Diensten

CORPORATE Real Estate Management en CORPORATE Fonds Maatschappelijk Vastgoed voegen waarde toe door:

 • professioneel vastgoedbeheer en
 • exploitatie met aantrekkelijke rendementen

De wereld van het maatschappelijk vastgoed is een specialisatie geworden en investeringsbeslissingen vergen in onze visie een bedrijfseconomische benadering. Bovendien is het maatschappelijk vastgoedbeheer en de exploitatie ervan steeds professioneler geworden.
CORPORATE Real Estate Management en CORPORATE Fonds Maatschappelijk Vastgoed beschikken over kennis en expertise in de hele vastgoedkolom: fund-, strategie-, tactisch-, operationeel- en servicemanagement.  

De diensten zijn:  

 • Integraal vastgoedmanagement (vastgoedbeheer)    
 • Verandermanagement   
 • Interimmanagement   
 • Projectmanagement
 • Strategisch-, tactisch- en operationeel management
 • Toezicht en corporate governance: corporatie, onderwijs en zorg
 • Training
 • Coaching 
 • Opleidingen Orientatie op Maatschappelijk Vastgoed, Basis Maatschappelijk Vastgoed en Platforms Maatschappelijk Vastgoed

Producten

Producten waarbij het maatschappelijk vastgoed centraal staat.

Propertymanagement (operationeel niveau):

 • De financiele administratie en rapportage.
 • Het aansturen van bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele projecten.
 • De commerciële activiteiten met betrekking tot de huurders en/of gebruikers.
 • Exploitatieplanning, servicekostenafrekeningen, debiteurenadministratie, verhuur en verkoop, juridische zaken en onderhoud.
 • Samenwerken met andere partijen op het expertisegebied van huurder voor de lokale en branche ontwikkelingsopgave.
 • Kadastraal onderzoek.

 

Assetmanagement (strategisch niveau):

 • De belangen van de eigenaar worden gematcht met de gebruiker.
 • Strategische plannen ontwikkelen.
 • Performancemeting(en).
 • Doorrekenen van alternatieven en scenario’s.
 • Het vaststellen van meerjarenbegrotingen en –prognoses op commercieel en technisch gebied.
 • De belangen en tevredenheid van de huurder bepalen in sterke mate het positieve rendement met producten als: rendementsberekeningen, managementinformatie, WOZ-, en marktwaardebeoordelingen.
 • Kadastraal onderzoek.

 

Corporate Real Estate Management (CREM)
De zorg voor mensen heeft in de verschillende sectoren de allerhoogste prioriteit. CORPORATE biedt u ondersteuning bij de vertaling van deze missie in huisvestingsvraagstukken. Vooral om te komen tot de ideale afstemming van het vastgoed op de veranderende behoefte(n) van de onwikkelende sector. Nu en in de toekomst, want vastgoedinvesteringen zijn lange termijn investeringen en hebben een lange looptijd. Op het gebied van CREM bieden wij ondersteuning in de vorm van:

 • Afstemming van plannen, huisvesting en processen op behoeften in het primaire proces.
 • Het anticiperen op ontwikkelingen in de zorgvraag.
 • Locatiekeuzebeleid.
 • Producten zijn onder andere: strategisch huisvestingsplan, inventarisatie functionele eisen en wensen, SWOT-analyse en renovatiebegeleiding.
 • Kadastraal onderzoek.