten, corporaties en zorginstellingen. Nieuwegein: Vastgoedmanagement Nederland.

Bovenhoff, M., C. van Atten & J. Veuger (2014), Onderzoek naar gebruik, waardering en exploitatie van maatschappelijk voorzieningen in de gemeente Slochteren. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Culturele verwevenheid georganiseerd. Het culturele hart van Haren nieuwe stijl. Haren: gemeente Haren.

Veuger, J. (2013), Gezond ouder worden in een leefbare omgeving. Case Annerveenschekanaal als vliegwiel voor andere initiatieven. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healty Ageing.

Veuger, J. (2013), Levensbestendig wonen. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healty Ageing.

Veuger, J. (2013), Vastgoedrapport 2013 Groningen-Assen: Maatschappelijk vastgoed. Groningen: Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Organisatie inbedding vastgoed gemeente Zuidhorn. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn.

Veuger, J. (2013), Vastgoedvisie gemeente Zuidhorn. Strategische beleidskaders voor het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Zuidhorn. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn.

Veuger, J., M. Stijnenbosch & A. Tjeerdsma (2013), Veronderstelde werkelijkheid. Rapport onderzoek Vastgoedbeleid gemeente 2001-2103. Enschede. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed & Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Enschede: Rekenkamer gemeente Enschede. Vertrouwelijk.

Herberg, R.B., J. Veuger, J.T.H. Straatman en H.P. Zoetman (2013), Beoordelingsrapport HBO bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd, Hogeschool van Rotterdam. CROHO nr. 34261. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Den Haag: Hobeon.

Prins, R. & J. Veuger (2013), Adviesrapportage krimp primair onderwijs in de gemeente Zuidhorn. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn.

Veuger, J. (2012), Lectoraat maatschappelijk vastgoed: focus op waardedenken en waardesturen vanmaatschappelijk vastgoed. Buisnessplan lectoraat Maatschappelijk Vastgoed.

Veuger, J. (2012), Publiek Vastgoed 2.0. De brede impact, duurzame doorwerking en kwaliteit van gemeentelijk vastgoed. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Analyse vastgoed en beleidsvelden met CREM-model. Emmen: gemeente Barendrecht.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Handleiding kostprijsdekkende huur. Emmen: gemeente Barendrecht.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Potentie analyse maatschappelijk vastgoedportefeuille gemeente Losser. Emmen: gemeente Losser.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategische kaders maatschappelijk vastgoed. Emmen: gemeente Losser.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Vastgoed in de zorg. Emmen: woningcorporatie Domesta Emmen.

Veuger, J. & R. Prins (2012), Strategische kaders vastgoed en vastgoedmanagement. Emmen: gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Veuger, J. & R. Prins (2012), Potentieanalyse maatschappelijk vastgoed. Emmen: gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Veuger, J. & R. Prins (2012), Strategische beleidskaders maatschappelijk vastgoed gemeente Zuidhorn. Emmen: gemeente Zuidhorn.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Potentie analyse maatschappelijk vastgoedportefeuille Barendrecht. Emmen: gemeente Barendrecht.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategische beleidskaders gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Graafstroom, Liesvelden en Nieuw-Lekkerland.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Potentie analyse gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Borne/Enschede.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategische kaders gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Borne/Enschede.

Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategisch huisvestingsplan Humanitas DMH. Emmen: Humanitas.

Veuger, J. (2011), Vastgoed op orde. Emmen: gemeente Hoogeveen.

Veuger, J. (2011), Second opinion onderwijspark Ezinge. Meppel: Onderwijsgroep Zuid West Drenthe en gemeente Meppel.

Veuger, J. & H. Augustinus (2011), Verkennend onderzoek gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Borne/Enschede.

Veuger, J. & R. Prins (2011), Woningcorporatie Accolade: Strategisch Voorraad Beleid geïmplementeerd. Heerenveen: woningcorporatie Accolade.

Veuger, J. & R. Prins (2011), Marktonderzoek en financiële analyses Trefkoel Groningen. Groningen: woningcorporatie Nijestee.

Veuger, J. (2010), Businessplan afdeling Vastgoed en Belastingen gemeente Almelo. Emmen: gemeente Almelo.

