Woningcorporaties

 • Strategisch- en assetmanagement
 • Management-, proces- en exploitatieverbetering
 • Strategisch vastgoed ondernemingsplan
 • Strategisch voorraadbeleid
 • Portefeuilleanalyse
 • (Interim)management

deltaWonen
Lid Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie

Woningcorporatie Mitros, Utrecht – Nieuwegein
Lid Raad van Commissarissen, portefeuille Volkshuisvesting en vastgoed op voordracht huurders

Patrimonium Woningstichting Patrimonium
Lid Raad van Commissarissen
vtw

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
De VTW is beroepsvereniging van en voor ruim 1.550 leden die als commissaris toezicht houden bij ongeveer 320 woningcorporaties. De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.

CIB

CIB World Building Congres
Publicatie onderzoeksresultaten proefschrift Materieel Immaterieel
Veuger, J. (2016), Housing association objectives and the results of indices in the Netherlands. Proceedings of the CIB Building Congress 2016. Volume V: Advancing products and services, p. 134-145. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

 ERES-foto European Real Estate Society 22nd – Istanbul Turkey Presentatie proefschrift Woningcorporaties in Nederland door Jan Veuger
Download: presentation
Download: paper
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Expertmeeting corporaties Directie Woningmarkt, afdeling Corporaties
Woningcorporatie Lefier Participant promotieonderzoek
Tweede Kamer der Staten Generaal Uitgenodigd door de voorzitter van de Parlementaire Enquete Commissie Woningcorporaties als expert voor het bijwonen van de perspresentatie over de bevindingen van de commissie.

 

Woningcorporatie de Alliantie Participant promotieonderzoek 


Woningcorporatie De Woonplaats
Participant promotieonderzoek 

 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) Participant promotieonderzoek 

 


Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector
KWH Participant promotieonderzoek

Woningcorporatie De key
Participant promotieonderzoek

 

Woonbond Participant promotieonderzoek

 

 

 

Woningcorporatie Eigen haard Participant promotieonderzoek

 

Woningcorporatie Elkien (109) Participant promotieonderzoek

 

Woningcorporatie Accolade Participant promotieonderzoek

 

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) Participant promotieonderzoek

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw Participant promotieonderzoek

 

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Lid Committee of quality certificates (CKV)    

 

Woningcorporatie Woonborg Vries Investeringsanalyses niet DAEB activiteiten

 

Woningcorporatie Domesta -Emmen Vastgoed in de zorg  

 

ZAYAZ Maatschappelijk ondernemen met vastgoed
Woningcorporatie Accolade – Heerenveen   Meer informatie (pdf)
nijestee.gif Nijestee – Groningen   Meer informatie (pdf)

 

De Key – De Principaal Amsterdam   Meer informatie (pdf)

 

Woningcorporatie De Key – Amsterdam   Meer informatie (pdf)

 

 

Elkien Sponsor promotieonderzoek Waardedenken & Besturen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Comwonen Sponsor promotieonderzoek Waardedenken & Besturen (Erasmus Universiteit Rotterdam)   Vanaf 1 juli 2011 zijn PWS Rotterdam en Com-wonen gefuseerd. Samen zijn we Havensteder

 

KWH Sponsor promotieonderzoek Waardedenken & Besturen (Erasmus Universiteit Rotterdam)  

 

Woonzorg Sponsor promotieonderzoek Waardedenken & Besturen (Erasmus Universiteit Rotterdam)  

 

Promotie onderzoek ‘Waardedenken & besturen’ – Erasmus Universiteit Rotterdam Onder de titel ‘De perceptie van waardebesturing van maatschappelijk vastgoed in het publieke domein.’ wordt het onderzoek uitgevoerd.

Hoofdsponsor:
 • Yacht Nederland
Subsponsoren:
 • Woonzorg Nederland
 • KWH Rotterdam
 • elkien
 • ComWonen
Klankbordgroep: bestuur, directie en RvC van
 • Lefier
 • CFV
 • aeDex-IPD Nederland
 • Espria
 • FGH Bank
 • Woonzorg Nederland
 • KWH
 • elkien
 • ComWonen

Onderzoek voor Maatschappelijk Vastgoed noodzakelijk (pdf)  

 

Projecten:referenties

Huisvesting Onderhoudsbedrijf Wooncom Emmen. Huisvesting van kantoren en werkplaatsen voor 120 medewerkers. Veranderingsmanagement, procesmanagement en projectmanagement. Investeringskosten circa 3,2 miljoen euro. Realisatie 2006