Veuger, J. (2010), Woningcorporatie De Key: maatschappelijk vastgoed onderzocht. Amsterdam: woningcorporatie De Key.

Veuger, J. (2010), Due diligence onderzoek maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed. Amsterdam: woningcorporatie De Key.

Veuger, J. (2009), Maintenance Quality Management 2009. Almere: Stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhoudsbedrijven Nederland (KOVON).

Veuger, J. (2009), Maatschappelijk vastgoed in private handen. Ontwikkeling, Eigendom en Management van huisvesting door private partijen in het publieke domein. Emmen: Hanzehogeschool Groningen

Veuger, J. (2009), Portefeuillebeleid Drenthe College. Emmen: Drenthe college.

Veuger, J. (2009), Marktonderzoek Oldebekoop. Oldebekoop: Baas.

Veuger, J. (2009), Ondernemingsplan PRC Zwolle. Zwolle: PRC.

Veuger, J. & R. Prins (2009), Strategische beleidskaders gemeentelijk maatschappelijk vastgoed gemeente Westellingwerf. Wolvega: gemeente Westellingwerf.

Veuger, J. & R. Prins (2009), Potentieanalyse Maatschappelijk vastgoed gemeente Westellingwerf. Wolvega: gemeente Westellingwerf.

Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Marktonderzoek Vaals. Amersfoort: Haegens Vastgoed.

Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Marktonderzoek landgoed Koekoeksduin Aerdenhout. Amersfoort: R. Pieper.

Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Visie en marktonderzoek ’t Armhoes Sleen. Amersfoort.

Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Visie en marktonderzoek landgoed Erica Nunspeet. Amsterdam: Secerno real estate.

Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Vastgoedonderzoek Loon op Zand. Haren: Lyonesse.

Veuger, J. (2008), Woningcorporatie Wooncom: woningmarktrapportage 2007. Emmen: Wooncom.

Veuger, J. (2007), Woningcorporatie Wooncom: woningmarktrapportage 2006. Emmen: Wooncom.

Veuger, J. (2006), Woningcorporatie Wooncom: woningmarktrapportage 2005. Emmen: Wooncom.

Veuger, J. & R. Gerdes (2005), Maintenance Quality Mangement Onderhoudsbedrijf Wooncom. Emmen: woningcorporatie Wooncom.

Veuger, J. (2005), Business balanced score card Wooncom afdeling Wonen en Onderhoud. Emmen: woningcorporatie Wooncom.

Veuger, J. (2005), Integrale bedrijfsanalyse Woningcorporatie Wooncom. Emmen: woningcorporatie Wooncom.

 

OTHER OUTPUT – READINGS – KEYNOTE SPEAKER

Veuger, J., Aantal deelnemers Congressen Barometer Maatschappelijk Vastgoed.

2012 2013 2014 2015 2016
60 90 140 220 (uitverkocht) 220 (uitverkocht)

Kulturhus Borne

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Nyenrode University Breukelen

Nyenrode University Breukelen

Nyenrode University Breukelen

Veuger, J. (2017), Talent Development & Diversity. International Week 27-31 March 2017. Real Estate. Brussel: Odysee University.

Veuger, J. en minister president Rutte (2016), Als lector Maatschappelijk Vastgoed en expert op het gebied van het maatschappelijk middenveld (wonen, zorg, onderwijs en gemeenten) is Jan Veuger gevraagd om met minister-president Mark Rutte in debat te gaan over de toegevoegde waarde van het maatschappelijk middenveld en de invloed van de overheid daarop. Na het debat heeft de minister-president een exemplaar ontvangen van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen inorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed.

Veuger, J. (2016), Sociale initiatieven in leegstand vastgoed. Panel van deskundigen. Symposium met 100 deelnemers. Veenhuizen: Stichting DBF – Kenniscentrum Herbestemming Noord.

Veuger, J. (2016), Gezondheid en/in de openbare ruimte. Workshop gemeente Smallingerland en Zorg Innovatie Forum. Drachten: gemeente Smallingerland. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Onderzoeksresultaten Innovatiewerkplaats Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio. Groningen: Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 2016.

Veuger, J. (2016), Benchmark GGZ organisaties. Expertmeeting en opzet benchmark. Delf: GGZ Delftland. Amsterdam: Colliers International. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016, dec.), Juryvoorzitter opleiding Asset Management Gemeentelijk Vastgoed. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.

Veuger, J. (2016), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016. Breukelen: Nyenrode Business University. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Barometer Zorgvastgoed 2016. Keynote speaker. Amersfoort: Zorgvastgoedcongres 2016. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media.

Veuger, J. (2016), Global Professionals and Ethical Standards. Gastcollege. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Zorgvastgoed in de kinderschoenen. Groningen: International Conference Building the Future of Health. Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment. Groningen: Building the Future of Health; RUG, UMCG, etc. Stichting Thomassen & Thuessink. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Barometer Zorgvastgoed. Expertmeeting Benchmark GGZ Organisaties. Delft: GGZ Delftland i.s.m. Colliers International. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Juryvoorzitter opleiding Asset Management Maatschappelijk Vastgoed. 25 afgestudeerde professionals: Gemeenten Almere, Amsterdam, Delft, Ede, Gouda, Haarlemmermeer, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer en Vlaardingen; Universiteit Leiden, Ministerie BZK–Rijksvastgoedbedrijf, Veiligheidsregio Haaglanden, Bibliotheek Rotterdam, De Alliantie. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.

Veuger, J. (2016), Rekenkamerrapporten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2011-2015. Een vergelijkend onderzoek naar de nawerking van gemeentelijke rekenkameronderzoeken met als onderwerp gemeentelijk vastgoed. Utrecht: Economie & Ruimte. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2016), Gemeente Zwolle: Counsellor RICS, Strategisch adviseur Vastgoedmanagement. Voorburg: RICS.

Veuger, J. (2016), GGZ Drenthe: Counsellor RICS, Corporate (Health Care) Real Estate Management. Voorburg: RICS.

Veuger, J. (2016), CBRE Global Investors I Europe Middle East & Africa (EMEA) Strategy & Research Team: Counsellor RICS, Associate. Voorburg: RICS.

Veuger, J. (2016), Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsbied Groningen. Lunchlezing. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Lid begeleidingscommissie Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen in opdracht van de provincie Groningen, 9 gemeenten kerngebied aardbevingen en NAM (2016). Presentatie onderzoeksresultaten van 11 (deel)rapporten met 250 deelnemers en aanbieding onderzoek door de begeleidingscommissie aan de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Uitvoering onderzoek: TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving o.l.v. prof. dr. P.J. Boelhouwer. De (deel)onderzoeksrapporten zijn:

 • Boelhouwer, Peter et al., Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Hoekstra, J., m.m.v. K. Dol, S. Jansen, C. Lamain, G. Mariën en C. Simon, Wonen en aardbevingen in Groningen. Een onderzoek in negen gemeenten, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Hoekstra, J., m.m.v. K. Dol, S. Jansen, C. Lamain, G. Mariën en C. Simon, Wonen en aardbevingen in Groningen. Een onderzoek in negen gemeenten, Bijlagenboek , Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Simon, C., F. de Haan, F. Grisnich en R. Ringersma, Wonen en leven met aardbevingen. Meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van burgers, Groningen (CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen).
 • Boumeester, H., m.m.v. C. Lamain, Migratiestromen in Noord-Oost Groningen, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Boumeester, H., m.m.v. C. Lamain, Eigen Huis Marktindicator – regionaal, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Heijden, H. van der, Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen in Groningen, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Groetelaers, D., en H. de Wolff, Risico’s en verkoopbaarheid van woningen. Een internationale verkenning naar ervaringen met het bepalen van het effect van risico’s op prijsvorming op de woningmarkt, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).
 • Groetelaers, D., en H. de Wolff, Risico’s en compensatie. Een literatuurverkenning van enkele compensatieregelingen, Delft (TU Delft – OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving).

Veuger, J. (2016), Resultaten onderzoek Vergelijkend onderzoek naar de nawerking van gemeentelijke rekenkameronderzoeken over gemeentelijk vastgoed 2011-2015. Lunchlezing en –bijeenkomst. Utrecht: Economie & Ruimte. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Zorgseminar Treant Zorggroep, Domesta en Zorgroep Tangenborgh. Kansen en bedreigingen in zorgvastgoed en de barometer Zorgvastgoed. Emmen: Treant Zorggroep, Domesta en Zorgroep Tangenborgh. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Expertmeeting Metafoor Vastgoed en software. Zwolle: Metafoor. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Hercertificering Waarden van maatschappelijk vastgoed. Hercertificering binnen VastgoedCert: 5 dagen; 120 deelnemers. Nieuwegein: NVM SOM Academie voor Vastgoed.

Veuger, J. (2016), Jurylid opleiding Asset Management Maatschappelijk Vastgoed. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.

Veuger, J. (2015), ERES 2015. Paper presentation ‘Housing associations objectives need to be under the same roof’. 22nd European Real Estate Society Conference, June 24-27, 2015 in Istanbul, Turkey.

Veuger, J. (2015), Barometer Zorgvastgoed 2015. Presentatie onderzoeksresultaten en boek presentatie Barometer Zorgvastgoed (Jan Veuger et al.) Zorgvastgoedcongres Zorgvisie. Amsterdam: Reed Business.

Veuger, J. (2015), Werk aan de winkel: prijsvraag herontwikkeling winkelstrips. Lezing. Amersfoort: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Veuger, J. (2015), Resultaten Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Utrecht: Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten.

Veuger, J. (2015), Kennisdelingsmiddag onderwijsvastgoed. Initiatiefnemer m.m.v. gedeputeerde B. Wilpstra provincie Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen

Veuger, J. (2015), Expertmeeting Corporaties. Gast. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, directie woningmarkt, afdeling Corporaties.

Veuger, J. (2015), Kansen voor effectiviteit en efficiency van woningcorporaties. Initiatiefnemer en keynote spreker. Houten. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), 21 dagen na de transitie. Gesprek met wetenschappers. Opening als voorzitter RvT Vitree met lezingen door prof.dr. M. de Winter en prof.dr. P. Frissen. Dronten: Vitree.

Veuger, J. (2015), Woningcorporaties en ethiek. Gastcollege. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Vervolgbijeenkomst: Expertmeeting Het komt VastGoed, maar niet vanzelf! Dagvoorzitter in opdracht van provincie Drenthe m.m.v. gedeputeerde A. Van der Tuuk. Assen: provincie Drenthe.

Veuger, J. (2015), Expertmeeting Het komt VastGoed, maar niet vanzelf! Dagvoorzitter in opdracht van provincie Drenthe m.m.v. gedeputeerden Munniksma en Van der Tuuk. Assen: provincie Drenthe. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Expertmeeting Thorbecke. Initiator en spreker. Zwolle: Thorbecke. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2015), Bewonersavond Termunten & Termuntenzijl. Innovatiewerkplaat Healty Ageing. Termuntenzijl: Woningstichting Groninger Huis. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen

Veuger, J. (2014), Uitgenodigd door de voorzitter van de Parlementaire Enquete Commissie Woningcorporaties als expert voor het bijwonen van de perspresentatie over de bevindingen van de commissie. Den Haag: Tweede Kamer.

Veuger, J. (2014), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Initiatiefnemer, spreker en aanbieder boek aan Stef Blok minister Wonen en Rijksdienst m.m.v. prof.dr. A. van Hal, E. de Klerk MRE, dr.ir. S.O. Meier. Breukelen: Nyenrode Business University. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Professioneel omgaan met maatschappelijk vastgoed. Initiator en keynote spreker seminar met m.m.v. Guus Berkhout (Triodos), Brenda van der Wal (gemeente Hoogezand), Henk de Kok (gemeente Rotterdam) en Jean Baptiste Benraad (Nationaal Programma Herbestemming). Utrecht: Building Business. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Expertmeeting zorgvastgoed & financiering. Medeinitiator en dagvoorzitter m.m.v prof.dr. G. van Montfoort (Actiz) en drs. G. Verduijn (Woonzorg Nederland). Nijmegen: Stadsregio Arnhem Nijmegen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Classificatie, indeling naar eigendom. Spreker op congres Evolutie in vastgoedmanagement m.m.v. dr.ir.ing. I.I. Jansen, prof.dr.ir. J. Rotmans, prof.dr. J. Latten en P. van Zadelhoff. Lustrum congres Vastgoedmanagement Nederland. Nieuwegein: Vastgoedmanagement Nederland. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Krimponderzoek en de gevolgen voor beleid. De kunst van maatschappelijk vastgoedmanagement. Workshop Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en B. van der Wal (2014), Samenwerking in gemeenten met maatschappelijk vastgoed. Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. Amersfoort: Elba Media. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Maatschappelijk vastgoed: lust of last? Onderdeel van leergang vastgoedmanagement. Eindhoven: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Veuger, J. (2014), Gastcollege ethiek en maatschappelijk vastgoed. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), 1-daagse Workshop Zernike Campus. Studenten Vastgoed & Makelaardij, Facility Management. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Leegstand en herbestemming. De week van het lege gebouw. Gastcollege voor studenten Vastgoed, FM, Academie Minerva, ABC, Marketing & Communicatie en Recht. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Waarderingsmethodiek en vastgoedstrategie voor schoolgebouwen. Lezing themabijeenkomst ‘Wat wordt de kwaliteit van de onderwijshuisvesting?’ Amersfoort: NV SRO. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Expertmeeting Maatschappelijk Vastgoed voor bestuurders. Winschoten/Assen: ABC Nova. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: trends en ontwikkelingen. Gastcollege in onderzoeksprogramma De Stad. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Concentratie vastgoedbeheer gemeente Emmen. Expertmeeting met CDA fractie gemeenteraad gemeente Emmen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger. J. (2014), Opleiding vastgoedmanagement met specialisatie maatschappelijk vastgoed. Utrecht: Euroforum.

Veuger, J. (2014), Praktijkleergang Vastgoedmanagement. Eindhoven: Nederlands Instituut voor de bouw.

Veuger, J. (2014), De zorg en vastgoed. Lezing Lions Club the Broken Circle. Emmen: Scheper Ziekenhuis. Groningen: Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2014), Servicekosten 2.0. WorkshopWerkgroep Vastgoemanagement Nederland. Nieuwegein: VGM NL. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J., A. Tjeerdsma en D. Kootrstra (2014), International meeting public real estate. Tweedaagse internationale uitwisseling KaHo Sint Lieven, Aalst, België. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), in Adviesraad Onderzoek naar het zorgkader rondom politie uitzendingen. Door M. van der Ark, programme manager, Department of International Police information. Den Haag: Interpol (vertrouwelijk).

Veuger, J. (2013-2014), Expert in Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde. Assen en Tynaarlo: bestuurders provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Denken in waarden. Lector installatie. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Congres Barometer maatschappelijk vastgoed 2013: onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement. Initiator en keynote spreker met m.m.v. Guus Berkhout (Triodos bank), Anna de Zeeuw (Hogeschool van Amsterdam) Cor Worms (voorzitter VOGON) en Erik Dannenberg (bestuur VNG). Zwolle. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Trends en ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed. Spreker Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, werkgroep Wonen en Ruimte. Utrecht: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Kennisdag Krimp, maatschappelijk vastgoed en verduurzaming. Initiator en keynote spreker m.m.v. Sabine Meier (Hanzehogeschool Groningen), Brenda van der Wal (gemeente Hoogezand), Irma Thijssen (Rijkdienst Ondernemend Nederland). Assen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Gastcollege ethiek en maatschappelijk vastgoed. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed in 50 gemeenten. Keynote spreker. Alphen aan de Rijn: gemeente Alphen aan de Rijn. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Kenniskring lectoraat Maatschappelijk Vastgoed: de onderzoeksagenda. Initiator en keynote spreker. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J, (2013), Woningcorporaties en vastgoedonderhoud: back to the roots. Initiator en spreker jubileum congres Kovon m.m.v. Marc Calon (Aedes). Apeldoorn: Stichting Kovon.

Veuger, J. (2013), Concentratie vastgoedbeheer gemeente Emmen. Expertmeeting met College van Burgemeester, wethouders en managementteam gemeente Emmen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), De crisis voorbij met maatschappelijk vastgoed. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat maatschappelijk vastgoed. Lunchlezing. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed en waardedenken. Gastcollege Academie voor de Bouwkunst. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger. J. (2013), Opleiding vastgoedmanagement met specialisatie maatschappelijk vastgoed. Utrecht: Euroforum.

Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed. In Company training. Gilze: gemeente Gilze en Rijen.

Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed. In Company training. Doetinchem: gemeente Doetinchem.

Veuger, J. et al (2013), Verantwoord optimaal resultaat in maatschappelijk vastgoed. Debatvoorzitter expertmeeting Provada in samenwerking met MVGM, VGM NL, Woonzorg Nederland en IPD Nederland. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. en J.P. Elhorst (2013), Strategisch management van regionale economie, maatschappelijk vastgoed, herbestemming en krimp. Exclusieve 5 daagse leergang voor vier gemeenten. Borger. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. & D. Kootstra (2013), Onderwijs en zorg in de wijk: uidagingen en kansen. Workshop. Ede: Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Vortrag machbarkeitstudie Kleurrijk Grevelink 2.0. Onderzoeksvoorstel. Gieten: gemeente Aa en Hunze en gemeide Lindern (Duitsland). Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Barometer maatschappelijk vastgoed 2012. Initiator en spreker symposium. Borne. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Onderwijshuisvesting roept vragen op. Lezing. Assen: Noordelijk Onderwijs Peil. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Maatschappelijk Vastgoed projectenparade. Jurylid. Zwolle. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. Panellid. Ede: Elba Media. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Energiezuinige herontwikkeling van historische gebouwen. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Utrecht: Euroforum.

Veuger, J. (2012), Taxeren in het nieuwe millennium. Gastcollege. Utrecht: Euroforum.

Veuger, J. (2012), Vastgoedstrategie in de zorg. Gastcollege. Utrecht: Euroforum.

Veuger, J. (2012), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege. Groningen: lecoraat Maatschappelijk Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2012), Vastgoedvisie gemeente Zuidhorn. Presentatie Raadscommissie. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn.

Veuger, J. (2012), Vastgoedonderzoek gemeente Borne. Onderzoekspresentatie. Borne: gemeente Borne.

Veuger, J. (2012), Vastgoedmanagement in kinderopvang en peuterspeelzalen. Drachten: Timpaan Groep.

Veuger, J. (2011), Inzicht meeting overheid. Maatschappelijk vastgoed en integraal accommodatiebeleid. Lezing ABC Management Groep. Eenmnes: BEL-gemeenten. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. & L. Oldenhof (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed 2011. Lezing. Utrecht: NeVaP. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2011), Waardesturing van maatschappelijk vastgoed in het publieke domein: een illusie? Lezing Nationale conferentie maatschappelijk vastgoed. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed in private handen: energieprestaties in vastgoedmanagement. Lezing seminar provincie Drenthe. Assen: provincie Drenthe. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. & L. Oldenhof (2011), Verkoop of uitbesteding van maatschappelijk vastgoed. Lezing seminar Woningcorporaties en gemeentelijk vastgoed. Utrecht: SOM. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2011), Eerste bijeenkomst lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Seminar. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2011), Vastgoed op orde. Onderzoekspresentatie. Hoogeveen: gemeente Hoogeveen.

Veuger, J. (2011), Media centrum en Drenthe College. Onderzoekspresentatie. Emmen: Drenthe College.

Veuger, J. (2011), Gemeente Veenendaal en (financiële) vastgoed analyses. Onderzoeksresultaten. Veenendaal: gemeente Veenendaal.

Veuger, J. (2010), Gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Onderzoekspresentatie. Hoogezand-Sappemeer: gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Veuger, J. (2010), Valuethinking & Pneuma. Lezing Universiteit Berlin. Berlijn: Steinbeis-Hoschschule Berlin.

Veuger, J. (2010), Corporaties aan zet: Corporate governance van een woningcorporatie. Lezing RICS. Almere: RICS en IPD Nederland.

Veuger, J. & A. Straub (2010), Waardecreatie woningportefeuille. Factoren die de ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen. Lezing OTB Studiedag. Delft: TU Delft.

Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed 2010. Lezing Consortium Maatschappelijk Vastgoed. Amsterdam: NeVaP. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2010), Management game. Gastcollege Master of Real Estate TiasNimbas Business School. Tilburg: TiasNimbas.

Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed en haar belang. Lezing Kenniscafe. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2010), Trends en ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed. Lunchlezing. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed. Workshop. Rotterdam: Woningcorporaties ComWonen.

Veuger, J. (2010), Resultaten onderzoek maatschappelijk vastgoed. Seminar. Meppel. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2010), De Key en maatschappelijk vastgoed. Onderzoekspresentatie. Amsterdam: Woningcorporatie de Key.

Veuger, J. (2009), Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed: is waardesturing maatschappelijk vastgoed een (des)illusie?. Lezing NeVaP Verdieping met de Kopgroep Bouwstenen voor Sociaal. Utrecht: NeVaP. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2009), Onderzoek in de vastgoedpraktijk. Gastcollege. Groningen: lecoraat Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

Veuger, J. (2008), De rol van kwaliteitsmanagement in onderhoud. Lezing KOVON congres. Deventer: KOVON.

Veuger, J. & T. Selten (2007), Onderhoud, lusten of lasten. Lezing IPD Nederland. Bussum: IPD Nederland.

Veuger, J. (2007), Maatschappelijk vastgoed in de zorg. Lezing zorgbestuurders. Utrecht: Actiz.

 

CONFERENCE PARTICIPATION – STUDY VISIT

VOGON 2016, Vastgoed: in de afgelopen en komende 25 jaar. VOGON-symposium Amsterdam.

RICS COBRA 2016, Real Estate, construction and building Research Conference, September 20-22, 2016. Toronto, Canada. George Brown College. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

WBC16, CIB World Building Congres 2016. May 30 – June 3 2016, Tampere Universitu of Technology. Tampere, Finland. The International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB). Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

ERES 2016, 23nd European Real Estate Society Conference, June 8-11 2016, University of Regensburg, International Real Estate Business School. Regensburg, Deutschland. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

International Conference Building the Future of Health. Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment. Groningen: Building the Future of Health; RUG, UMCG, etc. Stichting Thomassen & Thuessink. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Congres Vastgoedfinanciering: Klaar voor de toekomst (2016). Stichting Fundatie Bachiene. M.m.v. prof.dr. mr. M. Spath, prof.dr. D. Brounen, prof.dr.T. Berkhout MRE MRICS, prof.mr. P. Hilberts en prof.dr. S. Bartels. Breukelen: Nyenrode Business Universiteit.

Lector installatie dr.ir. F. Boogaard, (2016), Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands’. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Lector installatie dr. ir. R.J.F. van Haren (2016), Transitie Bio-Economie. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Nationaal Coördinator Groningen, Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (2015). Den Haag: Rijksoverheid. Groningen: Nationaal Coördinator Groningen. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

ERES 2015. 22nd European Real Estate Society Conference, June 24-27, 2015 in Istanbul, Turkey.

Symposium Dreamsessie Zorg en Wonen in Fryslan 2030 (2015). Provincie Friesland, M.m.v. prof.dr. G. van Montfoort en prof.dr. G. de Kam. Leeuwarden: Stenden Hogeschool.

Hanze Research day (2015). Research in professional learning environments. M.m.v. prof.dr. M. Healey. University College London. Presentatie promotieonderzoeken A. Tjeerdma en D. Kootstra. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Perspresentatie Parlementaire Enquete Commissie Woningcorporaties over de bevindingen van de commissie (2014).Den Haag: Tweede Kamer.

Congres Perspectieven voor vastgoedfinanciering (2014). Stichting Fundatie Bachiene. M.m.v. prof.mr. W.H. van Boom, prof.dr. D. Brounen, prof.dr.T. Berkhout MRE MRICS, prof.mr. R. Wibier, prof.dr. A. van Hal. Breukelen: Nyenrode Business Universiteit.

Lezing prof.dr. Henk W. Volberda. Innovatie 3.0: slimmer managen, organiseren en werken (2014). Stad & Toga. Groningen: RUG, UMCG, Hanzehogeschool Groningen en gemeente Groningen.

Werkconferentie Vastgoedonderzoek (2014). Vereniging van Vastgoed Onderzoekers in Nederland (VOGON). M.m.v. prof. dr.P. Tordoir, prof.dr.ir.V. Gruis, prof.dr. J. de Haan, prof.dr. T. Berkhout MRE MRICS en prof. H. de Jonge. Amsterdam: VOGON.

Nationaal Kwaliteitscongres (2014). M.m.v. prof.dr.ing. T.W. Harjono en prof.dr. M. Sitskoorn. Arnhem: Sigma.

Symposium Zwei Dörfen ein Ziel (2014). Norden, Duitsland: Hocheschule Emden, Oldenburg en Osnabruck en Hanzehogeschool Groningen.

Vastgoedmarkt Trends Congres (2014). Utrecht: Vastgoedmarkt.

Economielezing Stad & Retail: Van leegstand naar kans, van concurrentie naar samenwerking (2014). Assen: provincie Drenthe en VNO-NC &MKB Noord.

Debatmiddag Kennisagenda Erfgoed en Ruimte Karakterschetsen (2014). M.m.v. prof.dr. J. Bazelmans, prof.dr. H. Renes, prof.dr. J. Janssen en prof.dr. E. Luiten. Amersfoort: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Lector installatie N. Steenis (2014), Waarheen met autonoom vervoer? Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Lector installatie M. Stijnenbosch (2014), Een nieuw vertrekpunt op een veranderend speelveld. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Lector installatie M. Oostra en J. de Wit (2014), Technologie als blikopener van de bouw. Enschede: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving.

Symposium Centre of Expertise Healty Ageing (2014). Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Symposium Centre of Expertise Healty Ageing (2013). Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Congres 40 jaar Vastgoedmarkt (2013). M.m.v. prof.dr. P. van Gool. Utrecht: FGH Bank.

VOGON symposium De toekomstige vastgoedagenda: thematiek en co-creatie (2013). M.m.v. prof.dr. P. van Gool Frics, prof.dr. E. Nozeman, prof.dr. E. van der Krabben. Amsterdam: Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers in Nederland.

Nationaal symposium woningcorporaties (2013). Nieuwegein: Studiecentrum voor bedrijf en overheid.

Symposium Centre of Expertise Healty Ageing (2013). Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Symposium Perspectieven op kwaliteit (2013). Doorn: Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK).

IPD/aeDex marktpresentatie (2013). Amsterdam: IPD Nederland.

Conferentie Maatschappelijk Vastgoed (2013). Ede: Vitale Stad Elba Media.

Bijeenkomst Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2013). Prof. dr.ing. T.W. Hardjono. Den Haag: VNO-NCW.

Innovatiewerkplaats Health Space Design (2013). Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Lector installatie S.O. Meier (2013), Krimp, ruimte en dagelijks leven. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

Lector installatie M.P. Mobach (2013), Lectorake rede Facility Management. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen.

IPD/aeDex marktpresentatie (2012). Almere: IPD Nederland.

Conferentie Maatschappelijk Vastgoed (2012). Ede: Vitale Stad Elba Media.

Wetenschappelijk congres Promoveren in deeltijd (2011). Gouda: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam.

IPD benchmark gemeentelijk vastgoed (2011). Utrecht: IPD Nederland.

Conferentie Maatschappelijk Vastgoed (2011). Amsterdam: Vitale Stad Elba Media.

Finanzethik kongress Finethikon (2010). Berlin: Steinbeis Universitäit.

Nationaal symposium woningcorporaties (2009). Rotterdam: Studiecentrum voor bedrijf en overheid.

Verdiepingsbijeenkomst Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed (2009). Utrecht: Nevap.

Studiereis Barcelona Spanje (2008). Woningcorporatie lefier.

Studiereis Brussel Belgie (2006). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe.

Studiereis Shanghai China (2006). Master of Real Estate TiasNimbas Business School.

Studiereis Wenen Oostenrijk (2005). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe.

Studiereis Emmscher Duitsland (2004). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe.

Studiereis Lissabon Portugal (2003). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe.